Kilpailulajit

Sport: ovaaliradan luokat

Sport: Passiluokat

Gæðingakeppni⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Sport: ovaaliradan luokat

Suomessa kilpailtavia sport-kilpailulajeja ovat  FIPOn kilpailuluokat. Alla lyhyet yhteenvedot ovaaliradan laejiesta (karsinnat), katso kaikki tarkat tiedot FIPOsta.

 

T1 - Töltti

1. Aloitus lyhyen sivun keskeltä vapaavalintaisessa kierroksessa.
Kierros työtölttiä. Lyhyen sivun keskellä hidastus käyntiin ja suunnanvaihto.
2. Lyhyen sivun keskeltä yksi kierros työtölttiä, pitkillä sivuilla selvä tempon lisäys..
3. Lyhyen sivun keskeltä kierros lisättyä tölttiä.
 

T2 - Töltti

1. Vapaavalintaista tempoa tölttiä.
2. Hidasta, tasaista ja rauhallista tempoa tölttiä. Hidastus käyntiin ja suunnanvaihto.
3. Töltin tempo työtöltistä keskitölttiin, ohjat yhdessä kädessä selkeästi osoittaen, että kuolaintuntumaa hevosen suuhun ei ole.
Jokainen osa esitetään kerran, yhden kierroksen ajan. Kolmannen osion pisteet kerrotaan kahdella.

 

V1 - Nelikäynti

1. Työtöltti
2. Ravi, tempo harjoitusravista keskiraviin
3. Keskikäynti
4. Laukka, tempo harjoituslaukasta keskilaukkaan
5. Lisätty töltti
Kutakin askellajia esitetään vain kerran yhden kierroksen verran, paitsi käyntiä puoli kierrosta.

 

F1 - Viisikäynti

1. Töltti, tempo työtöltistä keskitölttiin
2. Ravi, tempo harjoitusravista keskiraviin
3. Keskikäynti
4. Laukka, tempo harjoituslaukasta keskilaukkaan
5. Liitopassi
Kutakin askellajia esitetään vain kerran yhden kierroksen verran, paitsi käyntiä puoli kierrosta. Liitopassi näytetään ainoastaan pitkillä sivuilla.
Töltin ja passin pistemäärät kerrotaan kahdella.

 

T3 - Töltti

Karsinnassa on yhtä aikaa radalla kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät ohjelman kolme osaa kuuluttajan opastamina (ks. 5.4.2). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.
Ohjelman osat:
1. Työtöltti. Hidastus käyntiin ja suunnanvaihto.
2. Lyhyillä sivuilla työtölttiä, pitkillä sivuilla selvä tempon lisäys
3. Lisätty töltti.

 

T4 – Töltti

Karsinnassa on yhtä aikaa radalla enintään kolme ratsukkoa. He esittävät ohjelman kuuluttajan opastamina.
Ohjelman osat:
1. Töltti vapaavalintaisessa tempossa
2. Tölttiä hitaassa, tasaisessa ja rauhallisessa tempossa. Hidastus käyntiin ja suunnan vaihto
3. Tölttiä hitaasta keskitempoon, molemmat ohjat toisessa kädessä näyttäen selkeästi, että ohja ei ole kontaktissa hevosen suuhun.
Kolmannen ohjelmanosan pisteet kerrotaan kahdella.

 

T5 – Töltti

Karsinnassa on yhtä aikaa radalla kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät ohjelman kuuluttajan opastamina (ks. 5.4.2). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.
Ohjelman osat:
1.Hidasta tölttiä. Hidastus käyntiin ja suunnanvaihto.
2.Nopeaa tölttiä pitkillä sivuilla, hidasta tölttiä lyhyillä sivuilla.

 

T6 – Töltti

Karsinnassa on yhtä aikaa radalla kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät ohjelman kuuluttajan opastamina (ks. 5.4.2). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.
Ohjelman osat:
1. Tölttiä vapaavalintaisessa tempossa. Hidastus käyntiin ja suunnanvaihto.
2. Tölttiä hitaasta keskitempoon, pitkillä sivuilla molemmat ohjat toisessa kädessä näyttäen selkeästi, että ohja ei ole kontaktissa hevosen suuhun.

