Sähköinen astutuskirjanpito Hepassa

Suomessa jalostukseen hyväksytyn oriin oriinpitäjälle voidaan myöntää oriinpitäjätunnukset Hippoksen Heppa-järjestelmään. Tunnuksien haltija voi tallentaa oriin astutustiedot suoraan Heppaan aina 15.9. asti kunakin vuonna.

Myös astutusmaksujen ja varsamaksujen maksutiedot on tallennettavissa maksetuiksi tammakohtaisesti suoraan järjestelmään.

– Tamman omistajalla tulee olla Heppa-tunnukset.

– Jotta varsomisen voi ilmoittaa, tulee tamman näkyä ilmoittajan Oma tallissa.

Kun varsa on syntynyt ja tamman omistaja on ilmoittanut siitä Oma Tallissa, voi oriin omistaja kuitata varsamaksut maksetuiksi eli syntymätodistuksen lunastetuksi.

Oriin astutusluettelossa on sarake ”syntymätodistus lunastettu”.

– Tyhjään kenttää merkitään päivämäärä, jolloin oriinpitäjä on saanut kaikki maksut astutuksesta ja syntyneestä varsasta.

– Kun päivämäärä tallennetaan, tulee kentän viereen näkyviin sen henkilön nimi, jonka Heppa-tunnuksilla tallennus tehtiin.

– Päivämäärä ja tallentaja näkyvät ainoastaan oriinpitäjälle sekä Hippoksen ja hevosjalostusliittojen työntekijöille.

• Kun päivämäärä on tallennettu Heppaan, ei erillistä syntymätodistusta tarvitse enää tulostaa. Merkitsemällä syntymätodistuksen lunastuspäivämäärän, oriinpitäjä kuittaa saaneensa tarvittavat maksut ja varsa voidaan rekisteröidä.

 

Tunnuksia pitää hakea erikseen Hippokselta. Tunnushakemusket käsitellään Suomen Hippoksen jalostusosastolla. Väärinkäytöstapauksissa käyttäjätunnus voidaan poistaa.