Hevosen hyvinvointi -työryhmä

Hevosen hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää hevosen hyvinvointia SIHY:ssä ja askellajiratsastuksessa. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä johtokunnan ja valiokuntien kanssa sekä toimii niiden neuvonantajana ja tukena. Työryhmä seuraa alan tutkimuksia ja tuo nämä johtokunnan ja valiokuntien tietoon. Ryhmän työn tarkoitus on edistää SIHY:n ja sen jäsentallien ja paikalliskerhojen toiminnan hevoslähtöisyyttä ja kestävää kehitystä.

Hyvinvointityöryhmän yhteystiedot 

Hyvinvointityöryhmä ottaa mielellään myös jäsenistöltä suoraan vastaan ehdotuksia, aloitteita ja kysymyksiä. Työryhmä ei kuitenkaan ota kantaa yksittäisiin hevosen hyvinvointitapauksiin. Yhteydenotot pyydetään sähköpostilla hyvinvointi@islanninhevonen.net