SIHY ry:n Syyskokous 20.11.2022 kutsu

6.11.2022

Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n syyskokous 2022 KUTSU

Aika: Su 20.11.2021 klo 12
Paikka: Tampereen Klassillinen lukio, Tuomiokirkonkatu 5, 33100 Tampere

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
3§ Kokouksen järjestäytyminen

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat

4§ Sääntömuutosehdotus

 • SIHY ry säännöt 11§:

"Yhdistyksellä on hallituksena johtokunta, jossa on vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Syyskokous                       päättää tarkemmin johtokunnan jäsenten lukumäärästä ja valitsee johtokunnan jäsenet ainakin seuraaviin vakituisiin                           tehtäviin johtokunnassa: 

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Rahastonhoitaja

Sihteeri

Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja

Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja

PR-valiokunnan puheenjohtaja

Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja

Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja"

 • Johtokunta esittää, että rahastonhoitajaa ei valita jatkossa johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Taloushallinta on SIHY:ssä jo vuosien ajan ollut vaativa tehtävä. Kaksi vuotta sitten yhdistyksen taloushallinnossa tehtiin iso muutos, kun käyttöön otettiin sähköinen taloushallinnon ohjelma. Rahastonhoitajan tehtävä vaatii erikoisosaamista.  Johtokunta esittää, että rahastonhoitajan tehtävä eriytetään johtokunnan varsinaisista tehtävistä. Rahastonhoitaja kuuluu edelleen johtokunnan ryhmään ja osallistuu kokouksiin, kuten esim. jäsensihteeri. Varsinaiseen tehtävään ei tule muutoksia.
 • Koska sääntökohdassa mainitaan, että ”…hallituksena johtokunta, jossa vähintään seitsemän (7)… jäsentä…” ei tämä sääntömuutosehdotus muuta tätä kohtaa. Ainoastaan listattujen toimien listalta poistettaisiin nimettynä ”Rahastonhoitaja”. 
 • Sääntökohdassa on ristiriita johtokunnan jäsenten määrässä.  ”…vähintään seitsemän(7)…” ja seuraavan sanamuodon ”…ainakin seuraaviin vakituisiin tehtäviin…” ja listassa on 9 tehtävänimikettä. Muutetaanko alussa oleva luku ”vähintään kahdeksan (8)…” vai listataanko vain esimerkiksi pj, vpj ja sihteeri vähimmäismääräksi johtokuntaan nimitettäviä?

5§ Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä

 • Yhdistyksellä on hallituksena johtokunta, jossa on vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Syyskokous päättää tarkemmin johtokunnan jäsenten lukumäärästä.

6§ Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten ja erostaan ilmoittaneiden tilalle sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

 • Erovuoroisina ovat varapuheenjohtaja (2 v), sihteeri (2 v), urheiluvaliokunnan puheenjohtaja (2 v), nuorisovaliokunnan puheenjohtaja (2 v) sekä jäsen (1 v) ja kaksi varajäsentä (1 v)

Ehdokkaat varapuheenjohtajaksi:

Ehdokkaat sihteeriksi:

Ehdokkaat urheiluvaliokunnan pj:

Ehdokkaat nuorisovaliokunnan pj: 

Ehdokkaat jäseneksi:

Ehdokkaat varajäsen 1:

Ehdokkaat varajäsen 2: 

 • Erostaan ovat ilmoittaneet koulutusvaliokunnan puheenjohtaja (2 v) ja PR-valiokunnan puheenjohtaja (2 v)

Koulutusvaliokunnan pj ehdokkaat (1v): Julia Tahkola-Ronkainen

PR-valiokunnan pj ehdokkaat (1v): Kanerva Ahonala

 • Ehdotus tilintarkastajaksi: Nexia Oy / KHT Juhani Loukusa. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse erikseen valita, sillä yhteisön muut tilintarkastajat toimivat tarvittaessa varalla.

