Karsintarajat

Karsintarajat 2023

                              Seniorit         Nuoret         Juniorit
V1 ja T1               5,6                  5,4                     4,7

F1                          5,1                  4,6                     4,3

T2                          5,6                  5,0                     4,4

T8 ja V5               5,4                  5,1                     4,6

P1, P3, P2, PP1 osallistuminen vähintään yhteen aluetason passikilpailuun kisakauden aikana oikeuttaa osallistumaan SM-kilpailuissa kaikkiin passiluokkiin. Passilajeihin lisätään vuodelle 2023 vaatimus yhdestä hyväksytystä tuloksesta kilpailukauden aikana, tai edellisen vuoden SM-kilpailuista. Lisäksi vaatimuksena on vähintään yksi startti kilpailukauden aikana.

Ovaaliluokkien yksilöluokista riittää ylitys yhdessä luokassa ja se oikeuttaa osallistumaan SM-kilpailuissa yhteen tölttiluokkaan ja yhteen askellajiluokkaan. Vaatimuksena on startata vähintään kerran kilpailukauden aikana.

Ryhmäluokissa riittää ylitys yhdessä luokassa ja se oikeuttaa osallistumaan SM-kilpailuissa molempiin ryhmäluokkiin. Ryhmäluokkiin voi kvaalautua kaikista saman tason ryhmäluokista, eli tietenkin T8 ja V5 -luokista, mutta myös T5, T6, T7, V3, V4, ja V6 sekä F3 -luokista. 

Karsintaraja täytyy ylittää edellisissä SM-kilpailuissa tai niiden jälkeen, ennen SM-kilpailuiden ilmoittautumisajan päättymistä.  Sekä ovaaliluokkien että passilajien osalta kvaalikilpailut täytyy olla tasoltaan vähintään aluekilpailut.


MESTARUUDESTA KISATAAN MYÖS RYHMÄLUOKISSA

Vuodesta 2022 alkaen askellajiratsastuksen suomenmestaruuskilpailuihin tulee iso muutos, kun niihin otetaan mukaan ryhmäluokat T8 ja V5. Muutoksen takana on hevosen hyvinvointi ja tavoite askellajiratsastuksen arvostuksen nostamisesta kokonaisvaltaisesti.

Uudistuksella pyritään vaikuttamaan suomalaisen askellajiratsastuksen ajatusmaailmaan nostamalla valokeilaan oikeanlaisen harjoittelun merkitystä. Hevosia tulisi valmentaa aina niiden fyysisten kykyjen sekä kasvuvaiheen edellyttämällä tavalla. Yksilöluokat ohjaavat herkästi ratsukoita liian varhain vaativiin tehtäviin, kuten voimakkaaseen kokoamiseen hitaassa töltissä ja kovaan tempoon lisätyssä töltissä. Uudistus mahdollistaa hevosen ja ratsastajan todellisen taito- ja osaamistason kehityksen moniportaisemmin. Valmentautuminen SM-tasolle sekä hevosen että ratsastajan näkökulmasta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä ja vie vuosia (kts. esim. SRL:n kilparatsastajan urapolku). 

Urheiluvaliokunnassa käytiin pitkään keskustelua eri ryhmäluokkien välillä. Kyseisiin luokkiin päädyttiin siksi, että niissä on riittävä vaatimustason ero yksilöluokkiin. Toisena tärkeänä kriteerinä pidettiin eri yksilöluokkiin tähtäävien ratsukoiden tasa-arvoa. T8-luokka valmistelee ratsastajaa sekä T1- että T2-yksilöluokkaan ja V5 valmistelee ratsukkoa sekä V1- että F1-yksilöluokkaan.

Uusien ryhmäluokkien karsintarajat halutaan asettaa melko korkealle tasolle, kun puhutaan SM-tason kilpailuista ja ryhmäluokkien myötä myös yksilölajien pisterajoja nostetaan. Tavoitteena on nostaa askellajiratsastuksen arvostusta kokonaisvaltaisesti. Lisäksi pyrkimys on nostaa ryhmäluokkien arvostusta kaikilla kilpailutasoilla. Ulkomailla ei ole ihmeellistä nähdä esimerkiksi 6 pisteen arvoisia suorituksia esimerkiksi T8-luokassa. Siksi kaikkien luokkien rajoja tullaan tarkastelemaan tämän prosessin myötä.

Karsintarajat tulee ylittää edellisen vuoden mestaruuskisoissa tai niiden jälkeen, ennen mestaruuskisojen ilmoittautumisen päättymistä.  Jos ratsukko ylittää yksilöluokassa karsintarajan on hän oikeutettu starttaamaan SM-kisoissa kaikissa yksilöluokissa. Yksilöluokista voi kvaalautua vain yksilöluokkiin.

Ryhmäluokkien karsintarajat voidaan ylittää kilpailuissa, jotka ovat vähintään aluekilpailut. Jos ratsukko ylittää ryhmäluokan karsintarajan yhdessä luokassa, on se oikeutettu starttaamaan SM-kisoissa kaikissa ryhmäluokissa. Ryhmäluokista kvaalaudutaan vain ryhmäluokkiin. 

SM-kisojen passiluokkiin osallistuminen edellyttää edelleen osallistumisen vähintään yhteen viralliseen passikilpailuun kisakauden aikana.

Urheilutuomareiden arvosteluohjeissa (Judges Guidelines) sanotaan, että ratsastajan on kaikessa pidettävä hevosen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta etusijalla. Hevosen tulisi pystyä suorittamaan sille annetut tehtävät iloisesti ja koko suorituksesta tulee heijastua hevosen ja ratsastajan taitava harjoittelu sekä huolellinen ja suunnitelmallinen valmistautuminen. Urheilutuomareiden arvosteluohjeet ovat samat kaikille kilpailuluokille ja perustuvat peruselementteihin (tahti ja tasapaino, joustavuus ja rentous, muoto ja liikkeet, suoritusten oikea ja tarkka toteutus), joiden on aina oltava kunnossa. Yhden elementin hyvät ominaisuudet eivät voi kompensoida merkittäviä puutteita jossain toisessa peruselementissä.


Tölttiluokka T8 

Karsinta 

Karsinnassa on yhtä aikaa radalla kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät ohjelman kuuluttajan opastamina. He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa.

Ohjelman osat: 

1. Tölttiä vapaavalintaisessa tempossa. Hidastus käyntiin ja suunnanvaihto 

2. Tölttiä vapaavalintaisessa tempossa 

Finaali 

Finalistit ratsastavat kuuluttajan opastamina. Ohjelma ratsastetaan enemmistön määräämään suuntaan, erimielisyyden sattuessa karsinnan voittaja määrää aloitussuunnan.


Nelikäyntiluokka V5

Karsinta 

Karsinnassa on radalla yhtä aikaa kaksi tai useampia ratsukoita. He esittävät kuuluttajan opastamina, vaaditut neljä askellajia. He ratsastavat lähtöjärjestyksessä ilmoitetussa kierroksessa. 

Ohjelman osat: 

1. Tölttiä vapaavalintaisessa tempossa 

2. Ravi, tempo harjoitusravista keskiraviin 

3. Keskikäyntiä 

4. Laukka, harjoituslaukasta keskilaukkaan 

Finaali 

Ratsukot esittävät kuuluttajan opastamina vaaditut neljä askellajia ratsastajien enemmistön kierroksessa. Äänten mennessä tasan, karsinnan voittajan ääni ratkaisee.