Askellajiratsastuksen maajoukkueelle joukkueenjohtajat vuosille 2021-2023

Pia Ralli
5.7.2021
Joukkueenjohtajat vastaavat yhdessä toimikautensa ajan maajoukkuetoiminnan organisoinnista ja toteutuksesta. Joukkueenjohdon velvollisuus on valvoa ratsastajien ja joukkueen etuja sekä toimia tiedonvälittäjänä SIHY:n, kilpailuorganisaation ja ratsastajien välillä. Maajoukkuejohtaja on vastuussa SIHY:n urheiluvaliokunnalle ja johtokunnalle sekä on toimikauden ajan urheiluvaliokunnan jäsen. (in english, see below)

Joukkueenjohtajan tehtävät:

 • Viestintä ja PR-toiminta, kuten tiedotus, some-viestintä, toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatiminen sekä edustustilaisuuksien ja -tapahtumien organisoiminen.
 • Joukkueen ja maajoukkueringin tapaamisten, leirityksien ja valmennusten suunnittelu ja järjestäminen valmennuskaudella.
 • Kilpailukaudella pitää yhteyttä ratsastajiin, seurata kilpailutuloksia, ja tehdä näiden pohjalta ehdotus joukkueesta.
 • Ennen kansainvälisiä kilpailuita yhteistyö kilpailujärjestäjän, FEIF-toimiston ja FEIF Urheiluvaliokunnan kanssa, SRL:n, SIHY:n ja sponsoreiden kanssa. Lisäksi auttaa tarvittaessa joukkuetta matka- tai majoitusjärjestelyissä.
 • Kilpailupaikalla läsnä ensimmäisenä sekä viimeisenä ja koko kilpailuiden ajan joukkueen tavoitettavissa 24/7. Auttaa ratsukoita valmistautumaan kilpailusuorituksiin, olla tarvittaessa läsnä eläinlääkärin tarkastuksissa, lämmittelyssä, collectingissä, varustetarkastuksessa ja palkintojenjaossa. Joukkueenjohtajat organisoivat joukkuepalaverit, joukkuevalokuvaukset, avajaiset ja päättäjäiset. He osallistuvat joukkuejohtajien kokouksiin kilpailujärjestäjien kanssa ja tiedottavat aktiivisesti joukkuetta koko kilpailuiden ajan.
 • Hallinnollisina tehtävinä mm. maajoukkuetoiminnan budjetin laadinta, seuranta ja tiedotus urheiluvaliokunnalle ja/tai SIHY:n johtokunnalle 
 • toimikausi on kaksivuotinen kattaen PM 2022 kilpailut Suomessa sekä MM 2023, kausi alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023.
 • joukkueenjohtajat perehdyttävät seuraajansa tehtävään

Vaatimukset toimeen:

 • hyvä laji- ja sääntötuntemus
 • hyvä järjestely- ja paineensietokyky
 • hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • hyvä suomen kielen taito, sujuva englannin kielen taito, ruotsin kielen taito on eduksi
 • hyvät IT ja sosiaalisen median taidot 

Joukkueenjohtajalle maksettavat korvaukset:

PM- ja MM -kilpailuista maksetaan päivärahaa kilpailuiden järjestävän maan mukaan kutsussa mainituista kilpailupäivistä ja kahdesta matkustuspäivästä. Lisäksi korvataan majoitus- ja ruokakulut. SM-kilpailuista maksetaan kilometrikorvaukset, majoitus ja ruokailut. WR-kilpailuista korvaus tapauskohtaisesti ja erikseen sovitusti. 

Hakemukset 31.7.2021 mennessä urheiluvaliokunnalle urheilu@islanninhevonen.net.

 

Team Leaders for Finland National Team of Icelandic horses years 2021-2023

Team Leaders (TL) are responsible for organizing everything concerning National Team for their two year period in this job. TL’s are obligated to promote of intrests of the riders and also to function as a informer between SIHY, competition organizers, riders and SRL. TL works under SIHY Sports committee and also reports to the board of SIHY. One of the TL’s must be a member of Sport committee.

Team Leaders’s tasks:

 • public relations, information such as social media and webpage, write a yearly report and execute yearplan for the next year, organizing events and reps of the current team
 • plan and organize meetings and trainings for the current team (A-ring) and contestants for the next team (B-ring)
 • keep in touch with riders during the competition season, follow up and make statistics of the results (A- and B-ring), make a suggestion to Sport committee of the next National team
 • co-operation with competition organizers before the WC and NC and also with FEIF office, FEIF Sport committee, SRL, SIHY and all the sponsores. In addition, TL helps team to make travel plans to international competition, when needed
 • During big events and competitions, TL is always first at the scenery and last to leave. TL is also obligated to be for the team 24/7 the whole competition time. TL helps riders to prepare to test, is present at the vet checks, at the warm up, near the collecting ring for every rider before every performance, present at the equipment checks and at the prizegiving ceremonies. TL organizes team meetings and photographing, opening and closing ceremonies and make sure that the whole team is present and well prepared in these. TL takes part in team leader meetings and notifies team actively throughout the whole time in the competitions.
 • as a administrative duties, TL makes the National Team budget, follow up during the year and updates SIHY sport committee and board about it regularly

Requirements for Team Leader:

 • good level knowledge of the Sport (WC, NC), Gaedingakeppni (NC) and Breeding (WC) and rules and regulations of these
 • good level skills in organizing and good capability to work under pressure
 • good level social and interaction skills and capability to work as a good team player
 • fluent Finnish and English (verbal and written), Swedish not obligated but is a benefit
 • good level computer skills (social media, webpage, email, word, excel)

Compensations for Team Leader:

 • WC and NC daily expense allowance according to the organizing country policy from the days mentioned in the invitation and for the traveling days, maximum two. Also compensations of accommodation and food expenses. Finnish Championships compensate travelling, accommodation and food expenses. WR expense compensations only possible if agreed by the case with sport committee and accepted by the board.

Questions and requests for more information via email to urheilu@islanninhevonen.net

Applications until 31.7.2021 via email to urheilu@islanninhevonen.net