Kantakirjaluokat ja näyttelypalkkiot

Vain yli 4-vuotiaat kokonaisarvostellut tammat ja oriit voidaan kantakirjata.

4-vuotiaat ja vanhemmat tammat
7,20-7,49: III luokka
7,50-7,99: II luokka
vähintään 8,00: I luokka

4-6-vuotiaat oriit
7,75-7,99: II luokka
vähintään 8,00: I luokka

7-vuotiaat ja vanhemmat oriit
7,75-7,99: II luokka
vähintään 8,00: I luokka

3-4-vuotias ori voi saada rajoitetun jalostukseenkäyttöoikeuden vuodeksi maksimissaan 10 tammalle, jos sen rakennepisteet ovat vähintään 8,00, eikä mikään kohta ole alle 7,5 (poikkeuksena jouhet ja pää) ja jos ori esittää juoksutettaessa hyvät liikkeet ja taipumusta myös lateraalisuuteen. 

3-4-vuotiaiden rakenteiden ja liikkeiden arvostelun lisäksi jalostukseen hyväksymistä arvioitaessa suositellaan huomioitavaksi orin BLUP, varsinkin ratsastusominaisuuksien osalta sen tulisi olla yli 110. Myös niiden askellajien osalta tulee BLUP huomioida, joita hevonen ei esitä kunnolla vapaana (töltti, ravi, passi)


NÄYTTELY- JA KANTAKIRJAUSPALKKIOT

Suomen Hippoksen maksamat näyttely- ja kantakirjauspalkkiot löytyvät täältä.

Kantakirjauspalkkiot maksetaan kantakirjattavalle oriille tai tammalle vain kerran.

Ulkomailla syntyneille hevosille maksetaan 50 % palkkiosta. Kantakirjauspalkkio maksetaan omistajalle.

Varsa voi käydä näyttelyssä esimerkiksi 1- ja 3-vuotiaana ja on oikeutettu näyttelypalkkioon kummassakin näyttelyssä. Myöhemmin sama varsa voi tulla kantakirjattavaksi kokonaisarvosteluun, jolloin palkkio maksetaan siitä näyttelystä, jossa hevosen tulos on ensimmäisen kerran hyväksytty. Huomaa, ettei kolmannen palkinnon tuloksista makseta palkkiota!