FEIF-ohjaajakoulutusten jatko vuonna 2021

Kati Susi
22.1.2021

Ensimmäiseen kurssimuotoisen FEIF-ohjaajaopiskelun valmistavaan ohjaajakoulutukseen osallistui 16 henkeä. Viime pääsiäiselle sovittu toinen valmistava koulutus jouduttiin koronan takia perumaan. Se järjestetään heti kun mahdollista, sillä suuri määrä halukkaita ei mahtunut ensimmäiseen koulutukseen. Tämän jälkeen valitaan opiskelijat varsinaiseen FEIF-ohjaajakoulutukseen.
Ensimmäiseen kurssimuotoisen FEIF-ohjaajaopiskelun valmistavaan ohjaajakoulutukseen osallistui 16 henkeä. Viime pääsiäiselle sovittu toinen valmistava koulutus jouduttiin koronan takia perumaan. Se järjestetään heti kun mahdollista, sillä suuri määrä halukkaita ei mahtunut ensimmäiseen koulutukseen. Tämän jälkeen valitaan opiskelijat varsinaiseen FEIF-ohjaajakoulutukseen.

Suomen islanninhevosyhdistyksen ohjaajakoulutukset ovat olleet viime maaliskuusta alkaen seisahduksissa. Koronarokotusten myötä valoa kajastaa tunnelin päässä ja koulutusvaliokunta uskoo, että ohjaajakoulutukset ja ohjaajien lisenssien uusimiseen vaadittavat seminaarit/vuosihuollot saadaan käyntiin tämän vuoden aikana.

Tilannekatsaus kurssimuotoiseen ohjaajakoulutukseen

Elokuussa 2019 järjestettiin kurssimuotoisen ohjaajareitin valmistava ohjaajakoulutus Vihdissä. Siihen osallistui 16 henkilöä, mutta yli kymmenen halukasta ei mahtunut koulutukseen. Toinen valmistava koulutus sovittiin pääsiäiseksi 2020, mutta se jouduttiin koronapandemian vuoksi peruuttamaan.
Kouluttaja Camilla Hed ei ole päässyt Ruotsista Suomeen, joten toista valmistavaa koulutusta ei ole SIHY:stä riippumattomista syistä pystytty järjestämään.
Valmistava koulutus järjestetään heti kun se on mahdollista, toivottavasti alkusyksyllä 2021.
Molempiin valmistaviin koulutuksiin osallistuneista valitaan kymmenen henkeä varsinaiseen ohjaajakoulutukseen. Valinnat tekee kouluttaja. Hänen valintansa perustuu ensisijaisesti osallistujien valmistavassa koulutuksessa antamiin ohjaus- ja ratsastusnäyttöihin tai tarvittaessa erikseen järjestettävään ratsastusnäyttöön.
Varsinainen FEIF-ohjaajakoulutus järjestetään kahdessa viiden päivän jaksossa. Kun ne on käyty, opiskelijalla on oikeus osallistua kaksi päivää kestäviin loppukokeisiin.
Koulutusvaliokunta toivoo, että ensimmäinen viiden päivän koulutusjakso saataisiin järjestettyä tulevana syksynä. Tällöin toinen jakso ja loppukokeet ajoittuisivat todennäköisesti vuoteen 2022.

Oppilaitosreittiä opiskeleville tulossa ohjaajakoulutuksia

Niille FEIF-ohjaajaksi tähtääville, jotka opiskelevat/ovat opiskelleet hevosalan perustutkinnon suuntautumisenaan hevospalveluohjaaja ja suorittaneet harrasteohjaajanäytöt, SIHY tarjoaa kolme käytännön ohjaajakurssia.
Vuodelta 2020 jouduttiin perumaan Ohjaaja 2 -kurssi, joten se järjestetään nyt ensimmäisenä heti kun mahdollista. Koulutusvaliokunta toivoo, että kurssi voidaan pitää jo loppukeväällä.
Tänä vuonna on tarkoitus järjestää myös Ohjaaja 1 -kurssi, mikäli sille on riittävästi kiinnostusta. Koulutusvaliokunta pyytää ohjaajakursseista kiinnostuneita ilmoittamaan mielenkiinnostaan sähköpostiin koulutus@islanninhevonen.net. Samasta osoitteesta voi kysyä myös lisätietoja kaikista koulutukseen liittyvistä asioista.

