Ohjaajalisenssi

FEIF ohjaajalisenssi ja sen ylläpito


Kansainvälisellä islanninhevoskattojärjestö FEIF:lla on huhtikuussa 2020 voimaan tullut, jäsenmaita sitova ohjeistus FEIF-ratsastuksenohjaajalisenssien voimassapidosta (tiedoston s. 139).
Nämä FEIF:n määräykset kumoavat aiemmin (2016) annetut Suomen Islanninhevosyhdistyksen määräykset ohjaajalisenssien voimassa pitämisestä:
 

  • Kaikkien FEIF:in listattujen ohjaajien täytyy pitää askellajiratsastuksen ohjaamisen ammattitaitoaan jatkuvasti yllä (CPD, continous professional develepment)
  • Lisenssien uusimiseen kelpaavat FEIF:n tai FEIF-maiden koulutusvaliokuntien järjestämät/hyväksymät lisenssiseminaarit.  
  • FEIF:n asettamana vähimmäisvaatimuksena lisenssin voimassapitoon on osallistuminen kahden päivän seminaariin lisenssikauden (3 vuotta) aikana tai vastaava aika. (väh 12 tuntia) lisenssiseminaareihin osallistumista kolmen vuoden lisenssikauden aikana.
  • Ohjaajalisenssin voimassapitovaatimukset koskevat kaikkia luokiteltuja FEIF-ohjaajia tasoilla I-IV.
  • Kansalliset islanninhevosyhdistysten koulutusvaliokunnat ovat vastuussa FEIF-ohjaajalistoista ja niiden päivittämisestä omille ja FEIF:n sivuille. Ohjaajat, joiden lisenssit ovat päättyneet, pitää poistaa FEIF:iin joka vuosi tammikuun 30. päivänä lähetettäviltä listoilta.
  • Vuodesta 2021 alkaen FEIF ei enää pidä verkkosivujensa listalla ohjaajia, joiden lisenssit ovat vanhentuneet. Mikäli ohjaajan lisenssi pääsee vanhenemaan, sen saa uusittua osallistumalla lisenssiseminaariin vuoden sisällä lisenssin vanhenemisesta.
  • HUOM! Koronapandemian vuoksi vuoden 2020 lisenssiseminaarit jäivät järjestämättä. Seminaari pidetään heti, kun kokoontumisrajoitukset poistuvat vuonna 2021. Tilanteen vuoksi niillä suomalaisohjaajilla, joiden ohjaajalisenssi on ollut voimassa ennen epidemian puhkeamista ja valmiuslain käyttöönottoa 3/2020, katsotaan lisenssi voimassaolevaksi seuraavaan lisenssiseminaariin asti.LISTA OHJAAJISTA lisenssien voimassaolotietoineen
Lisätietoja ohjaajalisenssistä: koulutus(at)islanninhevonen.net