Jalostuksen apuvälineet

World Fengur ja BLUP-indeksi

WORLD FENGUR

World Fengur on Bændasamtök Íslandsin (The Farmers Association of Iceland) ja FEIF:n (The International Federation of Icelandic Horse Associations) yhteistyöprojekti. Se tarjoaa virallisen kansainvälisen tietokannan puhdasrotuisten islanninhevosten rekisteröintiin.

Järjestelmä perustuu Fengur-rekisterijärjestelmäperheeseen. Aiemmat CD-ROM ÍslandsFengur ja nettirekisteri VeraldarFengur on korvattu kokonaan World Fengurilla, joka palvelee siis nyt Islannin lisäksi koko islanninhevosmaailmaa.

Tietokanta koostuu FEIF-jäsenmaiden siihen tallentamista hevosten sukutaulu- ja näyttelytiedoista. Ainoastaan jokaisen maan FEIF-järjestön rekisterinpitäjällä on pääsy ko. maan tietoihin (maassa olevien tai siellä syntyneiden hevosten ja ihmisten tiedot). Tämä antaa järjestelmälle sen luotettavuuden - Islannin ulkopuolella syntyneiden hevosten on täytettävä FEIF:n asettamat rekisteröintisäännöt. Tavoitteena on rakentaa täydellinen sukutaulu koko maailman islanninhevospopulaatiosta. Read-only-tilaajilla on mahdollisuus nähdä kaikki järjestelmään rekisteröidyt tiedot - ainoana rajoituksena hevosten omistajatiedot, jotka voidaan tallentaa myös salaisena.

Käynti järjestelmään tapahtuu internetin välityksellä. Koska kaikki käyttäjät ovat järjestelmässä samanaikaisesti, on myös tavallisella islanninhevosystävällä mahdollisuus saada tiedot luettavakseen samanaikaisesti kuin tietoja rekisteröidään. Esimerkiksi tiedot tuontihevosista, arvosteluista jalostusnäyttelyissä tai ensirekisteröinnit - kaikki on luettavissa välittömästi rekisteröinnin jälkeen.

Järjestelmää käytetään jo lähes kaikissa jalostusnäyttelyissä ja se mahdollistaa myös lukijoille näyttelyiden seuraamisen kotikoneelta. World Fengurista voi myös jo ennen näyttelyn alkamista tulostaa osallistujalistan sukutauluineen ja omistaja- ja esittäjätietoineen.

World Fengur on tehokas apuväline jalostukseen. Saat yhdestä paikasta

  • tiedot hevosista: FEIF-ID-numero, kantakirjanumero, nimi, alkuperä (syntymätila), väri, sukutaulu, jälkeläiset, mikrosiru, polttomerkintä jne.
  • yksityiskohtaiset tiedot jalostusnäyttelyistä ja arvosteluista kommentteineen
  • jalostusarvon ennusteet sekä virtuaalivarsan odotusarvo haluamistasi vanhemmista
  • laajat hakumahdollisuudet, voit mm. koostaa tilastoja maailmanlaajuisesti tai vain kotimaastasi

Jotta hevosella on täydet oikeudet kilpailla ja se on jalostusarvostelukelpoinen, on se oltava rekisteröitynä World Fenguriin. Kilpailuihin ja näyttelyihin ilmoittautuessa tarvitaan aina World Fengurissa olevaa yksilöityä FEIF ID-numeroa.

Muut hinnat:

Omistajainvaihdos 5,00€ per hevonen.

BLUP-INDEKSI

Yksi World Fengurin palveluista on siis hevosten jalostusarvon ennuste eli BLUP-indeksi.

Jalostusarvo kuvaa sitä, millainen hevosen perimä on, eli miten hyviä tai huonoja jälkeläisiä se pystyy keskimäärin jättämään. Jalostusarvon ennuste lasketaan käyttäen hyväksi hevosen omia näyttelytuloksia sekä sen kaikkien tunnettujen sukulaisten näyttelytuloksia (vanhemmat, täys- ja puolisisarukset ja ennen kaikkea jälkeläiset).

