Nivåerna

De olika nivåerna är: tävlingsövning, föreningstävling, regionaltävling, nationell tävling eller internationell tävling. 


FEIF och FIPO regler ska följas i alla tävlingar.


Tävlingsövning/ stalltävling

En tävlingsövning är avsedd för stallets kunder eller till föreningens medlemmar. En tävlingsövning går ut på att man skapar omständigheter som motsvarar en egentlig tävling med behöriga funktionärer.  Resultaten måste inte publiceras och man behöver inte föra ett officiellt tävlingsprotokoll. Ekipaget kan ges möjlighet till att ta om hela prestationen eller någon del av den. I tävlingsreglerna kan man närmare definiera bedömningsgrunderna i de olika tävlingsklasserna. Man behöver inte dela ut priser. Övningstävlingar kan arrangeras av ridföreningar, stall och företag inom hästbranschen. I övningstävlingar är det obligatoriskt att använda hjälm, men klädseln är fri. Det rekommenderas att ryttaren är medlem i FIHF och i Finlands ryttarförbund.

 

 

Föreningstävlingar

Föreningstävlingar hör till C-klassens tävlingar och är främst menade för den egna föreningen och för föreningsmedlemmar i närheten. Alla som är medlemmar i FIHF kan delta i tävlingen. I tävlingen måste det finnas 3-5 domare, och de skall alla vara domare på lokalföreningsnivå. I föreningstävlingar kan man inte få kvalresultat till Finska mästerskapen. Det rekommenderas att man delar ut priser, främst i form av saker, i tävlingen. Man publicerar officiella resultat. Föreningstävlingar kan arrangeras av FIHFs lokalföreningar, och andra som kommit så överens med FIHF. Det är obligatoriskt att använda ridhjälm under tävlingarna, men annors är klädseln fri. Ryttaren måste vara medlem i FIHF och man rekommenderar även medlemskap i Finlands ryttarförbund.


Regiontävlingar

Regiontävlingarna hör till B- och A-gruppen och är öppen för alla ekipage som har regiontävlingslicens, och vars tävlingslicens är betald för det ifråga varande året. I tävlingen måste det finnas 3-5 domare, varav minst 2st domare på nationell nivå. Enligt reglerna krävs närvaro av veterinär och läkare / första hjälpen person. I tävlingen delas ut sakpriser. Uppdateringen av den regionala tävlingskalendern och av tävlingarnas resultat handhas av respektive region och man upprätthåller också ett regionalt rankingsystem. FIFHs lokalföreningar kan arrangera regiontävlingar, och andra som så överenskommit med FIHF. Ryttaren måste vara medlem såväl i FIHF som i Finlands ryttarförbund.

 

Internationella tävlingar

Internationella tävlingar är VM-tävlingar och NM-tävlingar.

Tävlingslicens till internationella tävlingar inlöses separat för varje tävling. Representationslaget till internationella tävlingar utväljs årligen. En ryttare kan inte själv anmäla sig till en internationell tävling. FIHF ansvarar för anmälningarna och rättigheterna att delta i en internationell tävling.  Ryttaren måste vara medlem såväl i FIHF som i Finlands ryttarförbund.

 

Nationella tävlingar

Nationella tävlingar hör till B- och A-gruppen och är öppen för alla ekipage som har nationell tävlingslicens, och vars tävlingslicens är betald för det ifråga varande året. I tävlingen måste det finnas 3-5 domare, varav minst 3st domare på nationell nivå och 2st FEIF domare. Enligt reglerna krävs närvaro av veterinär och läkare/ första hjälpen person. I tävlingen delas ut sakpriser.

Tävlingarnas officiella resultat ska publiceras och ett rankingsystem ska upprätthållas. Man ansöker om rätt att arrangera nationella tävlingar av FRF senast i oktober föregående år. FIFHs lokalföreningar kan arrangera nationellatävlingar, och andra som så överenskommit med FIHF. På nationella tävlingar används officiell tävlingsklädsel. Ryttaren ska vara medlem såväl i FIHF som i Finlands ryttarförbund.