Koulutusvaliokunnan kahden lisenssikurssin päivitystyö

28.2.2023

Koulutusvaliokunnan hallinnoimat lisenssikurssit Askellajit ja tahti sekä Askellajiratsastuksen perusteet pitää päivittää ajanmukaisiksi. Kurssit on luotu vuonna 2013. 
Koulutusvaliokunta pyytää ilmoittautumaan, mikäli päivitystyö kiinnostaa. 
Vaatimukset työn tekijälle:
- vähintään FEIF II-tason ratsastuksenohjaaja
- pitänyt itse ko. kursseja
- ohjaajalisenssi voimassa
- SIHY:n jäsen
Viime vuoden lopulla tehdyssä budjetissa työlle on osoitettu palkkioksi 100 € / kurssi. 
Koulutusvaliokunta valitsee työhön halukkaista pätevimmän tekijän ja johtokunta tekee lopullisen päätöksen.
Ilmoita halukkuudestasi 20.3.2023 mennessä koulutus(at)islanninhevonen.net