Tuontihevosen rekisteröinti

Kaikki Suomessa yli 90 vrk oleskelevat hevoset tulee EU lainsäädännön mukaan ilmoittaa maan rekisteriin tai tietokantaan. Islanninhevosten osalta rekisteriä ja tietokantaa ylläpitää Suomen Hippos.

Identiteetin varmistus

Kaikki jalotuskäyttöön tulevat tuontihevoset tulee rekisteröidä identiteetin varmistuksen, eli tunnistuksen, kautta (hevosten tunnistustiedot tarkastetaan ja verrataan alkuperämaan passin tietoihin paikan päällä). Tunnistetietojen varmentamisia tekevät hevosjalostusliittojen virkailijat (www.hevosjalostusliitot.fi). Tunnistuksen yhteydessä tunnistajalle luovutetaan alla luetellut dokumentit.

Rekisteröinti

Rekisteröitävän hevosen asiakirjat lähetetään hevosjalostusliitosta eteenpäin Suomen Hippokselle, joka palauttaa kaikki muut dokumentit, paitsi omistajanvaihdoskaavakkeet, hevosen omistajalle kun rekisteröinti on valmis.

Rekisteröinnin sijaan hevonen voidaan merkitä vain tietokantaan omistajan ilmoituksella. Tietokantaan merkittävää hevosta ei voida kuitenkaan käyttää jalostukseen (yksilön jälkeläiset rekisteröidään ilman rotua) eikä sillä ole oikeutta osallistua näyttelyihin. Tietokantailmoituksen lomakkeen löytää nimellä 'EU-passillisen hevoseläimen ilmoittaminen tietokantaan' Hippoksen lomakkeista

Tietokantaan merkittävältä hevoselta vaaditaan samat asiakirjat kuin rekisteriin merkittävältä hevoselta, mutta sitä ei tarvitse tunnistaa vaan on omistajan vastuulla, että hevonen täsmää passin tunnistetietoihin.

Asiakirjat

Maahantuodun islanninhevosen rekisteröintiä tai tietokantaan merkitsemistä varten tarvittavat asiakirjat:

  • Alkuperäinen jalostusjärjestön myöntämä hevospassi
  • Alkuperämaassa tehty omistajavakuuskaavake eli Certificate of Ownership, pakollinen vuonna 2009 ja sen jälkeen maahantuoduilla islanninhevosilla. Mikäli tätä kaavaketta ei ole, on se hankittava hevosen lähtömaasta edelliseltä omistajalta jälkikäteen, jotta hevonen voidaan rekisteröidä.
  • Omistajanvaihdokset maahantuonnista lähtien (ei pakollista, mikäli hevonen merkitään tietokantaan)
  • Kaikki hevoset on tarkastettava lähtömaassa virkaeläinlääkärin toimesta ennen maahantuontia. Todisteena tästä EU:n sisämarkkinakauppahevosilla on oltava TRACES- terveystodistus eli EU:n sisäisen kaupan todistus ja EU:n ulkopuolelta tulevilla hevosilla CVED-todistus. Tämä todistus omistajan on säilytettävä viiden vuoden ajan maahantuonnista. Suomen Hippos tarkastaa maahantuontia varten tehdyn terveystodistuksen vuoden 2012 alusta lähtien rekisteröinnin yhteydessä.
  • Jalostuskäyttöön tuleville hevosille suositellaan DNA-määrityksen ottamista tunnistuksen yhteydessä ellei sitä ole aikaisemmin otettu.

Lisätietoja tuontihevosen rekisteröinnistä: https://www.hippos.fi/hevosen-omistaminen/hevosen-rekisterointi-ja-asiakirjat/hevosen-tuonti-ja-vienti/tuontiratsun-ja-ponin-rekisterointi/

Huomioitavaa jalostushevosen tuomisessa

DNA-testaus

Ennen maahantuontia jalostushevosen polveutuminen kannattaa varmistaa DNA-testillä, mikäli sitä ei ole alunperin rekisteröinnin yhteydessä tehty ja tulosta ei ole kirjattu WorldFenguriin. Varsinkin mahdollisilla jalostusoreille polveutumisen määritys on tärkeää, sillä sääntöjen mukaan ne tulee testata sekä isäänsä, että emäänsä.

Jalostusarvostelun vahvistaminen Suomessa rekisteröinnin jälkeen

Koska islanninhevosilla on kansainvälinen jalostusarvostelujärjestelmä on niille mahdollista hakea ulkomailla tehdyn arvostelun vahvistusta Suomessa, mikäli arvostelu on tehty FIZO:n sääntöjen mukaan ja oriilta löytyy WorldFengurista vaadittavat terveys- ja polveutumistiedot. Arvostelun vahvistusta voi hakea sekä oreille, että tammoille ja sen voi hakea Suomen Hippokselta hevosen rekisteröinnin jälkeen. Arvostelun vahvistuksesta laskutetaan Hippoksen hinnaston mukaisesti.

  • Orien tulee täyttää kokonaispistevaatimukset, jotta ne voidaan hyväksyä yleiseen jalostuskäyttöön Suomessa arvostelunvahvistuksen kautta.
  • Tammojen tulee täyttää vähintään kantakirjaluokan III pistevaatimukset, jotta niiden arvostelun vahvistus voidaan hyväksyä. Arvostelun vahvistuksen kautta tammat ovat oikeutettuja jalostusarvosteltujen tammojen etuuksiin, mm. jälkeläisarvokirjaimiin ja tammapalkkioon (400€).
  • Lisätietoja arvostelun vahvistamisesta Hippokselta: tea.niemi@hippos.fi tai jenni.teikari@hippos.fi