 

T7 – Töltti

Karsinnassa on yhtä aikaa radalla kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät ohjelman kuuluttajan opastamina (ks. 5.4.2.). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.
Ohjelman osat:
1. Hidasta tölttiä. Hidastus käyntiin ja suunnanvaihto
2. Tölttiä vapaavalintaisessa tempossa

 

T8 – Töltti

Karsinnassa on yhtä aikaa radalla kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät ohjelman kuuluttajan opastamina (ks. 5.4.2.). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.
Ohjelman osat:
1. Tölttiä vapaavalintaisessa tempossa. Hidastus käyntiin ja suunnanvaihto
2. Tölttiä vapaavalintaisessa tempossa

 

V2 - Nelikäynti

Karsinnassa on radalla yhtä aikaa kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät neljä askellajia kuuluttajan opastamina (ks. 5.4.2). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.
Ohjelman osat:
1. Työtöltti
2.Ravi, tempo harjoitusravista keskiraviin
3. Keskikäynti
4. Laukka, harjoituslaukasta keskilaukkaan
5. Lisätty töltti

 

V3 – Nelikäynti

Karsinnassa on radalla yhtä aikaa kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät määrätyssä järjestyksessä, kuuluttajan opastamina, vaaditut neljä askellajia (ks. 5.4.2). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.
Ohjelman osat:
1. Työtöltistä keskitempoon
2.Ravi, tempo harjoitusravista keskiraviin
3. Keskikäynti
4. Laukka, harjoituslaukasta keskilaukkaan
5. Tölttiä, keskitemposta lisättyyn

 

V4 – Nelikäynti

Karsinnassa on radalla yhtä aikaa kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät kuuluttajan opastamina vaaditut neljä askellajia (ks. 5.4.2). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.
Vaatimukset:
1. Keskikäynti
2. Tölttiä vapaavalintaisessa tempossa
3. Siirtymiset käynnistä tölttiin ja töltistä käyntiin erikseen ratsastettuna kuuluttajan opastamina. Suunnan vaihto.
4.Ravi, tempo harjoitusravista keskiraviin
5. Laukka, harjoituslaukasta keskilaukkaan. Siirtymiset laukkaan ja hidastus käyntiin ratsastetaan yksi kerrallaan kuuluttajan opastamina.

Tämän luokan tarkoituksena on arvostella ratsastajan tyyliä ja istuntaa enemmän kuin hevosen askellajeja. Tärkeä arvosteluperuste on myös hevosen ja ratsastajan yhteistyö ja harmonia, suorituksen sujuvuus ja hevosen kuuliaisuus.
Vaatimukset:
Ratsastaja: Hyvä istunta, pehmeät ja herkät ohjasavut, lähes näkymättömät avut. Oikea ja rauhallinen suoritus ja huomaavaisuus muita ratsukoita kohtaan.
Hevosen tulee olla innokas ja rento kaikissa askellajeissa ja käyttäytyä rauhallisesti ja tottelevaisesti kaikissa tehtävissä. Pienet tahtirikot eivät vaikuta pisteisiin merkittävästi, jos ratsastajan avut ovat oikeat. Hevosen liikkeiden laajuudella ei ole vaikutusta pisteisiin.

 

V5 – Nelikäynti

Karsinnassa on radalla yhtä aikaa kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät kuuluttajan opastamina, vaaditut neljä askellajia (ks. 5.4.2). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.
Ohjelman osat:
1. Tölttiä vapaavalintaisessa tempossa
2.Ravi, tempo harjoitusravista keskiraviin
3. Keskikäyntiä
4. Laukka, harjoituslaukasta keskilaukkaan

 

V6 – Nelikäynti

Karsinnassa on radalla yhtä aikaa enintään viisi ratsukkoa. He esittävät kuuluttajan opastamina, vaaditut neljä askellajia (ks. 5.4.2). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.
Ohjelman osat:
1. Tölttiä vapaavalintaisessa tempossa
2.Ravi, tempo harjoitusravista keskiraviin
3. Keskikäyntiä
4. Laukka, harjoituslaukasta keskilaukkaan. Siirtymiset laukkaan ja hidastus käyntiin ratsastetaan yksi kerrallaan kuuluttajan opastamina.