FEIF-ohjaajien lisenssiseminaarit/vuosihuollot 2021

FEIF antoi viime huhtikuussa uudet määräykset FEIF-ohjaajien ammattitaidon ylläpidosta. Ohjaajien pitää käydä säännöllisesti (vähintään kaksi päivää kolmen vuoden aikana) FEIF:n tai FEIF-jäsenmaan koulutusvaliokunnan järjestämissä/hyväksymissä ammatillisissa jatkokoulutuksissa.
Ohjaajat, jotka eivät uusi lisenssejään, FEIF pudottaa listoilta ja määrää jäsenmaat tekemään saman kansallisissa listauksissaan. Listalle pääsee takaisin käymällä vaaditun määrän hyväksyttyjä koulutuksia.
Suomessa ohjaajien vuosihuoltoja on järjestetty vuodesta 2011 alkaen pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Vuonna 2020 peruuntuivat sekä kotimaisin että ulkomaisin voimin suunnitellut koulutukset.
Keväälle 2021 on suunnitteilla kotimaisin voimin vedetty, osittain virtuaalinen vuosihuolto.
Koronan vuoksi voimassaoleviksi katsotaan kaikkien niiden FEIF-ohjaajien lisenssit, joilla oli voimassaoleva lisenssi maaliskuussa 2020. Lisenssin uusimiseen vaadittavat vuosihuollot järjestetään heti kun mahdollista.

Seuraa päivityksiä www.islanninhevonen.net ja FB https://www.facebook.com/suomen.islanninhevosyhdistys
 

**********************************************************
Kaksi reittiä FEIF I-tason ohjaajaksi:

1. OPPILAITOSREITTI
Toisen asteen oppilaitoksessa suoritettu hevostalouden perustutkinto, jossa suuntautuminen on hevospalveluohjaaja → harrasteohjaaja.

FEIF-ohjaajaksi (taso I) vaaditaan perustutkinnon ja harrasteohjaajanäyttöjen lisäksi  SIHY:n verkkosivuilta löytyy tieto kursseista ja askellajiratsastusnäytöstä.
Askellajinäytöllä on SIHY:ssä eri vastaanottajia, näyttö tilataan aina osoitteesta koulutus@islanninhevonen.net

2. KURSSIMUOTOINEN REITTI
Koulutukseen hakijalla useiden vuosien kokemus askellajiratsastuksesta ja sen ohjaamisesta ja suoritettuna seuraavat SIHY:n kurssit: Islanninhevosen perusteet, Askellajiratsastuksen perusteet, Askellajit ja tahti, Jalostuksen peruskurssi, Kilpailutoiminnan perusteet

1.Valmistava ohjaajakoulutus, kolme päivää
Pyrkiminen varsinaiseen ohjaajakoulutukseen → Kouluttaja valitsee opiskelijat joko valmistavassa koulutuksessa annettujen ohjaamis- ja ratsastusnäyttöjen perusteella tai tarvittaessa erikseen järjestettävän ratsastuskokeen perusteella
2. Ohjaajakurssit, kaksi viiden päivän kurssia, yht. 10 päivää
Teoriaa, ratsastuksen ohjausta, teoriatuntien pitoa, maastakäsittelyä, kirjallisia harjoituksia
3. Loppukokeet, kaksi päivää
Opetuskoe, luento/teoriatunnin pitäminen, ratsastuskoe, teoriakoe
**********************************************************