Muutoksia jalostusorien CEM-testaukseen

Jenni Kurki
12.2.2015

CEM-testi vuonna 2014 ja sen jälkeen vähintään viiden kalenterivuoden välein

Kaikki jalostukseen käytettävät islanninhevosoriit tulee testata ennen astutuskauden alkua tarttuvan kohtutulehduksen eli Contagious Equine Metritis (CEM) varalta. CEM-näytteen ottaa eläinlääkäri, joka lähettää näytteen tutkittavaksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Näytteen lähetteeseen tulee merkitä, että tutkimustuloksen saa lähettää Evirasta suoraan Suomen Hippokseen. Vapauttavasta CEM-testituloksesta tulee merkintä oriin tietoihin. Mikäli oritta ei ole käytetty siitokseen edellisen puhtaan CEM-näytteen jälkeen, testiä ei tarvitse uusia.

Vuodesta 2014 alkaen niistä islanninhevosoriista, joita ei käytetä keinosiemennykseen, otetaan CEM-testi vuonna 2014 ja sen jälkeen vähintään viiden kalenterivuoden välein ja aina sen jälkeen, mikäli oritta on käytetty jalostukseen ulkomailla. Edelleen kaikki keinosiemennyksellä käytössä olevat oriit on testattava vuosittain.