Suomen Islanninhevosyhdistys ry

Suomen Islanninhevosyhdistys ry (SIHY) on vuonna 1982 perustettu kansainvälisen islanninhevosjärjestö FEIF:n (International Federation of Icelandic Horse Associations), Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Hippoksen rekisteröity jäsenyhdistys.

SIHY järjestää muun muassa askellajiratsastuksen suomenmestaruuskilpailut, jalostusnäyttelyitä sekä askellajiratsastuksen tuomari- ja ohjaajakoulutuksia. SIHY:n paikalliskerhot järjestävät kilpailuja, kursseja ja muita tapahtumia. Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa Islanninhevonen-jäsenlehden. SIHY:n Jäsentallit järjestävät viikoittaista harrastustoimintaa ratsastuskouluissaan. 

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa islanninhevosen tunnetuksi tekemistä ja käyttöä hevosurheilussa, edistää ja ohjata islanninhevosen rotupuhdasta jalostusta Suomessa - International Federation of Icelandic Horse Associations -nimisen kansainvälisen islanninhevosjärjestön (jäljempänä FEIF) noudattamien periaatteiden mukaisesti ja kerätä kaikki islanninhevosen ystävät yhteisiin rotua edistäviin tehtäviin. 

Yhdistyksen tavoitteena on rodun erityisominaisuuksien säilyttäminen ja vahvistaminen sekä urheilu- että jalostustoiminnassa, ottaen erityisesti huomioon islanninhevoselle ominaiset askellajit, sen voimakkuuden sekä sen villihevosluonteen. Yhdistys toimii Suomen eri paikkakunnilla islanninhevostoimintaa harjoittavia paikalliskerhoja ja niiden jäseniä yhdistävänä valtakunnallisena järjestönä ja urheiluseurana. 

Yhdistyksen toiminta

Eri osa-alueiden asioista ja toiminnasta vastaavat SIHY:n valiokunnat. 

  • Jalostustoiminta
  • Urheilutoiminta
  • PR-toiminta 
  • Nuorisotoiminta
  • Koulutustoiminta

Toiminta toteutetaan yhteistyössä paikalliskerhojen kanssa. Jalostus- ja urheilutoiminnassa noudatetaan FEIF:n ja rodun alkuperämaa Islannin suosituksia, ohjeita ja sääntöjä. Johtokunta voi asettaa muita valiokuntia tarpeen mukaan. 

Kunniajäsenet

Harry Paul (s. 1917, k. 2012), Mervi Turtonen, Peter Nyman ja Pekka Mäkinen

3.11.2012 30-vuotisjuhlassa nimitetyt kunniajäsenet: 
Nicola Bergman-Kankaala, Sirpa Brumpton, Laura Pihkala-Posti, Leila Salovaara, Satu Söderlund, Minna Toivonen ja Pauli Väyrynen

2019 nimetty: Fred Sundwall