7§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023
8§ Yhdistyksen budjetti vuodelle 2023

9§ Muut asiat

 • kokoukselle määräaikaan 6.11.2022 mennessä käsiteltäväksi esitetyt asiat:
 • Vuoden parhaiden palkitseminen
 • Tiedotusasioita

10§ Kokouksen päättäminen

******************************

Johtokunnan toimenkuvat:

Puheenjohtaja (2vuotta)

SIHY:n puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle ja johtaa kokouksia. On yhteydessä Suomen ratsastajainliittoon, Ypäjään, FEIF:n ja pohjoismaisiin kollegoihin. Puheenjohtajalla tulee olla johtamis- ja organisointikykyä. Kielitaitovaatimus englanti. Lisätietoja puheenjohtaja@islanninhevonen.net

Varapuheenjohtaja (2 vuotta)

SIHY:n varapuheenjohtaja on puheenjohtajan apuna tarvittaessa ja jakaa toiminnallisen vastuun. Lisätietoja varapuheenjohtaja@islanninhevonen.net

Sihteeri (2 vuotta)

Sihteeri kokoaa ja laatii johtokunnan kokousten esityslistat, kirjoittaa pöytäkirjat johtokunnan kokouksissa, julkaisee niistä muistiot yhdistyksen internetsivulla ja arkistoi ne. Sihteerin vastuisiin kuuluu myös vuosikokousten järjestelyistä vastaaminen sekä kutsujen, esityslistojen ja pöytäkirjojen kirjoittaminen ja julkaisu sekä kokousdokumenttien julkaisu ennen kokouksia. Sihteerin työ vaatii hyviä Officen käyttötaitoja, Drive pilvipalvelun käytön osaamista sekä internetsivujen päivityksen osaamista. Sihteerin sähköposti on myös yhteystietona FEIF:ssä ja usein yhdistyksen tapahtumiin ilmoittautumisissa. Vastuisiin kuuluu sähköpostin seuranta päivittäin ja tiedon jakaminen oikeille tahoille. Sihteeri myös vastaanottaa jäsenistön viestejä ja tuo ne johtokunnan tietoon ja kokousten esityslistoihin. Lisätietoja sihteeri@islanninhevonen.net

Rahastonhoitaja (2vuotta)

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen koko taloudenpidosta. Lisätietoja: rahastonhoitaja@islanninhevonen.net

Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja (2 vuotta)

Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja toimii yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton ja FEIF:n kanssa ja ohjaa urheiluvaliokunnan työskentelyä. Urheiluvaliokunta vastaa mm. kilpailukalenterista, kilpailusäännöistä, maajoukkueesta, SM-kilpailuista, tuomarikoulutuksesta ja liittovalmennuksesta. Kielitaitovaatimus englanti. Lisätietoja urheilu@islanninhevonen.net

Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja (2 vuotta)

Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja ohjaa nuorisovaliokuntaa, mikä järjestää yhdistyksen nuorille tapahtumia. Valiokunta toimi yhteistyössä Suomen Hippoksen ja FEIF:n kanssa. Lisätietoja  nuoriso@islanninhevonen.net

Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja (2vuotta)

Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja toimii yhteistyössä SRL:n, oppilaitosten, FEIF:n kanssa sekä FEIF-ohjaajakoulutusasioissa SIF:n kouluttajien kanssa. Koulutusvaliokunnassa toteutetaan yhdistyksen ohjaaja -kursseja ja vuosihuoltoja. Kielitaito katsotaan eduksi (englanti) Lisätietoja koulutus@islanninhevonen.net

Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja (2vuotta)

Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja toimii yhdessä Hippoksen ja FEIF:n kanssa, organisoi ja ohjaa jalostusvaliokuntaa. Jalostusvaliokunta järjestää jalostusnäyttelyn ja ylläpitää WorldFenguria Suomen osalta sekä vastaa jalostuksen koulutuksista. Kielitaito katsotaan eduksi (englanti).

Lisätietoja jalostus@islanninhevonen.net

PR-valiokunnan puheenjohtaja (2vuotta)

PR-valiokunnan tavoite on nostaa Suomessa islanninhevosten tunnettavuutta.

Yhdistyksellä on monenlaisia tapahtumia, kuten näyttelyt ja kilpailutoiminta. PR-valiokunta on osana näiden toimintojen näkyvyyttä. Lisäksi valiokunta osallistuu tapahtumiin ja messuille, osallistuu Islanninhevonen -lehden julkaisutoimintaan ja myy yhdistyksen kannatustuotteita. PR-valiokunta vastaa yhdistyksen jäsentuotteista ja sen alla on myös Sihy Shop.

Jäsen (1 vuotta) Jäsen osallistuu SIHY:n johtokunnan kokouksiin.

1. varajäsen (1 vuotta) varajäsen osallistuu SIHY:n johtokunnan kokouksiin.

2.varajäsen (1 vuotta) varajäsen osallistuu SIHY:n johtokunnan kokouksiin.

3. varajäsen (1 vuotta) varajäsen osallistuu SIHY:n johtokunnan kokouksiin.