Kilpailujärjestelmä

 

Askellajiratsastuksen kilpailujärjestelmää on muunneltu useamman kerran viime vuosina. Vuonna 2015 kilpailujärjestelmä koki ensimmäisen kerran täyden muodonmuutoksen, kun otettiin käyttöön Suomen Ratsastajainliiton laatima järjestelmä. Vaikka järjestelmää sovellettiin askellajiratsastukselle sopivaksi, se oli monimutkainen ja -asteinen, ei pelkästään kisaajille vaan myös kisajärjestäjille. Tästä syystä vain vuotta myöhemmin järjestelmää muutettiin uudestaan. Päivitetyssä, vuoden 2016 alussa voimaan astuneessa kilpailujärjestelmässä yritettiin löytää kompromissi vanhan ja uuden välillä, yhdistäen molempien parhaimmat puolet.

Kisaajien ja varsinkin starttien määrät ovat olleet vuonna 2017 erittäin alhaisia, mikä huomattiin jopa suomenmestaruuskilpailuissa. On ensisijaisen tärkeää saada kilpailijoiden ja starttien määrä jälleen nousemaan, jotta askellajiratsastuksen kasvu ja kehitys Suomessa eivät pysähdy. Kisaajien ja starttien määrillä on suuri vaikutus myös kilpailuiden taloudelliseen kannattavuuteen. Tavoitteiden saavuttamiseksi kilpailujärjestelmään tulee jälleen muutoksia.

Tammikuussa 2018 voimaantulevan järjestelmän kilpailutasot 1-5 ovat edelleen samat kuin viimeisinä vuosina eikä tasovaatimuksiin (tuomari- ja ratavaatimukset yms.) tule muutoksia. Kaikkia luokkia voi edelleen järjestää kaikilla tasoilla. Ero aikaisempiin kilpailujärjestelmiin on, että uudesta järjestelmästä on poistettu kaikki vaaditut kvaalirajat. Ratsukot voivat siis tulevaisuudessa vapaasti valita, missä luokissa ja millä tasoilla kilpailevat, edellyttäen, että heillä on vaadittava kilpailulupa ja että hevosen vuosimaksu on 2-5 tasolla maksettu. Ratsastajan tulee olla SRL:n ja SIHYn tai toisen seuran jäsen ja hevonen pitää olla rokotettu rokotus-ohjelman mukaisesti kaikilla kilpailutasoilla.

Vuosi 2020 tuo tullessaan takaisin sanalliset kisatasomääriltelmät numeraalisten sijaan. 2020 vuoden alusta alkaen kisatasot ovat seuraavat:

1 taso = Seuorakilpailut

2 taso = Aluekilpailut

3 ja 4 taso = Kansalliset kilpailut ja WR kilpailut

5 taso = Kansainväliset kilpailut

Kilpailujärjestelmän pisterajat ovat suosituspisterajoja, joiden tarkoitus on toimia ohjenuorana aloitteleville ja kokemattomille kilpailijoille. Urheiluvaliokunta suosittelee, että ratsukot aloittavat kilpauransa helpoista ryhmäluokista ennen siirtymistä vaativiin ryhmäluokkiin, joista vaikeisiin yksilöluokkiin. Ratsastajille suositellaan myös keskustella sopivista kilpailuluokista valmentajan kanssa sekä kilpailusuunnitelman laatimista yhdessä hänen kanssan. Kilpailuluokat ovat edelleen FEIF:in yhdistetyn sääntökirjan (entinen FIPO) luokat:

  • Helpot ryhmäluokat (V3, V4, V5, V6, T5, T6, T7, T8) on tarkoitettu aloittaville ratsastajille, harrastekilpailijoille ja nuorille hevosille
  • Vaativat ryhmäluokat (V2, F2, T3, T4) on tarkoitettu jo kisanneille ratsukoille
  • Vaikeissa yksilöluokissa (V1, F1, T1, T2) puhumme tavoitteellisesta kilpaurheilusta. Yksilöluokat on tarkoitettu jo kisanneille ratsukoille

Sääntökirjasta löytyvät lisäksi passiluokat (P1, P2, P3, PP1, PP2), kouluratsastusluokat (FS1, FS2, FS3), lippujuoksu (FR1), traili (TR1) ja maastoratsastus (CR1).

Suomenmestaruuskilpailuiden rajat ovat edelleen vaaditut. Karsintarajat ovaaliluokkiin voi ylittää vaikeissa yksilöluokissa (T1, T2, V1, F1) aluekilpailuissa ja siitä ylöspäin. Rajan ylitys yhdessä ovaaliluokassa antaa osallistumisoikeuden kaikkiin SM-kilpailuissa tarjolla oleviin luokkiin. Jos rajat on rikottu islanninhevosten suomenmestaruuskilpailuissa 2019 tai syksyllä 2019 suomenmestaruuskilpailujen jälkeen, ratsukolla on oikeus osallistua suomenmestaruuskilpailuihin vuonna 2020. Ratsukon on kuitenkin vuoden 2020 kevään aikana osallistuttava yksiin virallisiin kilpailuihin.

Ainoastaan SM-kisojen passilajiin tai -lajeihin ilmoittautuvien ratsukoiden tulee olla osallistunut vuoden 2020 kilpailukauden aikana vähintään yhdessä tason 1-4 kilpailuissa (viralliset kilpailut) järjestettyyn passiluokkaan /-luokkiin. Juoksujen ei tarvitse olla puhtaita.

 

Kaikissa askellajikilpailuissa noudatetaan FEIF:in sääntöjen lisäksi SRL:n yleisiä kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Urheiluvaliokunta valmistelee lajisääntöjä, joissa kerrotaan tarkemmin kohdat, joissa emme FEIF:n sääntöjen vuoksi tai muusta lajikohtaisesta syystä johtuen voi noudattaa SRl:n yleisiä kilpailusääntöjä (KS1). Sääntömuutoksista ilmoitetaan SIHY:n kotisivuilla. FEIF:in säännöt ovat voimassa aina huhtikuun alusta maaliskuun loppuun, SRL:n säännöt aina vuoden ensimmäisestä vuoden viimeiseen päivään. Tuomareiden arvosteluohjeet (Judges Guidelines) avaavat sitä, mihin tuomareiden pisteytykset perustuvat. Mikäli kilpailupaikalla on lisäksi omat säännöt, siitä ilmoittaa kilpailun järjestäjä.

Kilpailujärjestelmä 2020