Johtokunta

Johtokunta

Suomen Islanninhevosyhdistyksellä toimii hallituksena johtokunta, mikä koostuu vähintään kahdeksasta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Syyskokouksessa valittavien jäsenten toimikaudet kestää vuorovuosina kaksi vuotta paitsi yksi yhden vuoden jäsenyys. Johtokunta pitää kokouksia  noin kerran kuukaudessa, mutta tarvittaessa useamminkin. Kokouksissa käsitellään yhdistykseen, valiokuntiin, jäsenistöön ja kattojärjestöihin liittyviä asioita.

Johtokunnan kokoonpano ja yhteystiedot.

Jokainen jäsen voi saattaa haluamansa asian johtokunnan käsiteltäväksi toimittamalla siitä kirjallisen esityksen johtokunnan sihteerille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Vuosikokouksissa käsiteltävien asioiden täytyy ehtiä aikaisintaan 30 ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta julkaistavaan kutsuun.

Johtokunta pitää tärkeänä läpinäkyvää, avointa ja nopeaa tiedottamista ja pyrkii tiedottamaan viikon sisällä kokousten jälkeen päätetyistä ja keskustelluista asioista.

Kokousmuistiot

Vuosikokousasiakirjojen arkisto