PR-utskottet

PR-utskottets verksamhet gås igenom under den nya styrelsens första möte i april 2011. Det finns idéer om att dela upp arbetet i klara delområden: information (medlemmar/internet, media/publik, samarbetspartners), marknadsföring (försäljningsartiklar), sponsring och förbundets tidning. Varje delområde skulle kräva en egen ansvarsperson. En ansvarsperson kan ansvara för många delområden.

 Om du är intresserad av något av de ovannämnda delområdena och om du vill komma med och lära dig om PR, så är du varmt välkommen med i det glada PR gänget och utskottet! Hesitera inte, utan tag kontakt med PR-utskottets ordförande pr(at)islanninhevonen.net.

 Förbundet/PR-utskottet erbjuder möjligheter till studierelaterat slutarbete eller till utvecklingsmål inom kommunikation

Du behöver inte vara proffs på området – så länge du är intresserad och ivrig på att utveckla och jobba för att få islandshästen mera känd, så lyckas du!!! Utskottet ger dig en trygg referensram för verksamheten och även en handledare. Om man så önskar, kan man få ett intyg av PR-utskottets ordförande med en bedömning över det gjorda arbetet. Förbundet strävar också efter att kunna erbjuda projektbaserade uppgifter för till exempel studierelaterat slutarbete.

 PR-utskottet

Finlands islandshästförbundets PR-utskott arbetar med information till medlemmar och till samarbetspartners. PR-utskottet är med och arrangerar olika evenemang, jobbar med marknadsföring och planerar försäljningsartiklarna. Det gemensamma målet är att öka kännedomen om islandshästen i Finland.

 Information och evenemang

PR-utskottet sköter om planering, anskaffning och utdelning av förbundets broschyrer. Enskilda evenemang, såsom information om tävlingar och utställningar sköts via olika utskott och lokalföreningar, men PR-utskottet hjälper till vid behov. Målet är att sprida information om islandshästen, att få publik som såväl representanter för media till olika evenemang och att i allmänhet väcka intresse för islandshästridningen.

FIHF strävar efter att vara med på olika nationella evenemang. I de större evenemangen (HIHS, ELMA-mässan, Hevonen-mässan) är FIFH med både som arrangör och i diverse uppträdanden. Företag och privatföretagare kan vara med på FIFH mässavdelningar med att t ex köpa plats i en standy för reklam. Reklamplats finns även på www-sidorna i förbundets medlemstidning och i evenemangens informationsblad.

TALKOANDA ÄR A OCH O

Vartenda evenemang kräver talkoanda såväl från FifH:arna som från icke medlemmar. Utan medlemmarnas talkoanda skulle inte förbundet kunna vara med på ett enda evenemang. FIFH uppskattar stort all den hjälp och det stöd som medlemmarna ger i planeringsskedet, i själva förverkligandet och i slutskedet av varje evenemang.

Samarbete och sponsring

PR-utskottet jobbar tätt tillsammans med de andra utskotten angående evenemang och information.

PR-utskottet förhandlar med samarbetspartners om möjliga understöd och om synlighet. Målet är att nå en win-win situation för båda parter. Synlighet på olika evenemang ger samarbetspartners en möjlighet att nå en ny kundgrupp och att på samma gång kunna förstärka sin image.

PR-utskottets ordförande ansvarar för sponsringsförhandlingarna.

Försäljningsratiklar

FIFHs försäljningsartiklar varierar enligt efterförfrågan och tillgång. Till försäljning finns olika produkter med islandshästmotiv och även förbundets medlemstidning. Försäljningsartiklarna finns till salu på FIFHs huvudevenemang och SihyShop.

Versamhetsområden:

Sponsoring

Försäljningsartiklar

Synlighet och marknadsföring

Islanninhevonen tidningen

www sidorna

Facebook

 

översättning: Kati Sandelin, 2011