SIHY:n lisenssikurssit

SIHY:n lisenssikurssit ovat: 

  • Islanninhevosen peruskurssi
  • Askellajit ja tahti
  • Askellajiratsastuksen perusteet
  • Kilpailutoiminnan perusteet 
  • Jalostuksen peruskurssi

Vuoden 2013 alussa käynnistynyt lisenssikurssijärjestelmä antaa mahdollisuuden levittää islanninhevostietoa maan joka kolkkaan. Lisenssikurssin järjestäjä voi olla paikalliskerho, talli tai vaikka kaveriporukka. Järjestäjää ei ole rajattu mitenkään.

ISLANNINHEVOSEN PERUSKURSSI
 

Kuvaus: Yhden päivän luentokokonaisuus, aiheina muun muassa hevosen hyvinvointi ja islanninhevosen erityispiirteet. Kurssi sopii kaikille islanninhevosharrastajille. Kurssi on pakollinen osa SIHY:n  ohjaajakoulutusta ja sen suorittamista ennen käytännön ohjaajakursseille osallistumista suositellaan.
Materiaali: Kurssimuistiinpanot ja kurssilla jaettava materiaali
Pääaiheet: Luennoilla käsitellään muun muassa hevosen ja ihmisen käyttäytymistä, hevosen hyvinvointia (ruokinta, hoito, kavioiden hoito, sairaudet), askellajeja, islanninhevosen ominaisuuksia ja käyttöä, turvallista talliympäristöä, SIHY:n ja FEIF:n historiaa ja tulevaisuutta. 

Järjestäjinä voivat olla esim. tallit tai paikalliskerhot. 

ASKELLAJIT JA TAHTI- KURSSI

1 PÄIVÄ

Kurssilla ei ole ennakkovaatimuksia.
Kurssi on avoin kaikille.
Kurssin tavoite on antaa perustiedot askellajeista.
Kurssi koostuu sekä teoria että käytännön osuuksista.

Kurssi on osa tuomarikoulutusta. Kurssin vetäjä on vähintään kansallisen tason tuomari tai Feif level II tason ohjaaja.

Kurssin sisältö:

Askellajiteoriaa ja askellajianalyysiä käytännössä ja videolta.

Materiaali saadaan kurssilta.

KILPAILUTOIMINNAN PERUSTEET
 

Kurssilla ei ole ennakkovaatimuksia.
Kurssin tavoite on perehdyttää kilpailutoimintaan ja sääntöihin, antaa valmiuksia toimia tuomarisihteerinä ja antaa alustavaa tietoa arvostelusta.
Kurssin suorittamisen edellytyksenä on tehdä raportti sihteerinä toimimisesta tai muu vastaava harjoitus.

Kurssi on osa tuomarikoulutusta. Kurssin vetäjä on vähintään kansallisen tason tuomari.

Kurssin sisältö:

1. päivä

Yleiset säännöt 1 h
FIPO lajit ja radalla ratsastaminen 2 h
varuste ja kengityssäännöt 1 h
askellajit ja arvostelun perusteet 2 h
tuomarikoulutus 0,5 h
toimihenkilöetiikkaa 0,5 h

Materiaali: FIPO ja FIRO


2. päivä

Tuomarisihteerinä toimiminen FIPO kilpailuissa. Mikäli haluaa suorittaa koko tuomarikoulutuksen,
tulee tämä osio suorittaa vähintään kansallisen tuomarin tuomarisihteerinä. 

ASKELLAJIRATSASTUKSEN PERUSTEET- KURSSI
 

1 PÄIVÄ

Ennen kurssia suositellaan askellajit ja tahti-kurssin suorittamista.
Kurssi on avoin kaikille.
Kurssin tavoite on antaa perustietoa askellajiratsastuksesta.
Kurssi koostuu sekä teoria että käytännön osuuksista.

Kurssi on osa tuomarikoulutusta. Kurssin vetäjä on vähintään kansallisen tason tuomari tai Feif level II ohjaaja.

Kurssin sisältö:

Ratsuhevosen muoto ja liikemekaniikka 2h
Askellajianalyysi syventävä 2h
Ratsastajan vaikutus 1h
Ratsuhevosen koulutus ja valmennus 1 h
Varusteet ja kengitys 1 h

Jalostuksen peruskurssi

1 PÄIVÄ

Jalostusteoria, näyttelyjärjestelmä, organisaatio, perusasiat tamman ja varsan hoidosta sekä väreistä

Jalostusvaliokunnan nimeämä vetäjä

Avoin kaikille

Paikalliskerhot, tallit yms. voivat tilata kurssin omalle alueelleen.