Jalostustavoitteet - ihanteellinen hevonen

© Johanna Viitanen
Jalostustavoitteet - ihanteellinen hevonen

 
YLEISET JALOSTUSTAVOITTEET (päivitetty v. 2020)

Terveys, hedelmällisyys ja käyttöikä
Virallisena jalostustavoitteena on kasvattaa terveitä, hedelmällisiä ja kestäviä hevosia - elinvoimaisia Islanninhevosia.

Värit
Virallisena jalostustavoitteena on säilyttää kaikki mahdolliset väriyhdistelmät joita rodussa esiintyy. On kuitenkin pidettävä mielessä, että jotkin värit ovat yhteydessä geneettisiin tai fyysisiin vikoihin, joita tulisi välttää.

Koko
Virallinen jalostustavoite antaa liikkumavaraa koon suhteen ja sallii merkittävänkin vaihtelun säkäkorkeudessa. Suurin osa islanninhevosista on säkäkorkeudeltaan 135–146 cm välillä tangolla mitattuna, säkäkorkeuden suositaan olevan vähintään 138 cm.

Käyttötarkoitus

Tavoitteena on kasvattaa ratsuhevosia, jotka toimivat erilaisissa tehtävissä ja soveltuvat erityyppisille ratsastajille. Islanninhevosen ensisijaisena käyttötarkoituksena on toimia ratsuna eri tehtävissä ja jalostettavissa ominaisuuksissa painotetaan ratsuhevoselle hyviä ominaisuuksia.

YKSITYISKOHTAISET JALOSTUSTAVOITTEET: LUONNE

Tavoitteena on, että islanninhevonen voi luonteensa puolesta toimia eri tehtävissä painottaen erityisesti rauhallista, ystävällistä ja yhteistyökykyistä luonnetta. Hevosen tulisi olla rohkea ja luotettava, sekä käsiteltäessä, että ratsastettuna. Jalostustavoite sisällyttää myös erityyppisiä hevosia herkkyyden ja viljan (eteenpäinpyrkivyys) suhteen; herkistä ja viljakkaista rauhallisempiin, mutta pääpaino on aina hevosen yhteistyöhalukkuudessa.

YKSITYISKOHTAISET JALOSTUSTAVOITTEET: RAKENNE

Rakenne yleisesti
Rakenteen tulee olla toimiva ja tukea hevosen terveyttä ja kestävyyttä, jolloin kantokyky, luonnollinen askellajitaipumus ja kyky liikkua ratsastajan kanssa tasapainossa ja itseään oikein käyttäen ovat erittäin tärkeitä. Rakenteen tulisi myös kuvastaa hevosen kauneutta ja miellyttävää ulkonäköä, painottaen voimaa ja lihaksikkuutta.

Pää
Erittäin kaunis, kevyt ja hienopiirteinen pää. Ohuet korvat, jotka ovat hyvin kiinnittyneet eivätkä liian avoimet. Suuret, avoimet ja valppaat silmät, joiden ympärillä on hyvä luustorakenne. Kevyet leukaperät. Suora profiili, avoimet sieraimet ja suu on riittävän pitkä.

Kaula, säkä ja lapa
Erittäin hyvin muodostunut kaula, joka on joustava, ryhdikäs ja ylöskiinnittynyt. Kaulan ylälinja on pitkä ja kaartuva. Kaula erottuu selkeästi lavasta ja siro. Kaulan ja pään liittymä on ohut ja joustava. Säkä on korkea ja pitkä, ja lavat ovat pitkät ja viistot.

Selkä ja takaosa
Selällä on hyvä kantokyky; selän etuosa on korkea ja selän matalin kohta on keskellä, selkä on leveä ja hyvin lihaksikas. Lanne on lyhyt, leveä ja lihaksikas. Lanteen ja lautasen liittymä on joustava. Lautanen on pitkä, riittävän loiva ja tasaisesti muodostunut. Lautanen ja reisi ovat lihaksikkaat.

Sopusuhtaisuus
Vaikuttava kokonaisvaikutelma. Hevonen on vahva ja tasapainonen; etu-, keski- ja takaosa ovat yhtä suuret. Hevonen on ryhdikäs, lihaksikas ja riittävän leveä rinnasta. Hevosella on pitkät jalat ja sylinterinmallinen, tasainen ja kohtuullisen kevyt runko. Hevosen rungon pituus muodostuu pitkistä lavoista, sopusuhtaisen pitkästä selästä ja lautasesta. Rungon pituus on suurempi kuin lautaskorkeus (suositus: noin 4-6 cm ero).

