Hakemukset ja ohjeet

Orilisenssin hakuohje Hepan kautta

Kaikilta siitokseen käytettäviltä oreilta vaaditaan vuosittainen orilisenssi, jotta oriin jalostukseenkäyttöoikeus on voimassa kyseisenä vuonna. Islanninhevosnäyttelyyn osallistuvien oriiden lisenssihakemusta ei tarvitse tehdä erikseen. Lisenssimaksu kuuluu näyttelylaskun hintaan.

Vuosittaisen orilisenssin aktivoimiseen tarvitaan Oma talli -tunnukset Hippoksen Heppa-järjestelmään. Hakulomake löytyy vasemmalla olevasta sivupalkista Näyttelyt -välilehden alta nimellä "Orilisenssihakemus ja siitokseenkäyttömaksu". Suomen Hippos tarkistaa hakemukset, hyväksyy ne ja lähettää laskun postitse. Lasku on maksettavissa myös Oma tallin kautta.

Vuodesta 2019 alkaen kaikki lisenssit tullaan hakemaan sähköisesti Hepan kautta. Alkuvuosi 2019 on vielä siirtymävaihtetta, jolloin ainoastaan jalostusluvan omaaville oreille voidaan hakea lisenssiä Hepan kautta. Kevään aikana myös tammakohtaisten lupien sekä FEIF-arvostelujen vahvistus tulevat olemaan mahdollisia Hepan kautta.

 

Hakemus jatkolupaan II palkituille Islanninhevosoreille

Suomessa kokonaisarvostelussa II palkinnolla palkittua oritta, ei tarvitse esittää uusintatarkastettavaksi jalostusnäyttelyssä. Näille oriille lupa voidaan myöntää hakemuksen perusteella. Hakemus toimitetaan Suomen Hippoksen jalostuspalveluihin.

Jatkoluvan hakemus II palkituille oreille 2021

Ulkomaisen FEIF-arvostelun vahvistamisen hakeminen (oriit sekä tammat)

Oriit

FEIF-arvostelujen vahvistusten hakeminen tulee siirtymään sähköiseen hakujärjestelmään alkukevään 2019 aikana.

Hevosen tulee olla rekisteröity Suomen Hippokseen ja identiteetti varmistettu ennen arvostelun vahvistamista. Oriin polveutuminen on varmistettava DNA-määrityksellä ennen jalostukseenkäyttöoikeuden myöntämistä.

Mikäli orin kintereiden röntgenkuvatulos on kirjattu WorldFenguriin erillisiä röntgenkuvia ei tarvitse ottaa hakemuksen liitteeksi. Muussa tapauksessa kintereistä tulee toimittaa röntgenkuvat digitaalisessa muodossa ja röntgentutkimuksen tarkastuksen todistus.

Lisäksi tulee toimittaa CEM-testin tulos.

Tammat

Aiemman FIZO:n mukaisen arvostelun saaneiden tammojen jalostusarvostelun tulos voidaan vahvistaa Suomen Hippoksen Ratsu- ja ponivaliokunnan päätöksellä ilman näyttelyssä käymistä. Tämä koskee ainoastaan mikrosirutettuja tammoja, joiden arvostelu on tehty vuonna 2003 tai sen jälkeen ja joiden arvosteltavat ominaisuudet ovat yhteneväisiä Suomen nykyisen arvostelujärjestelmän kanssa. Tamman tulee olla rekisteröity Suomen Hippokseen ennen vahvistuksen hakemista.

Arvostelunvahvistus kannattaa hakea, jotta tammalla on kantakirjatamma-status Suomen rekisterissä ja se on näin ollen oikeitettu mahdollisiin kasvatustukiin sekä jalostusarvokirjaimiin.

Lisätiedot Suomen Hippos, Jenni Teikari jenni.teikari@hippos.fi

Islanninhevosoriin röntgen lähete

Vuosittainen kaavake löytyy Hippoksen sivuilta 

Röntgen lähete kinteret islanninhevoset - HIPPOS