Johtokunta

Johtokunta

Suomen Islanninhevosyhdistyksellä toimii hallituksena johtokunta, mikä koostuu kymmenestä jäsenestä ja kolmesta varajäsenestä. Syyskokouksessa valittavien jäsenten toimikausi kestää vuorovuosina kaksi vuotta paitsi yksi yhden vuoden jäsenyys. Johtokunta pitää kokouksia tarvittaessa noin kerran kuukaudessa käsitelläkseen yhdistykseen, valiokuntiin, jäsenistöön ja kattojärjestöihin liittyviä asioita.

Jokainen jäsen voi saattaa haluamansa asian johtokunnan käsiteltäväksi toimittamalla siitä kirjallisen esityksen johtokunnan sihteerille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Vuosikokouksissa käsiteltävien asioiden täytyy ehtiä aikaisintaan 30 ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta julkaistavaan kutsuun.

Johtokunta pitää tärkeänä läpinäkyvää, avointa ja nopeaa tiedottamista ja pyrkii tiedottamaan viikon sisällä kokousten jälkeen päätetyistä ja keskustelluista asioista.

Kokoustiedotteet löydät jäsensivuilta.