Vuoden 2016 jalostusnäyttelyt

Jenni Kurki
8.2.2016

Toukokuun näyttely kaikille avoin ja kesäkuun näyttely vähintään varsanäyttely, mutta mikäli ilmoittautuneita riittävästi järjestetään myös kokonaisarvostelu.

Vuonna 2016 järjestetään kaksi jalostusnäyttelyä. Ensimmäinen arvostelutilaisuus on toukokuussa 13.-14.5 tai 13.-15.5 Orimattilassa. Ensimmäinen näyttely painottuu kokonaisarvosteltaville hevosille sekä nuorille 3-4-vuotiaille rakennearvosteltaville sekä 5-vuotiaille ja vanhemmille rakennearvosteltaville hevosille. Myös varsoilla on mahdollisuus ilmoittautua kevään näyttelyyn. Toinen näyttely järjestetään tänä vuonna jo kuukauden päästä ensimmäisestä näyttelystä ja on kesäkuussa 10-11.6 tai 11.6. Toinen näyttely on vähintään yksipäiväinen varsanäyttely (1-2-vuotiaat), mutta pidämme avoinna mahdollisuutta laajentaa kesäkuun näyttelyn koskemaan myös kokonaisarvosteltavia ja rakennearvosteltavia hevosia, jolloin näyttely on kaksipäiväinen.

Kun näyttelyiden välillä on vain kuukausi aikaa, on todennäköisempää, että ensimmäisessä näyttelyssä esiintyneet kokonaisarvosteltavat hevoset voisivat halutessaan lähteä uusimaan ja parantamaan arvosteluaan kesäkuussa, mikäli minimimäärä kokonaisarvosteltavia/rakennearvosteltavia hevosia ilmoittautuu mukaan. Ilmoittautumisaika kesäkuun näyttelyyn tulee päättymään heti toukokuun näyttelyn jälkeen.

Tärkeää on huomioida se, että kokonaisarvosteluun ja rakennearvosteluun tähtäävät hevoset tulee ilmoittaa toukokuun näyttelyyn, sillä se on varmuudella kaikille avoin näyttely. Kesäkuun näyttelyssä mahdollisuus esittää kokonais- ja rakennearvosteltavia selviää vasta toukokuun näyttelyn jälkeen, mikäli minimi osallistujamäärä saadaan toteutumaan.

Toukokuun virallinen näyttelykutsu julkaistaan lähiaikoina ja tiedotetaan Suomen Islanninhevosyhdistyksen kotisivuilla sekä Hippoksen sivuilla.