Vuosikokous valitsi uuden johtokunnan 22.3.2009

Seuran pääkäyttäjä
26.3.2009

JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja
Peter Nyman

Varapuheenjohtaja
Urpo Kankaala

Sihteeri
Tarja Nordman

Rahastonhoitaja
Nina Laurila

PR-valiokunnan puheenjohtaja
Minna Rautiainen

Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja
Kristiina Virolainen

Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja
Anki Väyrynen

Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
Leila Salovaara

Jäsen
Leif Boström

Varajäsen
Minna Paananen

Varajäsen
Minna Hitonen

Jalostusvaliokunnan puheenjohtajaa ei vuosikokouksessa voitu valita ehdokkaiden puuttuessa.

Uuden johtokunnan toimikausi alkoi välittömästi vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksella.