Päivitetty: ISLANNINHEVOSNÄYTTELYT 2016 JA ISLANNINHEVOSORIIDEN HYVÄKSYMINEN JALOSTUKSEEN 2016

Jenni Kurki
15.1.2016

Oleellisimpia muutoksia pähkinän kuoressa (Islanninhevosnäyttelyt 2016 ja Islanninhevosoriiden hyväksyminen jalostukseen 2016):

-1. Polveutumisvaatimukset: 

Islannin ulkopuolella syntyneeltä oriilta vaaditaan lisäksi jalostukseen hyväksytyt isät kahdessa sukupolvessatai Islannissa syntyneisiin esivanhempiin saakka. 

 Kokonaisarvosteluun ilmoitetuilla tammoilla tulee olla oma DNA-määritys joko World Fengurissa tai DNAnäyte tulee ottaa Suomessa ennen arvostelua.

2. Rakenne ja suoritusvaatimukset jalostusarvostelussa

Islannissa tai muussa FEIF‐maassa arvostellulla jalostushevosella on mahdollisuus islanninhevosnäyttelyssä esitettynä saada aikaisemman jalostukseen hyväksymisen perusteena olleet pisteet vahvistetuiksi, mikäli arvostelussa on noudatettu FEIF‐sääntöjä. Arvostelu on myös mahdollista vahvistaa pöytäkirjapäätöksellä.

3. Oriin jalostukseen hyväksyminen (HUOM! tärkeitä muutoksia)

Rakennearvostelussa esitetty 3‐4 -vuotias islanninhevosori voi saada rajoitetun jalostukseen käyttöoikeudenyhdeksi vuodeksi enintään kymmenelle tammalle, mikäli se on saavuttanut rakenteen kokonaispisteiksi 8.00 eikä mikään kohta ole alle 7.5 pistettä (paitsi jouhet ja pää), sekä mikäli se esittää lupaavia liikkeitä ja askellajitaipumusta maasta käsin esitettynä.

Neljä vuotias kokonaisarvosteltava ori voi saada vuodeksi rajoitetun astutusluvan maksimissaan 10 tammalle, vaikka ori ei saavuttaisi kokonaispisterajaa 7,75. Ehtona on, että ori täyttää 3-4-vuotiaiden oriiden rakenteen perusteella myönnettäville jalostusluville asetetut vaatimukset sekä osoittaa ratsastusarvostelussa selkeästi lupaavia askellajeja ja liikkeitä.

4.2 Terveydentilan tarkastus / Röntgenkuvaus

Kaikki jalostusoriit on röntgenkuvattava kinnerpattien varalta. Röntgenkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kuukautta ennen näyttelyä. Kintereistä otetaan 4 suuntaa: sivulta, edestä, sisä- ja ulkoviistosta (LM, DP, DMLP, DLPM)

Oritta ei tarvitse kuvata, mikäli oriilla on lausunto kinnerten röntgenkuvista World Fengurissa. Tuontioriiden osalta ulkomaiset röntgenkuvat hyväksytään muista EU‐maista sekä Islannista, Norjasta ja Sveitsistä. Tuontioriiden kinnerpattikuvausta ei tarvita, mikäli FEIF-järjestelmässä on merkintä, että kinnerpattikuvaus on aiemmin tehty ja se on vapauttava.

(HUOM! Aikaisemmin jalostukseen tarjottavilta oreilta on vaadittu laajat orikuvat röntgenin osalta. Vuoden 2016 alusta vaaditaan ainoastaan FEIF maiden mukaisesti vain kinnerten röntgenkuvat)

7. Oriiden jalostukseen käyttöoikeuden jatkaminen

Kokonaisarvostelun perusteella hyväksytyille oriille, joiden jalostukseen käyttöoikeus on päättynyt ja jotka on palkittu toisella palkinnolla, tulee anoa jatkolupaa. Oriille anotaan jatkolupaa kirjallisesti(ks. www.hippos.fi). Kaikki anomukset käsitellään Ratsu- ja ponivaliokunnassa. Oriin jatkolupa maksaa 65 €, joka sisältää vuoden 2016 orilisenssin.

Kokonaisarvosteltujen oriiden, jotka on palkittu ensimmäisellä palkinnolla (pisteet 8.00 tai yli), jalostukseen käyttöoikeus muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Oriille tulee aktivoida vuosittain orilisenssi, jotta ori on käytettävissä jalostukseen.

(HUOM! Toisin sanoen jalostuslupaansa uusivaa oriitta ei tarvitse tuoda uusintatarkastukseen näyttelyyn paikan päälle, ellei toisin ilmoiteta)

Liitteet