Varsan rekisteröinti

Suomen Hippos

EU:n komissio on antanut hevoseläinten tunnistamisesta asetuksen, joka astui voimaan 1.7.2009. Asetuksen mukaan kaikki rekisteröimättömät hevoseläimet tulee tunnistaa ja rekisteröidä.

Hevosrekisteriä Suomessa pitää Suomen Hippos ry, joka rekisteröi kaikki Suomessa syntyneet varsat. Hippoksen tietokantaan merkitään myös EU:n sisämarkkinakaupan alueelta tulleet sekä maahantuodut hevoseläimet. Hevosrekisteri on jalostus- ja kilpailutoiminnan perusta, joka myös turvaa kasvattajien ja hevosenomistajien oikeudet.

World Fengur

Kaikki Suomen Hippoksen rekisteriin merkittävät Suomessa syntyneet hevoset kirjataan myös World Fengurin maailmanlaajuiseen islanninhevosrekisteriin. Omistajatietojen päivittäminen on omistajien vastuulla eikä niitä päivitetä ilman omistajan pyyntöä. WorldFengur palvelee myös kansallisten kilpailujen ja jalostusnäyttelyiden järjestäjien virallisena rekisterinä, joten kilpailevien/jalostusarvosteltavien hevosten tulee olla rekisteröitynä sinne. Hevosen synnyinmaa vastaa perusrekisteröinnistä.

Suomessa syntyvät varsat rekisteröidään automaattisesti myös WorldFenguriin niiden rekisteröinnin valmistuttua. WorldFengur rekisteröinnistä sekä siihen liityvistä muista palveluista vastaa Suomen Islanninhevosyhdistys.

Tarkista Suomessa syntyneen varsan rekisteröintiohjeistus ensisijaisesti Suomen Hippoksen sivuilta, mistä löydät ajantasaisimman tiedon.

Alla lyhyesti varsan rekisteröintiprosessista sekä muutamasta islanninhevosia koskevasta erikoispiirteestä.

 

Varsan syntymän ilmoittaminen

Suomessa syntynyt varsa on ilmoitettava syntyneeksi oman alueen hevosjalostusliittoon mahdollisimman pian syntymän jälkeen. Mitä nopeammin varsomistodistus palautetaan liittoon, sitä edullisemmaksi rekisteröinti tulee. Varsa ilmoitetaan rekisteriin heti syntymän jälkeen. Se tapahtuu lähettämällä astutus-/varsomistodistus täytettynä oman alueen hevosjalostusliittoon kuukauden sisällä varsomisesta. Myös tyhjäksi jääneen tai luoneen tamman varsomistodistus lähetetään liittoon.

Hevosjalostusliitot

Varsominen voidaan ilmoittaa sähköisesti Hippoksen Oma Talli-järjestelmän kautta: OHJEET

Varsan tunnistaminen

Tunnistus tilataan oman alueen hevosjalostusliitosta. Syntymätodistus annetaan tunnistajalle, mikäli sitä ei ole kuitattu sähköisesti Hippoksen järjestelmään orinpitäjän toimesta. Syntymätodistus saadaan oriinpitäjältä, kun varsan astutus- ja varsamaksut on maksettu. Tunnistuksen pitäisi tapahtua ennen vieroitusta, mutta kuitenkin niin vanhana, että varsakarva on ainakin lähes kokonaan vaihtunut (varsakarvan väri saattaa poiketa hyvinkin paljon hevosen todellisesta väristä).

Kaikista Suomessa syntyneistä, Suomeen ensirekisteröitävistä varsoista otetaan tunnistuksen yhteydessä DNA -näyte (jouhinäyte) polveutumisen varmistamiseksi ja varsoihin asennetaan mikrosiru. Varsan oma DNA testataan sekä isään että emään. Mikäli varsan emätamma on tuontihevonen, joka tunnistetaan yhtä aikaa varsan kanssa, tai mikäli tammasta ei jostakin muusta syystä ole aiemmin otettu DNA-näytettä, siitä otetaan DNA-näyte varsan tunnistuksen yhteydessä.

Varsan rekisteröinti

Hevosjalostusliittojen edustajat toimittavat Suomen Hippokseen tunnistuslomakkeen, syntymätodistuksen ja mahdolliset omistajanvaihdokset. Vuodesta 2020 alkaen tunnistusta ei enää erikseen laskuteta hevosjalostusliiton toimesta vaan se lisätään varsan varsinaisen rekisteröintilaskuun. Tämä nopeuttaa papereiden siirtymistä rekisteröijän käsiteltäväksi.

Suomen Hippos ja Suomen Islanninhevosyhdistys tekevät yhteistyötä islanninhevosvarsojen rekisteröinnissä, sillä islanninhevoset tulee myös rekisteröidä islanninhevosten kansainväliseen World Fengur tietokantaan. Islanninhevosvarsojen nimeämisessä noudatetaan FEIF:in asettamia säädöksiä, joiden toteutumista valvotaan yhteistyössä siten, että kaikki nimiehdotukset tarkistetaan Hippoksen toimesta World Fengurista ja hyväksymättömät nimet välitetään eteenpäin jalostusvaliokunnalla, joka puolestaan hakee hyväksyntään FEIF:n rekisteröintiosastolta sellaisille nimille, jotka täyttävät nimeämissäännön vaatimukset.
Rekisteröinnin valmistuttua varsan omistajalle lähetetään rekisteröintilasku Hippoksesta. Varsan hevospassi lähetetään omistajalle, kun rekisteröintilasku on maksettu.

Hinnasto Hippos