Kilpailutoiminnan perusteet

1. KILPAILUTOIMEN PERUSTEET- TUOMARISIHTEERIKURSSI 2 PV, TEORIA/KÄYTÄNTÖ
 

Kurssilla ei ole ennakkovaatimuksia.
Kurssin tavoite on perehdyttää kilpailutoimintaan ja sääntöihin, antaa valmiuksia toimia tuomarisihteerinä ja antaa alustavaa tietoa arvostelusta.
Kurssin suorittamisen edellytyksenä on tehdä raportti sihteerinä toimimisesta tai muu vastaava harjoitus.

Kurssi on osa tuomarikoulutusta. Kurssin vetäjä on vähintään kansallisen tason tuomari.

Kurssin sisältö:

1. päivä

Yleiset säännöt 1 h
FIPO lajit ja radalla ratsastaminen 2 h
varuste ja kengityssäännöt 1 h
askellajit ja arvostelun perusteet 2 h
tuomarikoulutus 0,5 h
toimihenkilöetiikkaa 0,5 h

Materiaali: FIPO ja FIRO


2. päivä

Tuomarisihteerinä toimiminen FIPO kilpailuissa. Mikäli haluaa suorittaa koko tuomarikoulutuksen,
tulee tämä osio suorittaa vähintään kansallisen tuomarin tuomarisihteerinä.