SIHY ry Kevätvuosikokous 29.3.2020 siirretään

Maija Kipinoinen
15.3.2020

Päivitys 19.3.2020

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 29.3.2020 siirretään

Tämänhetkisen valmiuslain mukaisen poikkeustilan vuoksi Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunta on päättänyt siirtää yhdistyksen sääntömääräistä kevätkokousta myöhempään ajankohtaan. Virallinen uusi kokouskutsu julkaistaan sääntöjen mukaisesti yhdistyksen nettisivuilla ja fb-sivulla viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta. Vain etäyhteyden käyttäminen kokouksessa vaatii sääntökirjauksen (yhdistyslaki 17§) ja tällä hetkellä säännöissämme ei ole tästä mainintaa. Sääntömuutos on tarkoitus kuitenkin kirjata jatkoa ajatellen ja käsitellä kevätkokouksessa kun se saadaan järjestettyä.

 

 

SIHY ry Kevätvuosikokous

Aika: 29.3.2020 klo 12 - 14

Paikka: Etäyhteys

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous etäyhteydellä. Linkki kokoukseen julkaistaan nettisivuilla ja facebook -sivulla.

Asialista:

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Esityslistan hyväksyminen

5§ Vuoden 2019 toimintakertomus

6§ Tilinpäätös vuodelta 2019

7§ Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

8§ Jäsenmaksun suuruus

- Johtokunta esittää jäsenmaksuksi 50€ jäsen, 25€ juniori- ja perhejäsen.

- Johtokunta esittää, että jäsenmaksun suuruudesta päätetään jatkossa syyskokouksessa

9§ Muut kokoukselle esitetyt asiat

- Johtokunnan esittämät muutokset yhdistyksen sääntöihin

- johtokunnalle ei ole esitetty määräaikaan muita asioita käsiteltäväksi

10§ Ilmoitusasiat

- Islanninhevosareena -hankkeen kuulumiset

11§ Kokouksen päättäminen

 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen luonnokset sekä sääntömuutosehdotukset lisätään kotisivuille mahdollisimman pian.