Jalkarakenne
Etu- ja takajalkojen asento sivusta katsottuna; Etujalat ovat asettuneet siten, että muodostuu suora pystylinja kyynärvarresta vuohiseen. Vuohinen on riittävän pitkä ja viisto. Takajalat ovat asettuneet siten, että suora pystylinja kulkee istuinluusta kintereeseen ja sääriluun suuntaisesti. Takajalkojen nivelissä on riittävä kulmaus. Kuivat, erittäin vahvat ja selkeästi erottuvat jänteet, vahvat nivelet. Etujalat ovat lihaksikkaat ja jaloissa on hyvin vuohiskarvoja.

Jalka-asennot
Täysin korrektit jalat: Etujalat ovat täysin suorat hevosen seisoessa ja liikkeet ovat suorat ja riittävän väljät. Takajalkojen tulee olla myös suorat, tai mahdollisesti hieman hajavarpaiset, ja liikkuvat suoralla linjalla riittävän väljästi, liikkeiden väljyys lisääntyy vauhdissa..

Kaviot
Erittäin vahvat, terveet ja hyvän muotoiset kaviot. Kavion seinämä on paksu, vahva ja tasainen. Ruunu on leveä ja ruunun ja kavion leveydessä on riittävä ero. Kannat ovat paksut, vahvat ja riittävän pitkät vahvoilla kulmatuilla ja kantojen kulma on sopiva. Päkiäiset ovat tasaiset ja paksut. Kavion antura on paksu, holvautunut ja symmetrinen. Säde on tasainen ja terve.

Jouhet
Paksut jouhet. Otsatukka ylettyy selkeästi hevosen silmien yli, harja on paksu kummallakin puolella ja häntä ulottuu vuohisiin. Harja kasvaa tasaisesti niskasta säkään.
 

Virallisena jalostustavoitteena on kasvattaa terveitä, hedelmällisiä ja kestäviä hevosia - elinvoimaisia Islanninhevosia.

YKSITYISKOHTAISET JALOSTUSTAVOITTEET: RATSASTUSOMINAISUUDET

Ratsastusominaisuudet yleisesti
Tavoitteena on kasvattaa laadukas askellajihevonen, jolla on luonnollinen kyky kantaa ratsastaja ja itsensä tasapainossa ja on kaunis ratsastettuna, hevonen joka on ketterä, varmajalkainen ja omaa hyvän kestävyyskyvyn – todellinen islantilainen gæðingur.
Askellajien päätavoite on, että niissä on puhdas tahti, hevonen käyttää itseään oikein, hevonen liikkuu vapaasti tasaisessa rytmissä. Askellajien tulisi lisäksi omata joustavuutta, keveyttä, pitkät askeleet ja laaja vauhti kapasiteetti.
Hevosen tulisi kyetä liikkumaan helposti oikeassa muodossa jokaisessa askellajissa. Liikkumisen tulisi olla vapaata. Hevosella tulisi olla kyky kokoamiseen sekä askeleen pidentämiseen. Tempon lisäyksen tulisi perustua askeleen pidentämiseen eikä niinkään askeltiheyden lisäämiseen.
Oikeassa muodossa liikkumista ajatellen tärkeitä näkökulmia, joita rakenteen tulisi helpottaa, ovat: Ylälinja on pitkä ja rento, selkä ja takapää kantavat. Hevonen kykenee helposti ottamaan takapään alleen ja käyttämään takajalkoja sekä kantamiseen, että työntämiseen. Hevonen kykenee helposti nostamaan selkänsä ja etuosaansa. Kaula on kaartunut, ojentuu eteenpäin ja niska on korkein kohta. Hevonen kantaa päänsä rennosti ja vapaasti, pään linja asettuu luotiviivan eteen. Liike kulkee koko hevosen kehon läpi. Selän joustava liike syntyy sen kantokyvystä, rennosta ylälinjasta sekä takajalkojen työnnöstä.
Hevosen muodon pyöreys ja korkeus vaihtelevat riippuen temposta, askellajista ja kokoamisasteesta. Kun hevosta ratsastetaan koottuna hitaassa tempossa, sen muoto on kaarevampi, takapää on enemmän alla ja hevosen etupää on korkeammalla kuin takapää. Liikkeet ovat lyhyemmät ja hitaammat. Takajalkojen askel lepää maassa pidempään kuin etujalkojen. Etujalkojen liike on korkea, kevyt ja vapaa. Kokoaminen kulkee yhdessä liikkeiden joustavuuden ja pehmeyden kanssa. Kun hevonen lisää vauhtia se pidentää askeliaan, etu- ja takajalkojen liike tasoittuu ja se venyttää päätä ja kaulaa eteen ylälinjan ollessa vahva ja rento. 

