Askellajit

Islanninhevonen erottuu muista yleisistä ratsuhevosista askellajiensa perusteella. Islanninhevosilla on perusaskellajien (käynti, ravi, laukka) lisäksi yksi tai kaksi erikoisaskellajia: töltti ja liitopassi. Käynnin, töltin, ravin ja laukan taitavaa hevosta kutsutaan nelikäyntiseksi. Kun hevosella on kaikki viisi askellajia, se on viisikäyntinen. Jos islanninhevosella ei ole lainkaan tölttiä tai ravia, se on kolmikäyntinen. Kolmikäyntisyyttä yritetään jalostuksessa välttää - islanninhevosella kuuluu aina olla vähintään neljä askellajia. 

Töltti


Töltti on islanninhevosen tärkeimpiä ominaisuuksia ja sen suuren suosion salaisuus. Töltti on nelitahtinen askellaji, jossa jalat liikkuvat samassa järjestyksessä kuin käynnissä. Töltissä ei ole lainkaan liitovaihetta, ja hevosella on aina vähintään yksi jalka maassa. Töltti onkin ratsastajalle erittäin mukavaa istua, ja pehmeässä töltissä on helppo ratsastaa pitkiäkin matkoja. Nopeudeltaan töltti voi olla mitä vain hiukan käyntiä nopeammasta reippaan laukan tempoon. Hidasta, koottua tölttiä kutsutaan työtöltiksi ja nopeinta tempoa lisätyksi töltiksi. Näiden ääripäiden väliin jää keskitöltti, joka on nopeudeltaan suurin piirtein ravin tempoinen. 

Hyvä töltti on islanninhevosen tärkeimpiä ominaisuuksia, ja sitä tavoitellaan myös jalostuksessa. Islanninhevoskilpailujen askellaji- ja kouluratsastusluokkiin kuuluu (passilajeja lukuunottamatta) aina tölttiä. Tölttiluokissa (T.1 ja T.2) ratsastetaan pelkkää tölttiä, neli- ja viisikäyntiluokissa myös muita askellajeja. 


Passi


Liitopassi on nopea kaksitahtinen askellaji, jossa saman puolen jalkapari käy maassa yhtä aikaa. Askelten välillä on selvä liitovaihe, jonka aikana yksikään jalka ei ole maassa. Passia ratsastettaessa tavoitellaan hyvää ja puhdasta tahtia sekä mahdollisimman suurta nopeutta. Kilpailuissa islanninhevosilla ratsastetaan passijuoksulähtöjä, jotka ovat joko nopeuskilpailuja tai tyylipassiluokkia, joissa arvostellaan myös siirtymiset passiin ja pois passista. Passi vaatii hevoselta ja ratsastajalta paljon taitoa ja kokemusta.