SM-kilpailuiden kvaalirajat 2024 ja ryhmäluokkien vaatimustason nostaminen

4.7.2023

Suomen Islanninhevosyhdistyksen urheiluvaliokunta teki kaksi vuotta sitten 5-vuotissuunnitelman askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailuiden luokkauudistuksesta. Tavoitteena oli kisaajamäärien kasvattaminen sekä kilpailijoiden suuntaaminen hevosen hyvinvoinnin ja ratsukon taitotason näkökulmasta niille parhaiten soveltuviin luokkiin.

 

Kehityssuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa SM-kilpailuihin otettiin mukaan ryhmäluokat T8 ja V5. Suunnitelman mukaisesti ryhmäluokkien vaatimustasoa tullaan nostamaan seuraaville vuosille. Ensimmäiset kaksi vuotta ovat osoittaneet, että suunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet yli odotusten. Ryhmäluokkien kisaajamäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ja myös pistetaso näissä luokissa on noussut selvästi. Lisäksi kokonaiskisaajamäärä on kasvanut kuten kaikki ovat voineet huomata. Urheiluvaliokunta teetti kilparatsastajille suunnatun kyselyn koskien kilpailullisia asioita toukokuun alussa. Kyselyyn tuli huimat yli 100 vastausta ja saimme kattavan otannan Suomen kilparatsastajien mielipiteistä.

 

Ryhmäluokkien vaatimustason nostaminen

 

Kyselyssä kilparatsastajilta kysyttiin, miten he kehittäisivät ryhmäluokkien vaatimustasoa. Vastaajista 40 % haluaisi nostaa heti vaativiin ryhmäluokkiin, 58 % haluaisi nostaa vaatimustasoa vähitellen, 4 % mielestä tasoa ei tulisi nostaa. Yleisesti ryhmäluokkia pidettiin suurilta osin hyvänä, jotta ei ole niin kiire vaikeisiin yksilöluokkiin.

 

Tämän perusteella urheiluvaliokunta päätti ja johtokunta hyväksyi ehdotuksen, että SM-kilpailuihin tulee jatkossa aiempia T8- ja V5-luokkia asteen vaativammat ryhmäluokat seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Ryhmäluokissa on tällä hetkellä osallistujia ennätysmäärä, tämän vuoksi ryhmäluokkia tulee olemaan jatkossa neljä. Samalla ratsukot pääsevät jo tässä vaiheessa ”erikoistumaan” kohti tulevia vaativia ryhmäluokkia sekä yksilöluokkia. Tavoitteena on saada etenkin viisikäyntiratsukoita houkuteltua lisää kisaamaan.

 

Uudet ryhmäluokat alkaen vuodesta 2024 ovat: T5, T6, V3, F3

 

T5 – Töltti

Ohjelman osat:
1.Hidasta tölttiä. Hidastus käyntiin ja suunnanvaihto.
2.Nopeaa tölttiä pitkillä sivuilla, hidasta tölttiä lyhyillä sivuilla.

T6 – Töltti

Ohjelman osat:
1. Tölttiä vapaavalintaisessa tempossa. Hidastus käyntiin ja suunnanvaihto.
2. Tölttiä hitaasta keskitempoon, pitkillä sivuilla molemmat ohjat toisessa kädessä näyttäen selkeästi, että ohja ei ole kontaktissa hevosen suuhun.

V3 – Nelikäynti

Ohjelman osat:
1. Työtöltistä keskitempoon
2. Ravi, tempo harjoitusravista keskiraviin
3. Keskikäynti
4. Laukka, harjoituslaukasta keskilaukkaan
5. Tölttiä, keskitemposta lisättyyn

F3 – Viisikäynti

Ohjelman osat:
1. Tölttiä työtöltistä keskitempoon
2.Ravia, tempo harjoitusravista keskiraviin
3. Keskikäyntiä
4. Laukkaa, tempo harjoituslaukasta keskilaukkaan
5. Passia

F3 ratsastetaan enintään 3 hengen ryhmissä, vähintään 250m radalla, passia esitetään vain 2 kertaa, ei kertoimia. (Mikäli radan vaatimukset eivät täyty, voidaan järjestää F2, josta voi myös kvaalautua SM-kisohin F3-luokkaan.)

