Tuomarikoulutus osa III


6. TUOMARIKOULUTUS OSA III, KÄYTÄNTÖ ELI NS. TUOMARIHARJOITTELU
 

Ennakkovaatimuksena kaikki tuomarikoulutukseen vaadittavat teoriakurssit (6 päivää).

Tavoite on siirtää tuomarikoulutuksen teoria käytännön arvosteluun. Käytännönharjoittelu tarkoittaa askellajiratsastuskisoissa tuomarin kuuntelua ja kokeilua arvostella ratsukoita. Koulutus tapahtuu joko ryhmässä tai itsenäisesti mentorituomarin (FEIF- tai kansallinen tuomari) alaisuudessa käytännön kilpailutilanteessa. Vähintään puolet harjoittelusta tulee suorittaa FEIF-tuomarin kuunteluoppilaana.

Tuomariharjoittelua ei voi yhdistää muihin toimihenkilötehtäviin, kuten tuomarisihteerinä toimimiseen. Kisojen tulee olla viralliset askellajiratsastuksen kilpailut.

Käytännön harjoittelua tehdään kaksi päivää, tai se aika, että vaadittava määrä harjoittelua tulee täyteen. Harjoittelun saa jakaa useammalle päivälle eri kisoihin. Kurssiin kuuluu 80 suorituksen arvostelun harjoittelua seuraavasti jaoteltuna: luokat V1 ja T1 yht. 60 suoritusta sekä luokat F1, T2 ja PP1 yht. 20 suoritusta. Jokaisesta luokasta on tehtävä harjoittelua. Lisäksi tehdään varustetarkastuksien harjoittelua yht. 5 kpl.

Harjoittelusta pidetään kirjaa, johon merkitään kilpailun tiedot (päivämäärä, paikka, kisajärjestäjä), arvioitujen ratsukkojen määrä luokittain sekä allekirjoitus tuomarilta/tuomareilta, joiden kanssa on tehnyt harjoittelua.

Tuomarikokeeseen menevän kokelaan tulee kahden harjoittelupäivän lisäksi olla vähintään kaksi lisäpäivää kuunteluoppilaana WR-kilpailuissa ennen kokeeseen menoa.