Indeksin laskennassa otetaan huomioon monia näyttelytuloksiin vaikuttavia tekijöitä, kuten arvostelumaa ja -vuosi sekä hevosen sukupuoli ja ikä. Indeksit kuvaavat siis mahdollisimman tarkkaan hevosen geneettistä tasoa eri ominaisuuksissa. Lisäksi eri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien hevosten indeksit ovat vertailukelpoisia.

Mikäli hevoselle ei ole julkaistu BLUP-indeksiä, joko siitä ei ole riittävästi tietoa arvon laskemiseksi (ei arvosteltuja lähisukulaisia eikä hevosen omaa arvostelua) tai hevonen on rekisteröity järjestelmään vasta viimeisimmän jalostusarvolaskennan jälkeen (arvot lasketaan kerran vuodessa). Yksi mahdollisuus on, että hevonen on syntynyt maassa, jolle ei ole vielä sovellettu laskentajärjestelmää. Indeksilaskennassa on mukana jo 11 maata:

- 1982 - Islanti
- 1995 - Tanska ja Ruotsi
- 2004 - Suomi ja Norja
- 2005 - Saksa (FIZO-arvostelut), Alankomaat, USA, Itävalta, Iso-Britannia ja Sveitsi

Jalostusarvon ennuste lasketaan yksittäin jokaiselle jalostusnäyttelyssä arvosteltavalle ominaisuudelle sekä kokonaispisteille. Indeksin yhteydessä ilmoitetaan ennusteen arvosteluvarmuus (luotettavuusprosentti) ja luotettavuuden arvioinnissa huomioidut seikat: hevosen omat arvostelut, vanhempien arvostelut, jälkeläisten määrä ja arvostellut jälkeläiset.

BLUP-indeksit esitetään lukuarvoina, joissa koko populaation keskiarvoksi on asetettu 100. Keskiarvo lasketaan 15 viimeisen vuoden aikana arvosteltujen hevosten perusteella. Yli sadan indeksiarvo kertoo, että hevosen jalostusarvo kyseisessä ominaisuudessa yli keskiarvon ja alle sadan olevat arvot ovat alle keskitason. Indeksit on standardoitu niin, että hajonta on 10, jolloin lukuarvojen 90 ja 110 väliin mahtuu 68 % koko populaatiosta; välille 80–120 mahtuu 95 %, ja vain 0,14 % hevosista ylittää indeksiluvun 130.

Koko laskentamenetelmä on erittäin monimutkainen ja vaatii taustakseen paljon tutkimustyötä, koko tietokannan hyväksikäytön sekä tehokkaan tietokoneen. Yksittäiselle varsalle voi kuitenkin itse laskea suurinpiirtein niin sanotun odotusarvon laskemalla vanhempien jalostusarvonennusteet yhteen ja jakamalla sen kahtia. Luotettavuus ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ole päätähuimaava: mahdollisuus osua oikeaan on noin 50 %. World Fengurissa oleva jalostusarvon ennuste varsalle voi poiketa vanhempien keskiarvosta, sillä se ottaa huomioon myös vastaavat yhdistelmät.

Mitä enemmän hevosesta kertyy tietoa, sitä varmemmin sen jalostusarvo ominaisuuksittain pystytään ennustamaan. Kun arvosteltujen jälkeläisten osuus koko jälkeläismäärästä on riittävän suuri, nousee arvoinnin luotettavuus yli 90 prosentin.

Kunkin hevosen indeksiarvo muuttuu vuosittain jokaisella laskentakerralla. Tämä johtuu osittain siitä, että arvosteluaineistoon kertyy koko ajan lisää tietoa. Yleensä vanhempien hevosten indeksit laskevat vähitellen vuosi vuodelta. Näin pitää käydäkin, jos jalostus menee oikeaan suuntaan: nuoremmat ikäluokat ovat vanhoja parempia, ja sitä mukaa myös populaation keskiarvo nousee.

