Astutustoiminta

Saadakseen yleisen jalostukseenkäyttöoikeuden Suomessa oriin on saavutettava islanninhevosnäyttelyssä tietty pisteraja. Oriin on myös läpäistävä yleinen terveystilan tarkastus ja saatava jalostuskäyttöä puoltava röntgenlausunto kintereiden osalta. Lisäksi oriista otetaan DNA-näyte sen polveutumisen varmistamiseksi (huom. varmistettava isään sekä emään) ja ennen astutuskauden alkua CEM-testi tarttuvan kohtutulehduksen riskin poissulkemiseksi. CEM-näytteen ottaa eläinlääkäri, joka lähettää näytteen tutkittavaksi Ruokavirastolle, joka toimittaa tuloksen automaattisesti Suomen Hippokselle, mikäli omistaja antaa tähän suostumuksen. Luonnollisesti astuvat oreista tulee toimittaa myös CEM-testin tulos, mikäli ori on astunut ulkomailla. Ne oriit, joita ei käytetä keinosiemennyksessä, CEM-testi tulee uusia vähintään 5 vuoden välein ja mikäli oria käytetään keinosiemennykseen tulee CEM-testi ottaa joka vuosi. Lisäksi keinosiemennyksessä käytettävät oriit tulee testata EVA:n eli virusarteriittin varalta vuosittain.

Oriille voi myös hankkia tammakohtaisen orilisenssin, mikäli se ei ole täyttänyt jalostusarvostelussa vähimmäisvaatimuksia.

Jokaisella astuvalla islanninhevosorilla tulee olla orilisenssi voimassa astutusvuodelle, jotta sen varsat voidaan rekisteröidä islanninhevosina.

Täältä lisää islanninhevosten orilisenssi asioista

 

Huom. Alla on pääpiirteittäin koottu tietoa liittyen astutustoiminnan paperityöhön, tarkista nämä ohjeet aina ensisijaisesti Suomen Hippoksen sivuilta, mistä löytyy ajankohtaisin tieto. Hyödyllisiä sivuja esim. orinpitäjän muistilista ja kasvattajan muistilista.


Todistukset ja rekisteröinti - tammanomistajat


Astutustodistus

Kaikkien astutettujen tammojen omistajat saavat oriinomistajalta astutustodistuksen.

Varsomisen ilmoittaminen

Tammanomistajan tulee ilmoittaa varsominen sähköisesti Hippoksen Oma Talli-järjestelmässä (kts. ohjeet). 

Mikäli tamma on astutettu ulkomailla, eikä astutustietoja ole näin ollen kirjattu Hippoksen Heppa-järjestelmään, varsominen tulee ilmoittaa alustavasti hevosjalostusliittoon tai Hippokselle sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoituksessa tulee olla varsan emä ja isä, syntymäpäivä, sukupuoli ja mahdollinen nimiehdotus. Näin toimitaan myös tilanteessa, jossa tamman omistajalla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa varsomista sähköisesti. Hevosjalostusliitosta/Hippokselta toimitetaan tämän jälkeen vielä erillinen varsomisilmoitus lomake täytettäväksi ja se tulee palauttaa joko hevosjalostusliittoon tai Hippokselle.

Mikäli tamma ei ole tiinehtynyt, se luo varsan tai varsa syntyy kuolleena yms. tulee tieto myös ilmoittaa. Varsomisilmoitukseen tulee liittää eläinlääkärintodistus, jos tamma on luonut vähintään 12 viikkoa kestäneen tiineyden jälkeen tai jos tamma on kuollut kantavana.

Syntymätodistus

Saatuaan tiedon varsan syntymästä oriinpitäjä toimittaa tammanomistajalle allekirjoitetun varsan syntymätodistuksen tai oriinpitäjä voi kuitata syntymätodistuksen lunastetuksi Heppa-järjestelmän astutusluettelon kautta. Syntymätodistuksen saamisen ehtona on, että astutus- ja varsamaksut on suoritettu oriinpitäjälle.

