ORILISENSSIT 2018 alkaen

ISLANNINHEVOSORIIDEN ORILISENSSIT ALKAEN VUONNA 2018 JA VARSOJEN REKISTERÖINTI

 

Vuoden 2018 alusta alkaen kaikilla jalostukseen käytettävillä islanninhevosoriilla tulee olla voimassa orilisenssi, jotta syntyvä jälkeläinen voidaan rekisteröidä puhdasrotuisena islanninhevosena täydellisin sukutiedoin. Ainoastaan tällöin jälkeläinen voidaan rekisteröidä myös Islanninhevosten kansainväliseen WorldFengur tietokantaan, mikä antaa sille oikeuden osallistua kilpailuihin ja jalostusnäyttelyihin. Orilisenssi koskee sekä jalostusarvostelussa jalostukseen hyväksyttyjä oriita, että jalostukseen hyväksymättömiä oriita.

 

Uutta vuodesta 2018 alkaen:

Islanninhevosoriille, jolla ei ole jalostusarvostelulla saavutettua jalostusoikeutta, mutta jota käytetään jalostukseen, tulee ostaa tammakohtainen orilisenssi jokaista astutettavaa tammaa kohden. Oriinpitäjä on aina vastuussa lisenssin/lisenssien lunastamisesta ajallaan. Mikäli orilinsenssiä ei ole lunastettu ajallaan, oriin jälkeläistä ei rekisteröidä puhdasrotuisena islanninhevosena ja sen isäoriin tietoja ei merkitä rekisteriin. Kyseistä varsaa ei myöskään rekisteröidä WorldFengur –tietokantaan ja jälkeläisellä ei ole siten kilpailu-/näyttelyoikeuksia islanninhevosena. Lisäksi kaikkien islanninhevosina rekisteröitävien yksilöiden on täytettävä edelleen niille asetutut rekisteröinnin perusvaatimukset. Jokainen varsa on DNA-testattava sekä isään että emään ja yksilön polveutuminen tulee pystyä todistettavasti johtamaan islantilaisiin yksilöihin.

 

EU:n tunnistusasetuksen vaatimukset:

Jokaisella varsalla tulee olla tunnistusasiakirja viimeistään vuoden kuluessa varsan syntymästä. Hevosen pitäjä (kasvattaja/uusi omistaja) on vastuussa siitä, että kaikki tunnistusasiakirjan saamiseksi tarvittavat toimenpiteet on tehty ja dokumentit on toimitettu ajallaan.

Mikäli tarvittavia dokumentteja hevosen rekisteröimiseksi ei toimiteta määräajassa, hevoselle tehdään passi ilman rotumerkintää. Hevosen tietoihin tulee myös merkintä, ei rekisteröity hevoseläin, mikä asettaa erilaisia vaatimuksia mm. hevosen kuljettamiseen. Hevosen statuksen muuttaminen rekisteröidyksi hevoseläimeksi on mahdollista myöhemmin, mikäli siitä toimitetaan vapaamuotoinen hakemus ja tarvittavat dokumentit. Muutoksesta peritään myöhästyneen orilisenssin lisäksi maksu uudesta passista 120 e sekä 60 euron palvelumaksu tietojen lisäämisestä.

 

Mikäli hevosella ei ole passia ollenkaan, on viranomaisella oikeus antaa sanktio tarkastuksen yhteydessä.

 

Islanninhevosoriiden jalostusluvat

 

Kokonaisarvostellut oriit (4-vuotiaat ja vanhemmat)

Islanninhevosten rakenne ja ratsastusominaisuudet arvostellaan ja pisteytetään aina voimassa olevien FEIF:in sääntöjen mukaisesti. Saavuttaakseen jalostukseen käyttöoikeuden Suomessa oriin tulee saavuttaa kokonaisarvostelussa vähintään 7.75 kokonaispisteet.

 

I-palkituille oreille (vähintään 8,00 pisteet) myönnetään elinikäinen ja rajaton jalostukseen käyttöoikeus.

II-palkituille oreille (7.99-7.75) myönnetään pääsääntöisesti 5 vuoden mittainen rajaton jalostukseen käyttöoikeus. Kuitenkin tuomareiden päätöksestä oriin jalostukseen käyttöoikeus voidaan rajata tietylle tammamäärälle ja/tai viittä vuotta lyhyemmäksi ajaksi.

 

Neljä vuotias kokonaisarvosteltava ori voi saada vuodeksi rajoitetun astutusluvan maksimissaan 10 tammalle, vaikka ori ei saavuttaisi kokonaispisterajaa 7,75. Ehtona on, että ori täyttää 3-4-vuotiaiden oriiden rakenteen perusteella myönnettäville jalostusluville asetetut vaatimukset sekä osoittaa ratsastusarvostelussa selkeästi lupaavia askellajeja ja liikkeitä.

 

Nuoret 3-4-vuotiaat rakennearvostellut oriit

Rakennearvostelussa esitetty 3‐4 -vuotias islanninhevosori voi saada rajoitetun jalostukseen käyttöoikeuden yhdeksi vuodeksi enintään kymmenelle tammalle, mikäli se on saavuttanut rakenteen kokonaispisteiksi 8.00 eikä mikään kohta ole alle 7.5 pistettä (paitsi jouhet ja pää), sekä mikäli se esittää lupaavia liikkeitä ja askellajitaipumusta maasta käsin esitettynä.

 

Terveysvaatimukset

Kokonaisarvosteltavien oriiden sekä ulkomaisen FEIF-arvostelun vahvistavien oriiden tulee olla kuvattu kinnerpattien osalta ennen näyttelyä/pöytäkirjapäätöstä. Röntgenkuvat voivat olla enintään 12 kk vanhat. Kuvia ei tarvitse toimittaa, mikäli oriilla on vapauttava lausunto World Fengurissa.