Töltti
Tölttissä on tasainen ja puhdas nelitahti. Se on erittäin mukavaa, joustavaa, pitkillä, korkeilla ja laajoilla liikkeillä. Hevonen on tasapainossa erittäin kevyillä ja elastisilla liikkeillä, joka kulkee kehon läpi. Hevonen kulkee ylämäkeen, se kantaa kaulan korkealla, ylälinja on pitkä ja joustava, selkä kantaa ja joustaa, takaosa on aktiivinen ja joustava. Hevonen säilyttää töltin laadun kaikissa tempoissa, hitaasta nopeaan.

Hidas töltti
Töltti on puhdastahtista, erittäin joustavaa pitkillä, korkeilla ja laajoilla liikkeillä ja tasaisella rytmillä. Hevonen on hyvässä tasapainossa ja kantaa itsensä, liike on kevyttä ja elastisista ja se kulkee kehon läpi. Hevonen liikkuu ylämäkeen kantaen selkänsä hyvin ja pitkällä ylälinjalla, kaula on kaartuneena ja hyvin kannettuna, takaosa on aktiivinen.

Ravi
Ravi on kaksitahtinen, hyvässä tasapainossa ja varma tasaisella rytmillä. Askeleet ovat pitkät ja liikkeet korkeat, kevyet ja elastiset ja ravissa on hyvä liito. Hevonen liikkuu ylämäkeen pitkällä ylälinjalla ja kantaa selkänsä hyvin. Liike kulkee sujuvasti kehon läpi. Hevonen säilyttää ravin laadun hitaassa ja nopeassa tempossa.

Passi
Selkeä tahtinen, varma passi, jossa on pitkät askeleet ja elegantit liikkeet. Erinomainen vauhti. Passi on hyvässä tasapainossa ja siinä on hyvä liito. Hevonen on kevyt ja käyttää itseään oikein. Ylälinja on pitkä ja selkä kantaa, hevonen venyttää päätä ja kaulaa eteenpäin. (suositus: hevonen juoksee 100m alle 8 sekunnissa)

Laukka
Hyvä tahti, erittäin joustava laukka, jossa on hyvä liito, elastisuus ja sujuvat liikkeet. Hevonen liikkuu ylämäkeen korkein ja kevein liikkein ja saavuttaa nopean vauhdin. Takapää on aktiivinen ja takajalat tulevat pitkälle hevosen alle. Hevonen venyy eteen pitkin ja pyörein liikkein. Selkä kantaa ja ylälinja on pitkä ja pehmeä.

Hidas laukka
Kolmitahtinen, erittäin joustava hidas laukka, jossa on pitkät askeleet ja hyvä liito. Liikkeet ovat sujuvat ja elastiset. Hevonen liikkuu erittäin hyvässä tasapainossa kevyin liikkein ja työntää itseään selkeästi ylös ja eteen vaivattoman oloisesti. Ylälinja on kaartunut ja hevonen liikkuu ylämäkeen; takapää on aktiivinen ja takajalat kantavat, jotta etupään liikkeet ovat korkeat ja kevyet.

Ratsastettavuus
Hevonen on erittäin yhteistyöhaluinen, positiivinen ja haluaa miellyttää ratsastajaansa. Se on valpas, reagoi apuihin, rohkea ja rento kaikissa askellajeissa. Hevonen on aina kevyt suustaan ja ylälinja on erittäin pehmeä. Hevonen on henkisesti tasapainoinen ja suorittaa kaikki askellajit mahdollisimman vähin avuin.

Yleisvaikutelma
Hevonen on erittäin vaikuttava ja elegantti ratsastettuna; se käyttää itseään oikein jokaisessa askellajissa, kantaa itsensä korkealla ja hyvässä tasapainossa pitkällä ja joustavalla ylälinjalla. Kaikissa askellajeissa näkyy keveys ja elastisuus sekä korkeat ja laajat liikkeet.

Käynti
Käynnissä on tasainen nelitahtinen rytmi. Se on tasapainoinen ja vakaa pitkillä askelilla. Liikkeet ovat sulavat ja energiset, mutta hevonen kuitenkin lepää joka askeleessa. Hevonen kantaa päänsä keskikorkeudella ja ylälinja on pitkä, elastinen ja pyöreä ja selkä kantaa hyvin. Takapää on aktiivinen ja liike kulkee sulavasti koko kehon läpi.