Rekisteröiminen

Varsan rekisteröintiprosessi alkaa heti kun se ilmoitetaan syntyneeksi. Mitä nopeammin varsominen ilmoitetaan, sitä edullisemmaksi rekisteröinti tulee. Rekisteröintimaksu on edullisin, kun varsominen ilmoitetaan kuukauden sisällä varsomispäivästä. Maksu korottuu, kun ilmoitus tehdään varsan ensimmäisen elinkuukauden jälkeen, mutta kuitenkin syntymävuoden loppuun mennessä. Mikäli ilmoitus  tehdään tätä myöhemmin, rekisteröinnin hinta nousee huomattavasti.

Varsan tunnistuksen tekee hevosjalostusliiton virkailij, joka saapuu paikalle sovittuna aikana. Varsasta kirjataan ylös väri ja merkit sekä otetaan DNA-näyte polveutumismääritystä varten ja asennetaan mikrosiru. Tunnistajalle luovutetaan tunnistuksen yhteydessä varsan syntymätodistus, mikäli sitä ei ole kuitattu sähköisesti Heppa-järjestelmään. Tunnistajalle voi antaa mukaan myös mahdolliset varsaa koskevat omistajanvaihdoslomakkeet.

Tunnistaja toimittaa rekisteröinnin jälkeen paperit Hippokselle, joka kirjaa varsan tiedot rekisteriin ja tekee sille hevospassin.

Rekisteröinnin valmistuttua varsan omistajalle lähetetään lasku tunnistus- ja rekisteröintikuluista. Varsan hevospassi lähetetään omistajalle, kun rekisteröintilasku on maksettu.

Omistussuhteet

Jotta varsan kasvattajaksi rekisteröitäisiin oikea henkilö, tamman omistajanvaihdokset tai hallintaoikeus pitää olla ajantasalla rekisterissä varsan syntymähetkellä. Varsan kasvattajaksi rekisteröidään automaattisesti emän omistaja varsan syntymähetkellä, mikäli kasvattajarekisteriin ei ole tehty ilmoitusta hallintaoikeuden siirrosta.


Astutuskirjanpito, todistukset ja rekisteröinti - oriinomistajat

 

Jalostusohjesäännön mukaisesti oriinpitäjän tulee pitää astutusluetteloa kaikista oriin astumista tammoista. Luetteloon merkitään kaikki oriilla astutetut tammat astutusten mukaisessa järjestyksessä. Oriin kanssa laitumella olleen tamman kohdalle tulee merkitä koko tamman laitumellaoloaika, muuten merkitään astutuspäivämäärät kiimoittain. Luetteloon tulee merkitä myös ne tammat, jotka ovat olleet oriin kanssa laitumella varsinaisen astutuskauden ulkopuolella tai jotka eivät ole näyttäneet kiimaa ja ovat kuitenkin olleet oriin kanssa.

Heppa-järjestelmän ulkopuolella pidettävään astutusluetteloon tulee merkitä tamman nimi kokonaisuudessaan, tamman rekisterinumero ja omistajatiedot.

Astutustiedot tulee kirjata Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmästä oriin tiedoista löytyvään astutusluetteloon 15.9. mennessä tai astutustiedot tulee toimittaa oman alueen hevosjalostusliittoon tai Suomen Hippokselle 30.9. mennessä. 1.10. alkaen ilmoitettujen astutustietojen kirjaamisesta peritään lisämaksu Suomen Hippoksen toimesta. Suomen Hippos kokoaa vuosittain astutus- ja varsomistilastot loka-marraskuussa, joten astutusten ilmoittaminen aikarajojen puitteissa on tärkeää.

Varsan syntymätodistus luovutetaan tamman omistajalle tai merkitään lunastetuksi Heppa-järjestelmän astutusluetteloon yleensä siinä vaiheessa kun astutus- ja varsamaksut on maksettu. Varsaa ei voida rekisteröidä täydellisillä sukutiedoilla (ts. sitä ei voida rekisteröidä islanninhevosena), mikäli syntymätodistusta ei ole luovutettu.