Kutsu toiseen kevätkokoukseen 28.4. klo 13 Orimattilaan!

Pia Ralli
14.4.2019

Yhdistyksen ensimmäinen kevätvuosikokous ei voinut vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöstä eikä näin ollen myöntää vastuuvapautta johtokunnalle, koska tilintarkastajana toiminut henkilö irtisanoutui tehtävästään edellistä kokousta edeltävänä yönä henkilökohtaisista syistä, eikä yhdistys ehtinyt saada hänen tilalleen uutta tilintarkastajaa. Tästä syystä kutsutaan nyt koolle toinen kevätvuosikokous, missä valitaan uusi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja ja käsitellään tilinpäätös.

Tervetuloa SIHY ry:n toiseen kevätvuosikokoukseen su 28.4.2019!

Kokouksen käsiteltäväksi voi lähettää virallisia asioita 14.4. mennessä sähköpostilla yhdistyksen sihteerille osoitteeseen sihteeri@islanninhevonen.net
Kokousaika ja paikka: klo 13.-14.00, Cafe Misako, Hevostie 2 Orimattila

Kevätvuosikokouksen asialista:


1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen

5. Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

6. Tilinpäätös vuodelta 2018

7. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

8. Muut kokoukselle esitetyt asiat

9. Ilmoitusasiat

10. Kokouksen päättäminen

Liitteet