Hippoksen kasvattajatuet

Suomen Hippoksen maksamista kasvattajatuista ja niiden yleisistä ehdoista voi lukea lisää Hippoksen sivuilta. Kasvattajatuet jakautuvat kasvattajapalkintoon ja tammapalkkioon. Tuen maksamista varten kasvattajan tilinumeron tulee löytyä hänen tiedoistaan Hippoksen järjestelmästä (voit lisätä tilinumeron itse kirjautumalla Oma Talliin).

Kasvattajapalkinnot perustuvat Suomeen ensirekisteröidyn hevosten kilpailutuloksiin ja niiden pohjalta laskettaviin kasvattajapisteisiin. Kasvattajapalkinto maksetaan hevosen kasvattajalle. Kerättyjen pisteiden perusteella määräytyy hevoselle maksettavan palkkion suuruus. Kaudella 2022 pisteitä on voinut kerätä tasoilta 2-5 ovaaliluokkien V1, V2, F1, F2, T1, T3, T2, T4- karsinnoista sekä passiluokista P1, P2, P3 ja PP1. Jatkossa pisteitä kertyy alue- ja kansallisentason kilpailuista sekä WR-kilpailuista edellä mainituista luokista. Suorituksesta on täytynyt saada vähintään 4,00 pistettä, jotta suorituksesta kertyy rankingpisteitä. Nopeuteen perustuvissa passilajeissa saatu aika käännetään pisteiksi FEIF:n laskukaavojen/taulukoiden mukaisesti. Nuoret 1-2 vuotiaat, jotka ovat saaneet näyttelyssä ensimmäisen palkinnon asettuvat ensimmäiseen palkitsemisportaaseen.

Palkkio maksetaan aina edeltävän vuoden tulosten perusteella, esimerkiksi 2021 maksettavat palkkiot perustuvat 2020 vuoden tuloksiin.

Pisteitä kertyy kilpailusuorituksista seuraavan taulukon mukaisesti:

TulosRankingpisteet
4,25-4,49

1

4,50-4,74

2

4,75-4,99

3

5,00-5,24

4

5,25-5,49

5

5,50-5,74

6

5,75-5,99

8

6,00-6,24

10

6,25-6,49

12

6,50-6,74

14

6,75-6,99

16

7,00-7,24

18

7,25-7,49

20

7,50-7,74

22

7,75-7,99

24

8,00-8,24

26

8,25-8,49

28

8,50-8,74

30

8,75-8,99

32

jne.

jne.


Tammapalkkion tarkoituksena on kannustaa kasvattajia käyttämään jalostusarvosteltuja tammoja. Poni-, vuonohevos- ja islanninhevostammoista palkitaan yhteensä 100 tammaa/vuosi. Palkittavien tammojen määrä roduittain suhteutetaan vuosittain rodun kaikkien astutettujen tammojen määrään. Palkittavat tammat valitaan rodun sisällä jalostusarvostelutulosten mukaisessa järjestyksessä.

Tammapalkkio voidaan maksaa Suomeen ensirekisteröidyn varsan kasvattajalle, jonka emä täyttää palkkion vaatimukset. Tammapalkkion edellytyksenä on, että tamma on merkitty Suomen rekisteriin, se on kokonaisarvosteltu (ulkomailla arvostellulle tammalle tulee hakea myös arvostelunvahvistus Hippokselta!), varsan isällä on voimassa oleva orilisenssi (mikäli tamma on astutettu/siemennetty Suomessa) ja varsa on ilmoitettu rekisteröitäväksi syntymävuonnaan 30.9. mennessä.

Tammapalkkio on ollut toistaiseksi 400e ja, mikäli tammapalkkiojärjestelmä pysyy sellaisenaan tulevina vuosina, on tamman mahdollista saada tammapalkkio useamman kerran, mikäli se täyttää vaatimukset kunakin vuonna.