 

Ryhmäluokkien status SM-kilpailuissa 2024 alkaen

 

SIHY:n johtokunta vahvisti myös urheiluvaliokunnan päätöksen siitä, että jatkossa ryhmäluokat ratsastetaan SM-kilpailuissa Lajimestaruuksina (yksilöluokat Suomenmestaruuksina). Perusteluna tähän muutokseen oli sekä ratsastajien kyselyn vastaukset sekä se, ettei saman lajin eri tasoisista luokista voi jakaa erikseen Suomenmestaruuksia.

 

SM-kvaalirajat vuodelle 2024

 

Kilparatsastajien kyselyssä kysyttiin, mitä mieltä he ovat nykyisistä SM-kvaaliarajoista. Vastauksissa: 68 % mielestä rajat ovat sopivat, 25 % mielestä liian korkeat, 6 % mielestä liian matalat. Tähän, sekä muuhun positiiviseen kehitykseen perustuen urheiluvaliokunta päätti pitää luokkien pisterajat samoina, lukuun ottamatta F1-luokkaa. Ryhmäluokissa luokkavaihdokset nostavat niiden vaatimustasoa. Aiempaa hieman alempi kvaaliraja asetetaan F3-luokkaan. Yksilöluokka F1:n kvaalirajaa halutaan myös hieman laskea. Tavoitteena on saada lisää kilpailevia viisikäyntiratsukoita tuleville vuosille.

 

SM-kvaalirajat 2024 luokittain:

 

                                                 Seniorit              Nuoret               Juniorit

T5, T6, V3                                   5,4                      5.1                      4,6

F3                                                  4,8                      4,3                      4,0

V1 ja T1                                       5,6                      5,4                      4,7

F1                                                  5,0                      4,5                      4,2

T2                                                  5,6                      5,0                      4,4

 

SM-kilpailuissa on aina voinut kvaalautua jo seuraavan vuoden SM-kilpailuihin, mikäli ylittää SM-rajan kyseisissä kisoissa. Vaikka SM-rajat pysyvät ryhmäluokissa samoina, ei vuonna 2023 esimerkiksi T8-luokassa saaduilla 5.4 pisteillä voi kuitenkaan osallistua vuonna 2024 T5-luokkaan, koska se on selvästi vaikeampi luokka.

HUOM! Tämän vuoksi SM-kilpailuissa 2023 voi T8 ja V5-luokista poikkeuksellisesti kvaalautua suoraan 2024 uusiin ryhmäluokkiin, mikäli saavuttaa SM-kisoissa kyseisissä luokissa pisteet – seniorit 5.8., nuoret 5.6., juniorit 5.4.!!

 

Uusiin 2024 SM-ryhmäluokkiin voi kvaalautua kaikista saman tason tai vaikeammista ryhmäluokista (ei siis T8- ja V5-luokista) vähintään aluetason kilpailuista. Rajan ylitys yhdessä ryhmäluokassa antaa oikeuden osallistua kaikkiin ryhmäluokkiin SM-kilpailuissa.

Yksilöluokista voi kvaalautua vain yksilöluokkiin vähintään aluetason kilpailuista. Rajan ylitys yhdessä yksilöluokassa antaa oikeuden osallistua kaikkiin yksilöluokkiin SM-kilpailuissa.

Jos rajat on ylitetty askellajiratsastuksen SM-kilpailuissa 2023 tai syksyllä 2023 virallisissa kilpailuissa, ratsukolla on oikeus osallistua SM-kilpailuihin vuonna 2024. Ratsukon on kuitenkin kuluvan kilpailukauden aikana, eli vuoden 2024 kevään aikana, osallistuttava vähintään yksiin virallisiin kilpailuihin.

 

Passit:

SM-kilpailuiden passiluokat ovat P1, P2, PP1 ja P3.

Ainoastaan passilajiin tai -lajeihin ilmoittautuvien ratsukoiden tulee olla osallistunut kuluvan kilpailukauden aikana, eli vuoden 2024 kevään aikana, vähintään yhteen viralliseen passiluokkaan ja saavuttanut puhtaan suorituksen.

 

Urheiluvaliokunta haluaa kiittää kaikkia kilparatsastajia kyselyyn vastaamisesta! Tulemme julkaisemaan tuloksista kattavamman koosteen myöhemmin.

Kuva: Johanna Vaurio-Teräväinen