 

F2 – Viisikäynti

Karsinnassa on radalla yhtä aikaa kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät kuuluttajan opastamina vaaditut viisi askellajia (ks. 5.4.2). He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.
Ohjelman osat:
1. Tölttiä työtöltistä keskitempoon
2.Ravia, tempo harjoitusravista keskiraviin
3. Keskikäyntiä
4. Laukkaa, tempo harjoituslaukasta keskilaukkaan
5. Passia
Ratsukot näyttävät passia kolmesti toisella pitkällä sivulla. Ratsastajat valitsevat kummalla pitkällä sivulla passi näytetään enemmistön päätöksellä. Äänien mennessä tasan kuuluttajan arpoo suoran. Passin sekä töltin pisteet kerrotaan kahdella.

 

F3

Tämä koe ratsastetaan enintään kolmen hengen ryhmissä kuuluttajan ohjeiden mukaisesti,vähintään 250m pitkällä radalla.

1. Tölttiä hitaasta keskitempoon

2. Ravia hitaasta keskitempoon

3. Keskikäyntiä

4. Laukkaa hitaasta keskitempoon

5. Passi

Passi esitetään toisella pitkällä sivulla yksi ratsukko kerrallaan, kukin kahdesti.

 

Sport: Passiluokat

 

P1 - Passijuoksu 250 m

Passijuoksu ratsastetaan passiradalla. Yrityksiä voi olla kaksi tai useampia.

Lähtökarsinat

Lähdössä voidaan käyttää lähtökarsinoita, joiden tulee vastata urheilukomitean asettamia vaatimuksia. Vaatimukset käsittävät myös lähtölinjan sijainnin ja ajanottolaitteiston kuulumisen yhteen karsinoiden ovien kanssa.

Poisjäänti juoksusta

Jos ratsastaja haluaa jättää jonkun juoksun väliin, on hänen ilmoitettava siitä sihteeristölle ennen kyseisen kierroksen alkamista.

Kierroksen alettua juoksusta poisjääminen on mahdollista ainoastaan lääkärin tai eläinlääkärin todistuksella, joka osoittaa, että ratsastaja tai hevonen ei voi kilpailla. Muuten ratsukko hylätään kyseisestä lajista.

Lähtö

Korkeintaan neljä hevosta saa lähteä kerrallaan. Erimielisyyksien sattuessa lähtölinjan tuomari päättää lähtöpaikoista. Tunnistamista varten jokaisella ratsastajalla on hyvin erottuva värinauha. Ratsastajilla saa kullakin olla kaksi avustajaa. Kaikilla avustajilla tulee olla kypärät. Raippa on kielletty passijuoksuissa. Jos lähtö ei tapahdu 10 min kuluessa, on viiväst yksen aiheuttaneen hevosen siirryttävä muutama askel taaksepäin. Jos lähtö saman hevosen takia ei ole tapahtunut vielä 5 minuutin kuluessa tästä, kyseinen hevonen suljetaan pois kyseiseltä kierrokselta. Maalituomari seisoo radan keskellä maalilinjan tasolla. Hänen tulee nostaa lippu ylös merkiksi lähettäjälle, kun kaikki on valmista lähtöä varten. Lähtömerkin jälkeen ratsukot ratsastavat vapaavalintaisessa askellajissa 50 m:n kohdalle. Tästä merkistä maaliin asti hevosen on oltava liitopassissa. Juoksuja voi olla kaksi tai neljä, mutta korkeintaan kaksi juoksua päivässä.

Lähtö karsinoista tai automaattisen lähetyslaitteen avulla.

