Jälkeläisarvokirjaimet ja suoritusluokkamerkinnät

Suomen Hippoksen jalostusarvokirjaimia myönnetään hevosille jälkeläisten saavutusten perusteella. Suoritusluokkamerkintöjä myönnetään hevosen omien kilpailusaavutusten perusteella. Lisätietoja palkinnoista voi lukea Suomen Hippoksen sivuilta.

 

JALOSTUSARVOSTELLUILLE OREILLE JA TAMMOILLE MYÖNNETTÄVÄT ARVOKIRJAIMET

Jälkeläisarvostelussa arvioidaan hevosen jalostusarvoa sen jälkeläisten perusteella. Jälkeläistulokset ovat luotettavin tiedon lähde arvioitaessa jalostusarvoa. Niitä tulee kuitenkin olla riittävä määrä. Jalostusarvostelussa kantakirjaoritta/-tammaa verrataan koko populaation keskitasoon ja se tehdään jälkeläisten näyttelytulosten perusteella.

Ohessa yksityiskohtaiset vaatimukset eri palkitsemisluokkiin. (Suomen Hippoksen tilaisuus tarkoittaa tässä tapauksessa virallista islanninhevosnäyttelyä.)

Palkitsemisperusteet jälkeläisarvostelussa:

Kantakirjaori
Palkittavan oriin arvosteltujen jälkeläisten keskiarvon on yllettävä vähintään koko populaation keskitasoon. Tällöin huomioidaan arvosteltujen jälkeläisten lukumäärän ja koko jälkeläismäärän suhde. Vähimmäisvaatimukset oriin palkitsemiselle jälkeläistulostensa perusteella ovat:

Arvokirjain B
Viisi oriin vähintään 1-vuotiasta jälkeläistä on palkittu Suomen Hippoksen tilaisuuksissa, ja niistä viisi on saavuttanut I tai II palkinnon. Jälkeläisten ei tarvitse olla kokonaisarvosteltuja.

Arvokirjain AB 
Ori on B-palkittu ja 10 sen jälkeläistä on Suomen Hippoksen tilaisuuksissa saavuttanut I tai II palkinnon, tai 10 esitetystä jälkeläisestä kolme on kantakirjaoriita tai I palkinnon kantakirjatammoja tai kullakin on kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa. 10 näyttelyssä palkitusta jälkeläisestä viiden pitää olla kokonaisarvosteltuja (I tai II palkinto).

Arvokirjain A 
Ori on AB-palkittu ja 20 sen jälkeläisistä on Suomen Hippoksen tilaisuuksissa saavuttanut I tai II palkinnon. Tai kolme niistä on joko kantakirjaoriita tai I palkinnon kantakirjatammoja tai viidellä on kullakin viisi vähintään 5,5 pisteen suoristusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa. 20 näyttelyssä palkitusta jälkeläisestä kymmenen pitää olla kokonaisarvosteltuja (I tai II palkinto).

Valioluokka
Rotuyhdistyksen anomuksesta arvokirjaimella A palkittu ori voidaan siirtää valioluokkaan erittäin korkeatasoisten jälkeläistensä perusteella.

  Kantakirjatamma
  Palkittavan tamman jälkeläisten keskiarvon tulee yltää vähintään koko populaation keskitasoon. Vähimmäisvaatimukset tamman palkitsemiselle jälkeläistulostensa perusteella ovat:

  Arvokirjain B
  Yksi tamman jälkeläinen on palkittu Suomen Hippoksen tilaisuudessa vähintään II palkinnolla. Jälkeläisten ei tarvitse olla kokonaisarvosteltuja. Myönnetään automaattisesti ehdot täyttäville tammoille.

  Arvokirjain AB 
  Tamma on B-palkittu, ja kolme sen jälkeläistä on palkittu palkitsemistilaisuuksissa ja esitetyistä jälkeläisistä kolme on saavuttanut vähintään II palkinnon tai yksi niistä on jalostusori tai I palkinnon kantakirjatamma tai kahdella on kullakin kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa. Kolmesta palkitusta jälkeläisestä yhden pitää olla kokonaisarvosteltu (I tai II palkinto).

  Arvokirjain A 
  Tamma on AB-palkittu, ja viisi sen jälkeläistä on esitetty palkitsemistilaisuuksissa, ja esitetyistä jälkeläisistä 5 on saavuttanut vähintään II palkinnon. Lisäksi yhden näistä on oltava jalostusori tai I palkinnon kantakirjatamma tai islanninhevosten kyseessä ollessa kolmella on kullakin kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa tai yhdellä on oltava suoritusluokkamerkintä. Viidestä palkitusta jälkeläisestä kahden pitää olla kokonaisarvosteltuja (I tai II palkinto).

  Valioluokka 
  Tamma voidaan siirtää valioluokkaan, jos sen jälkeläisistä kolme on joko hyväksyttyjä kantakirjaoriita tai I palkinnon kantakirjatammoja tai kolmella jälkeläisellä on kullakin 15 vähintään 6,0 pisteen suoritusta World Ranking -kilpailun normaaliluokan karsinnasta, joista vähintään yksi suoritus aluemestaruus- tai kansallisella tasolla (sama vaatimus kuin kantakirjan suoritusluokkien taso 2**).

   Maahantuodun hevosen jälkeläisten arvosteluiden huomioimiseksi niistä on esitettävä virallinen todistus. Palkitsemisessa otetaan huomioon vain ne jälkeläiset, jotka ovat puhdasrotuisia ja joiden isä on jalostukseen hyväksytty. Ori tai tamma voidaan jättää palkitsematta, jos se periyttää selvästi jotain rakenne- tai luonnevikaa. Ori tai tamma voidaan palkita vuosittain vain yhdellä arvokirjaimella. Ori tai tamma voidaan palkita myös kuolemansa jälkeen. Arvokirjaimet anotaan kirjallisesti Suomen Hippos ry:ltä. Mikäli jälkeläisten laatu antaa aihetta, voidaan ori tai tamma poistaa jalostuksesta.


   SUORITUSLUOKKAMERKINNÄT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

   Jalostusarvostelluille, kilpailuissa menestyville islanninhevosille on mahdollista hakea Suomen Hippokselta suoritusluokkamerkintää. Suoritusluokka ilmaistaan hevosen tiedoissa kantakirjaluokan perään laitettavilla tähdillä. Merkinnöillä voidaan vaikuttaa jonkun verran myös Suomessa syntyneen hevosen isän ja/tai emän arvokirjainluokkaan.

   Suoritusluokkatasoja on kolme:

   Taso 1 = *
   Islanninhevoset: kymmenen (10) vähintään 5,5 pisteen suoritusta World Ranking -kilpailun normaaliluokan karsinnassa

   Taso 2 = **
   Islanninhevoset: viisitoista (15) vähintään 6,0 pisteen suoritusta World Ranking -kilpailun normaaliluokan karsinnassa joista vähintään yksi suoritus aluemestaruus-/kansallisella tasolla

   Taso 3 = ***
   Islanninhevoset: kaksi (2) vähintään 6,5 pisteen suoritusta askellajikilpailun karsinnassa kansainvälisellä tasolla

   Passilajien suoritukset arvioidaan erikseen.

   Kansainvälinen taso tarkoittaa käytännössä PM- tai MM-kilpailuja.