SIHY ry Kevätvuosikokous

Aika: 29.3.2020 klo 12 - 14
Paikka: Etäyhteys

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous etäyhteydellä. Linkki kokoukseen julkaistaan nettisivuilla ja facebook -sivulla.

Asialista:

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Esityslistan hyväksyminen

5§ Vuoden 2019 toimintakertomus

6§ Tilinpäätös vuodelta 2019

7§ Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

8§ Jäsenmaksun suuruus

- Johtokunta esittää jäsenmaksuksi 50€ jäsen, 25€ juniori- ja perhejäsen.

- Johtokunta esittää, että jäsenmaksun suuruudesta päätetään jatkossa syyskokouksessa

9§ Muut kokoukselle esitetyt asiat

- Johtokunnan esittämät muutokset yhdistyksen sääntöihin

- johtokunnalle ei ole esitetty määräaikaan muita asioita käsiteltäväksi

10§ Ilmoitusasiat

- Islanninhevosareena -hankkeen kuulumiset

11§ Kokouksen päättäminen