Ratsastajilla on 2 minuuttia aikaa tuoda hevosensa lähtökarsinoihin. Lähdön tulee tapahtua 30 sekunnin kuluessa viimeisen hevosen karsinaan saapumisesta. Aikarajan ylittänyt ratsukko hylätään kierrokselta.

Avustajien tulee seisoa maassa niin, että heillä on vähintään yksi jalka maassa joko ajan. Jos avustaja ei toimi annettujen ohjeiden mukaisesti, avustettava ratsukko hylätään.

Yksi tuomari sijoittuu seuraamaan lähtölinjan tapahtumia.

 

Lähtöjärjestys

Ensimmäistä juoksua varten ratsukot jaetaan lähtöryhmiin arpomalla. Toisen, kolmannen ja neljännen kierroksen lähtöjärjestys määräytyy kilpailussa saavutettujen aikojen perusteella. Ratsukot, joiden loppuajat ovat lähimpänä toisiaan, ratsastavat yhdessä. Ensimmäisessä ryhmässä ovat siihen mennessä hitaimmat hevoset, seuraavassa toiseksi hitaimmat ja niin edelleen. Mikäli kilpailijoiden lukumäärä ei mene tasan, voidaan hitaimpaan ryhmään laittaa vähemmän hevosia, jopa yksi. Jos useampi hevonen ei ole saanut hyväksyttyä aikaa, niin näiden sijoittuminen lähtöryhmiin tapahtuu arvonnan perusteella.

Lähtöryhmän nopein ratsukko saa valita lähtökarsinansa/-paikkansa ennen lähdön tapahtumista, mutta ei saa muuttaa valintaan sa enää sen jälkeen, kun lähtökarsinoihin/-paikoille asettuminen on alkanut. Lähtölinjalla hevosten tulee seistä hiljaa, suorassa kohti maalilinjaa. Myös muunlainen lähtöasento (esimerkiksi niin, että hevonen seisoo vinottain radalla) on sallittu, jos ratsastaja ilmoittaa siitä muille ryhmän lähtijöille ja lähettäjä antaa siihen luvan. Mikäli hevosta on häiritty lähdössä niin, että ratsukko ei pystynyt lähtemään, voi lähettäjä antaa sen lähteä yksin. Tätä ei lasketa virheelliseksi lähdöksi. Lähtö tapahtuu, kun hevoset seisovat rauhassa paikallaan kohti maalilinjaa. Lähettäjän tulee seistä korokkeella 3 m radan ulkopuolella, 1-2 m ratsukoiden edessä. Lähettäjä antaa näkyvän optisen merkin lipulla (mieluiten kaksivärinen) ja lisäksi äänimerkin (lähettäjän ääni).

Ratsastajat

Jokainen ratsastaja tulee olla helposti tunnistettavissa.

Aktiiviset pohjeavut ovat sallittuja suorituksen aikana. Sellaiset eteenpäin ajavat avut ovat kiellettyjä, jotka jollain tapaa häiritsisivät muiden ratsukoiden suoritusta. Jos ratsastaja häiritsee muita ratsukoita, hänen suoritustaan ei hyväksytä. Seuraavan lähdön hevoset saavat lämmitellä vähintään 30 m päässä maalilinjasta.

Päätuomari voi antaa häirinnän kohteeksi joutuneelle ratsukolle luvan juosta ylimääräisen juoksun yksin.

 

 

PP1 - Tyylipassi

Lähtöjärjestys


Ensimmäistä juoksua varten arvotaan lähtöjärjestys, joka on sama ensimmäisessä ja toisessa juoksussa.

Lähtö

Kun lähettäjän lippu nousee, ratsukko lähtee liikkeelle käynnissä, ravissa tai töltissä. Lähtölinjan ja 25 m merkin välillä se nostaa laukan vapaavalintaisesta askellajista. 25 m ja 50 m merkkien välillä se siirtyy passiin (ajanottajat valmiina). Ratsukon ollessa 50 m merkin kohdalla alkaa ajanotto optisesta merkistä. Ajanotto päättyy 150 m merkin kohdalla. Sen jälkeen, ennen 200 m merkkiä, hevonen on hidastettava tölttiin, raviin tai käyntiin. Saadakseen korkeat pisteet on ratsastajan hidastettava hevonen käyntiin.

