Kurssimuotoinen FEIF-ohjaajakoulutus

Kurssimuotoinen koulutus FEIF I -ohjaajaksi


  • Koulutus sisältää kolmen päivän valmistavan koulutuksen, jonka jälkeen voi hakea varsinaiseen koulutukseen. Valmistava koulutus on suunnattu askellajiratsastajille, joilla on useiden vuosien hevoskokemus ja kiinnostus askellajiratsastuksen ohjaajana toimimiseen.
  • Varsinaiselle kymmenen päivän ohjaajakurssille valitaan valmistavalla kurssilla osoitetun askellajiratsastuksen ja -ohjaamisen osaamisen perusteella. Lisäksi vaaditaan vähintään vuoden mittainen kokemus askellajiratsastuksen ohjaamisesta.
  • Kurssin jälkeen vuorossa ovat kahden päivän loppukokeet: askellajitunnin ohjaaminen, oman askellajiratsastuksen näyttö ja luennon pitäminen annetusta aiheesta.
  • Loppukokeet läpäissyt valmistuu FEIF-ratsastuksenohjaajaksi (taso I).

Kouluttaja tulee Ruotsista ja opetuskieli on englanti. 

Kursseja järjestetään kysynnän mukaan. Jos olet kiinnostunut kurssimuotoisesta FEIF I -ohjaajakoulutuksesta, ota yhteyttä SIHY:n koulutusvaliokuntaan koulutus(att))islanninhevonen.net.


Ennakkovaatimukset:

• Useiden vuosien kokemus askellajiratsastuksen ohjaamisesta 

• Islanninhevosen peruskurssi

• Askellajit ja tahti 

• Askellajiratsastuksen perusteet 

• Kilpailutoiminnan perusteet 

• Tuomari I ja II kurssit + tuomariharjoittelu suoritettuna ennen valmistumista

• Jalostuksen peruskurssi 

• Hevosten ruokintaluento

• Valmistava ohjaajakoulutus 3 päivää 


10 päivän kurssi + loppukoe 2 päivää
 Loppukoe: 

• Demo/teoria 

• Opetusnäyttö ryhmätunti 

• Ratsastuskoe


Kurssimuotoinen koulutus FEIF II -ohjaajaksi  


Ennakkovaatimukset: 

• Toiminut vähintään vuoden FEIF 1 ohjaajana

• Nuortenhevosten starttikurssi 

• Hevonen, jota ratsastanut vähintään 4 kk 

• Passikurssi suoritettuna  

• Hevosten ruokintaluento, koskee 2022 pilottikoulutuksessa olleita 

• Tuomari I- ja II -kurssit, tuomariarvosteluharjoittelut ennen valmistumista, koskee 2022 pilottikoulutuksessa olleita

• Hakiessaan hakija kirjoittaa itsestään vapaamuotoisen kirjeen ja liittää siihen mukaan cv:n


5 päivän kurssi + loppukoe


Loppukoe: 

• Ryhmätunnin pitäminen 20 min ja analyysi ratsukoista

• Yksityistunnin pitäminen 20 min 

• Ratsastuskoe omalla hevosella: Yksittäin 15 min, ekat 5 min maastakäsin, ovaalikoe 10 min

• Kirjallinen koe: Ratsastus- ja askellajioppi (75% hyväksytty tulos) 

• Kurssin päätteeksi oltava hyvä tietämys askellajista, opetusmenetelmistä, ratsastajan istunnasta ja vaikutuksesta, perustietous passin ratsastuksesta, osattava arvioida passiratsukot, opetettava alkeista edistyneisiin, hyvä tietämys askellajeista, teoriaosaaminen, ratsukkoanalyysi, oma ratsastusKurssimuotoinen koulutus FEIF III -ohjaajaksi 


Ennakkovaatimukset: 

• Toiminut vähintään vuoden FEIF 2 ratsastuksenohjaajana 

• Nuorten hevosten kouluttaja 

• Urheiluvalmentajakurssi 1 pvä / tai SRL valmentaja taso 1

• Valmennusfysiologian kurssi 1 pvä / tai SRL valmentaja taso 1

• Näyttelyesittäminen vähintään yksi kokonaisarvosteltu pistein 7.50 . Tulokset WR-kilpailuista / virallisista GK kilpailuista, tulokset tulee olla WR- tuloksia ja uusien guidelinesien ajalta 

• V.1. 6.0 TAI B-flokkur 8,10 

• T.1. TAI T.2. 6.0 

• F.1. 5.5 tai A-flokkur 8,0 TAI passiajat PP1 5.5 tai P1 25.5 yli

• Hakiessaan hakija kirjoittaa itsestään vapaamuotoisen kirjeen ja liittää siihen mukaan cv:n


2 x 2 päivän kurssi + loppukoe 

• Kurssilla nelikäyntihevonen ja viisikäyntihevonen (väh. 5,5 tasoa) 

• Ensimmäisellä kurssilla ohjaaja tutustuu kurssilaisten hevosiin. Kurssien välissä hevosia vietävä eteenpäin alkuun sovituin tavoittein. 


Loppukoe: 

• Yksityisvalmennustunti 

• DEMO ja suullinen koe / haastattelu 

• Ratsastuskoe: Viisikäyntisen esittäminen suoralla Nelikäyntisen esittäminen ovaalilla Hevosen treenausnäyttö

FEIF-luokitellut ohjaajat, kansainvälinen järjestelmä

FEIF-ohjaajia on neljää tasoa. Tasot on määritelty kansainvälisen islanninhevoskattojärjestö FEIF:n koulutuskaaviossa seuraavasti: 

  • Tason I ohjaajat ovat päteviä harrasteratsastajien ohjaajiksi
  • Tason II ohjaajat ovat päteviä harraste- ja keskitason kilparatsastajien ohjaajiksi ja lisäksi heillä voi olla, muttei välttämättä ole pätevyys nuoren hevosen kouluttamiseen
  • Tason III ohjaajat ovat päteviä ohjaamaan kaikentasoisia ratsastajia ja heillä on pätevyys hevosten kouluttamiseen
  • Tason IV ohjaajat ovat kansainvälisen tason erityisasiantuntijoita