 

3-4-vuotiaiden oriiden osalta rakennearvostelun perusteella astutusluvan saaneiden oriiden röntgenkuvat (kintereistä) toimitetaan näyttelyn jälkeen Hippokseen.  Jalostukseen käyttöoikeus on voimassa vasta röntgenkuvien hyväksymisen jälkeen.

 

Lisäksi jalostusnäyttelyssä kaikille kokonaisarvosteltaville sekä 3-4 – vuotiaille rakennearvosteltaville oriille tehdään laajennettu yleinen terveydentilantarkastus.

 

Orilisenssien hinnat ja ehdot:

  1. Suomessa kokonaisarvostelussa jalostuskäyttöön hyväksytyt oriit

Jalostusarvostelussa jalostuskäyttöön aiemmin hyväksyttyjen oriiden orilisenssi maksetaan vuosittain Hippoksen Heppa-järjestelmän kautta. Yksi lisenssi kattaa kaikki kuluvalla kaudella astutetut tammat, joille oriilla on luvat.

Lisenssin hinnat ovat:

30.4. mennessä 25 e

30.6. mennessä 65 e

1.7. jälkeen 205 e.

 

  1. Jalostukseen hyväksymättömät oriit

Jalostukseen hyväksymättömien oriiden orilisenssit ovat tammakohtaisia. Jokaista astutettavaa tammaa kohden on lunastettava uusi lisenssi! Mikäli lisenssiä ei ole lunastettu, jälkeläisiä ei voida rekisteröidä puhdasrotuisina islanninhevosina. Hyväksymättömien oriiden tammakohtaisella lisenssimaksulla halutaan ohjata ja edistää kasvattajia käyttämään jalostukseen hyväksyttyjä oreja ja ehkäisemään hyväksymättömien oriiden luvatonta ja kulutonta jalostuskäyttöä. Sen lisäksi lisenssin avulla halutaan myös valvoa jalostukseen käytettävien oriiden terveysominaisuuksia.

 

Jalostukseen hyväksymättömien oriiden lisenssimaksut on määritelty seuraavasti:

  • Oriille, jolle on tehty yleinen terveydentilan tarkastus (Suomen Hippoksen oriiden tarkastuslomake), sekä niistä on otettu kintereen pattikuvat ohjeen mukaan (4 kuvaa/kinner), tammakohtaisen lisenssin hinta 320 e/tamma, lunastettava 30.9. mennessä astutusvuonna. Tämän jälkeen hinta kaksinkertaistuu eli 640€/tamma.
  • Ori, jolle ei ole tehty terveystarkastusta ja kintereiden pattikuvia ei ole otettu, lisenssimaksu on 30.9. mennessä astutusvuonna 640 e/tamma ja 1.10. alkaen 780 e/tamma.

 

Terveystarkastus ja röntgenkuva vaatimukset ovat samat kuin jalostuskäyttöön hyväksytyillä oreilla:

Mikäli kintereiden röntgenkuvat on otettu oriilta sen ollessa alle 5-vuotias, tulee ori kuvata uudestaan 5-vuotiaana tai vanhempana orilisenssiä varten. Yli 5-vuotiaana kuvattua oria ei tarvitse kuvata enää uudestaan tulevina vuosina, mikäli kuvat on toimitettu aikaisemman lisenssinhaun yhteydessä Hippokseen (haun yhteydessä kuvat max. 12 kk vanhat) tai ne on merkitty oriin WorldFengur tietokantaan.

 

 

  1. Uudet jalostusarvostellut oriit, joille myönnetään kuluvana vuotena astutusoikeus

Orilisenssi sisältyy 3-4 -vuotiaiden oriiden sekä kokonaisarvosteltavien oriiden näyttelymaksuun. Lisenssi on käytettävissä ainoastaan siinä tapauksessa, että oriille myönnetään jalostukseen käyttöoikeus. Mikäli oriille ei myönnetä jalostukseen käyttöoikeutta jalostusarvostelun perusteella, tulee oriinpitäjän hankkia oriille tammakohtainen orilisenssi.  (kohta 2.)

 

Vuoden 2018 näyttelymaksut oriiden osalta ovat:

Rakennearvosteltavat oriit, 3-4 –vuotiaat 140 e

Kokonaisarvosteltavat oriit 320 e.

(Lisenssin arvo 25€)

 

Lisenssi kattaa kaikki kuluvalla kaudella astutetut tammat, joille oriilla on myönnetty astutuslupa. Mikäli oriilla astutetaan enemmän tammoja, kuin sille on myönnetty astutusmääriä, tulee ylimääräisille tammoille jokaiselle ostaa erillinen tammakohtainen orilisenssi (kohta 2.)

 

  1. Ulkomaisen FEIF-arvostelun vahvistus

Toisessa FEIF-maassa kokonaisarvosteltu ja Suomessa jalostusoikeuteen oikeuttavat kokonaispisteet saavuttanut ori voidaan vahvistaa paperikäsittelyllä Hippoksen ratsu- ja ponivaliokunnassa. Arvostelun vahvistamisen hinta on 110 e. Arvostelun vahvistaminen ei sisällä orilisenssiä kuluvalle vuodelle, mutta oriille voidaan lunastaa lisenssi Suomessa jalostuskäyttöön hyväksyttyjen oriiden hinnaston mukaisesti (kohta 1)

 

Lisätiedot orilisensseistä sekä vaadittavista eläinlääkärintarkastuksista ja röntgenkuvista: Suomen Hippos ry, Minna Mäenpää, minna.maenpaa@hippos.fi, p. 020 760 5250