Radan alussa (25 m:n merkille asti) tulee olla liitteenä olevan piirustuksen mukainen selkeästi merkitty suppilomainen käytävä.

Kahden juoksun pisteiden keskiarvo määrää sijoituksen. Mikäli kahdella ratsukolla on samat pisteet, tuomarien antamat pisteet ratkaisevat voittajan. Ensimmäisen sijan jakavat ratsukot juoksevat uudelleen kilpaillen voitosta.

Arvostelu

Tarvitaan kuusi tuomaria, jotka arvostelevat itsenäisesti ja avoimesti pistein 0-10, puolen pisteen tarkkuudella.

  • Ensimmäinen tuomari arvostelee laukannoston ja siirtymisen passiin;
  • Toinen tuomari arvostelee passin 50 m ja 100 m merkkien välillä;
  • Kolmas tuomari arvostelee passin 100 m ja 150 m merkkien välillä;
  • Neljäs tuomari arvostelee hidastuksen 150 m ja 200 m merkkien välillä;
  • Lähettäjä (jonka on oltava tuomari) seisoo 50 m merkin kohdalla. Laskemalla merkkilipun alas hän ilmoittaa kolmelle ajanottajalle, jotka ovat 150 m merkin kohdalla, että ratsukko on ohittanut 50 m merkin. Lisäksi lähettäjä näyttää punaisen lipun, jos hevonen ei ole ollut passissa 50 m merkin kohdalla;
  • 150 m merkin kohdalla oleva tuomari näyttää punaisen lipun, jos hevonen ei ole ollut passissa ohittaessaan 150 m merkin.

 

Tuomarit valitsevat sijaintinsa siten, että näkevät koko arvostelualueensa mahdollisim man hyvin. Kun ratsukko on ohittanut alueen, tuomarit 1-4 näyttävät pisteensä. Jos hevonen rikkoo passin ajanottoalueen sisällä, näyttävät kyseiset tuomarit punaista lippua, eikä ajasta anneta pisteitä.

 

P2 – Speedpassi: Passijuoksu 100 m lentävällä lähdöllä

Tämä suoritetaan passiradalla, jossa pitää olla vähintään 50 m matka ennen 100 metrin ajanottoalueen alkua.

Lähtö

Lähtöön tulee yksi hevonen kerrallaan. Lähettäjän merkistä ratsastaja ratsastaa 50 m merkille vapaavalintaisessa askellajissa. Ajanotto alkaa optisen merkin perusteella 50 m merkin kohdalla. Hevosen on oltava passiss a 50 m merkistä maalilinjalle. Ratsukolla on kaksi yritystä.

Lähtöjärjestys

Ennen ensimmäistä juoksua arvotaan lähtöjärjestys. Toisen lähdön lähtöjärjestys määräytyy ensimmäisen lähdön aikojen perusteella. Toisessa lähdössä hitain hevonen lähtee ensimmäisenä.

Tuomarit

Kuten P1 - passijuoksu

Ajanotto

Kuten P1 - passijuoksu

Pisteytys

Nopein aika ratkaisee. Mikäli ajat ovat samat, ratkaisee toiseksi paras aika ja niin edelleen. Juoksu hylätään, jos hevonen rikkoo passin 50 m merkin ja maalilinja n välillä.

Ratsastajat

Kuten P1 - passijuoksu

 

P3 – 150m passi

Tämä luokka toteutetaan samalla tavall kuin P1 -250m passi, lukuunottamatta sitä, että matka on lyhyempi ja tuomareita / assistentteja tarvitaan täten vain 7, sekä yksi koppien taakse mikäli startiboksit ovat käytössä.

Gæðingakeppni

 

Lue lisää Gæðingakeppnistä ja säännöistä täällä.