Mitä nuorempana hevonen on näyttelyssä ansioitunut, sitä enemmän pisteet vaikuttavat hevosen jalostusarvon ennusteeseen. Tämä perustuu siihen, että nuoreen hevoseen valmentaminen ja ympäristö eivät ole ehtineet vaikuttaa vielä yhtä voimakkaasti kuin vanhempaan hevoseen. 4- ja 5-vuotiaan arvostelu kuvastaa ennen kaikkea sitä, miten lahjakas hevonen on geneettisesti. Vanhemmalla hevosella ei kyse ole niin puhtaasti sen omista ominaisuuksista vaan osan pisteistä voi jo antaa valmentajallekin.

Tämä selittää myös osin islantilaisten innon esittää lahjakkaat hevoset jo 4-vuotiaina, jos suinkin mahdollista. Parhaimmillaan tämä vaikuttaa myönteisesti siten, että nuoria hevosia aletaan käsitellä aikaisemmin ja niistä huolehditaan kaikenkaikkiaan paremmin. Huonoimmillaan se voi johtaa siihen, että huonosti kehittyneistä raakileista yritetään puristaa näyttelytuloksia, vaikkei edellytyksiä vielä ole. Joka tapauksessa nuorten hevosten esittäminen on aina ammattilaisen työtä.

Indeksejä tarkastellessa huomataan, että harvoin osuvat kaikki lahjat samaan yksilöön: monesti huonosta hevosesta löytyy hyviäkin puolia ja päinvastoin. Tässä astuukin mukaan se, miten tammanomistaja voi käyttää järjestelmää hyväkseen oriin valinnassa. Vaikka jalostus sinänsä onkin aikamoista arpapeliä, niin jo maalaisjärjelläkin ajatellen ei kannata parittaa yhteen kahta hevosta, jotka todennäköisesti periyttävät samoja virheitä. Jalostusarvon ennuste antaa meille mahdollisuuden kurkistaa siihen, mitä kyseinen hevonen todennäköisesti periyttää ja kuinka voimakkaasti. Kannattaa hakea ori, joka kompensoi tamman heikkouksia ja mielellään tukee sen hyviä ominaisuuksia. Paras tilanne toki on, jos voi valita jalostukseen käytettävät yksilöt sen perusteella, että niillä todennäköisesti on kaikissa ominaisuuksissa keskivertoa parempia geenejä jaettavaksi jälkeläisilleen. Tällöin jalostuksessa edistytään huomattavasti nopeammin.


WORLD FENGURIN LUKUAJAN TILAAMINEN

WorldFengurin lukuaika on vuodesta 2008 alkaen Suomen Islanninhevosyhdistyksen jäsenetu. Pääsy World Fenguriin tapahtuu Internetin kautta domainissa http://www.worldfengur.com. Jäsenet löytävät yksityiskohtaiset kirjautumisohjeet yhdistyksen jäsenetu-sivujen alta tämän linkin takaa. Muille käyttäjille tilausohjeet löytyvät World Fengurin etusivulta.

Tietokantaan on tallennettu noin 99 % Suomessa syntyneistä islanninhevosista ja kaikki Suomen islanninhevosnäyttelyt vuodesta 1997 alkaen. Näyttelyihin on tallennettu kaikkien tietokantaan rekisteröityjen 3-vuotiaiden ja vanhempien arvostelut kommentteineen. Käytämme järjestelmää myös näyttelyissä, jolloin kaikilla tilaajilla on mahdollisuus seurata näyttelyn etenemistä reaaliaikaisena. World Fengurista löytyy myös suurin osa Suomessa asuvista muissa maissa syntyneistä hevosista.

Jos huomaat omissa omistaja- tai kasvattajatiedoissasi tai hevosesi tiedoissa virheitä tai niihin on tullut muutoksia (kuollut tai ruunattu) tai haluat salata omistajatietosi muilta lukijoilta, ilmoitathan WF-rekisteröijälle hevosten tai ihmisten muuttuneet tiedot. Omistajatiedot tallennetaan ainoastaan omistajan pyynnöstä tämän lomakkeen kautta.