Uudet BLUP:t, mikä muuttui?

Marika Moring
2.5.2020

Tarkkasilmäiset ahkerasti World Fengurissa käyvät ovatkin jo huomanneet uusien päivitettyjen BLUP:ien ilmestyneen. Uudistetun jalostusarvostelun takia myös BLUP:iin on tehty sitä vastaavia muutoksia, mm. hidas laukka on saanut oman BLUP arvonsa ja uudet painotukset näkyvät myös BLUP:ssa, lisäksi ns. nelikäynti BLUP on nyt laskettu kaikille hevosille. BLUP:n laskukaavoihin on myös tehty muutoksia, joiden takia keskimääräinen muutos on ollut tänä vuonna tyypillistä isompi, monessa tapauksessa alaspäin.

 

BLUP muutokset lyhyesti:

-Uusi BLUP perustuu uusiin jalostusarvostelun painotuksiin

-Hitaan laukan BLUP lisätty

-Uusi ominaisuus: testi status (onko hevonen näytetty näyttelyssä vai ei) – arvosteltujen tammajälkeläisten ja -sukulaisten osuus kokonaismäärästä vaikuttaa BLUP arvioihin

-Passin BLUP:n laskemiskaavaa on parannettu

-Kokonaispisteiden BLUP arvio myös ilman passia

-Jälkeläispalkintoja myönnetään nyt myös ilman passia lasketun kokonais-BLUP:n perusteella

 

 “Testi status”

Tämä on uusi ominaisuus, joka ottaa huomioon kuinka suuri osuus jälkeläisistä ja sukulaisista on näytetty jalostusarvostelussa ja näiden määrä vaikuttaa BLUP:n laskentaan. Toistaiseksi tämä laskenta tulee koskemaan vain tammajälkeläisiä ja -sukulaisia, sillä orijälkeläisiä näytetään suhteessa niiden kokonaismäärään vähemmän. Siispä jatkossa kaikki tammajälkeläiset, jotka esitetään näyttelyssä tulevat vaikuttamaan vanhempiensa BLUP:iin positiivisesti. Negatiiviset vaikutukset (kun tammajälkeläisiä ei esitetä näyttelyissä) alkavat näkyä vanhempien BLUP arvioissa vasta kun jälkeläiset ovat 6-vuotiaita tai vanhempia. Tämä tarkoittaa, että negatiivisia vaikutuksia ei vielä näy yksilön BLUP:ssä kun se 4-5 vuotiaita jälkeläisiä ei ole arvosteltu. Tämän muutoksen tarkoituksena on saada realistisempi ranking hevosista, erityisesti tammoista ja oreista, joilla on paljon arvosteltuja jälkeläisiä.

 

Passin BLUP:n laskeminen

Passigeenin löytyminen on aiheuuttanut muutoksen passin BLUP:n laskemiseen. Homotsygoottisuus passigeenin suhteen (AA genotyyppi) on merkki kyvystä mennä passia, tavalla tai toisella. Hevoset, jotka ovat genotyyppiä AC tai CC, eivät mene passia. Minkä takia koettiin sen sijaan, että näille hevosille annetaan BLUP laskuissa passista 5.0 pistettä, tulisi passia kohdallaan yksinkertaisesti puuttuvana arvona. Näiden hevosten passin jalostusarvoa arvioitaessa käytetään niiden vanhempien, sukulaisten, jälkeläisten tietoja ja muiden passiin liittyvien ominaisuuksien tietoja. Tämä johtaa tarkempaan arvioon passin jalostusarvon arvioinnissa. Tätä uutta laskutapaa sovelletaan kuitenkin vain hevosiin, jotka on DNA testattu CA tai CC tyypeiksi.

 

BLUP ratsastusominaisuuksille ja kokonaispisteisiin laskettuna ilman passia  

Tästä vuodesta alkaen hevosille, jotka esitetään kokonaisarvostelussa, lasketaan kahdet kokonaispisteet. Ratsastuspisteet lasketaan sekä samalla tapaa kuin ennen, eli kaikki askellajien pisteet huomioiden, ja sen lisäksi rinnalle lasketaan ns. nelikäyntipisteet, joissa passin pisteet ja painotus on pudotettu kokonaan pois ja passin painotusarvo on jaettu tasaisesti muihin ratsastusominaisuuksiin. Pisteet lasketaan kummallakin tavalla kaikille hevosille, huolimatta siitä esitetäänkö ne neli- vai viisikäyntisinä. Tämä uusi pisteiden laskutapa tarjoaa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksien hevosten vertailuun. Vaikka nelikäyntipisteitä aletaan laskea vasta tällä kaudella näyttelyssä arvostelluille, mutta nelikäynti BLUP-arvio on laskettu kaikille hevosille.

 

Muutosten vaikutus kokonaisuudessaan

Ominaisuuksien painotusten muutokset ja uusien ominaisuuksien lisäys vaikuttaa BLUP tuloksiin laskevasti: keskimäärin hevosten pisteet ovat laskeneet 8 pistettä. Näin kävi myös vuonna 2004, jolloin kansainvälinen BLUP laskettiin ensimmäisen kerran. Muutoksen myötä ääripäiden erot kasvavat ja näin ollen skaala laajenee. Muutoksen suuruus vaihtelee kuitenkin hevosittain. Hevosen BLUP:n muutoksen suunta riippuu käytettävän tiedon määrästä ja myös esimerkiksi hevosen iästä, sillä geneettisen edistymisen myötä vanhempien hevosten BLUP yleensä tippuu eniten. Hevoset, joilla on vähemmän arvosteltuja jälkeläisiä suhteessa niiden kokonaisjälkeläismäärään, niitä ei ole itse arvosteltu ja joilla ei ole arvosteltuja sukulaisia BLUP on nyt uusien laskutapojen myötä laskenut. Korkeimman BLUP omaavilla hevosilla muutos on tänä vuonna hyvin pieni ja monella niistä BLUP jopa on noussut. Alla on nähtävissä keskimääräiset BLUP muutokset eri ryhmien hevosilla.

 

Keskimääräiset muutokset BLUP:ssa kaikille hevosille, jotka ovat syntyneet vuonna 2000 tai sen jälkeen

Arvostelemattomat hevoset

-7,7

Kokonaisarvostellut hevoset

+0,4

Oriit, joilla vähintään 30% jälkeläisistä* arvosteltu

-0,7

Oriit, joilla jälkeläisistä* 20% tai alle on arvosteltu

-5,3

Siitostammat, joilla 5 tai useampi arvosteltu jälkeläinen*

+3,0

Siitostammat, joilla ei ole arvosteltuja jälkeläisiä*

-7,4

*Laskettuna tammajälkeläisistä, jotka ovat 6-vuotiaita tai vanhempia

 

Kilpailutulosten perusteella laskettu BLUP tulossa syksyllä

Tulevana syksynä tullaan laskemaan BLUP, joka perustuu sport kilpailuiden tuloksiin. Tavoitteena on laskea ja julkaista BLUP ominaisuuksille, jotka kuvaavat hevosen suoriutumista neli- ja viisikäyntiluokissa, sekä BLUP, joka kertoo hevosen kyvystä kilpailla töltti- ja passiluokissa. Tämä lisäys tulee lisäämään BLUP:n laskemisen varmuutta entisestään sillä tällöin tullaan saamaan tietoa myös hevosista, joita ei näytetä jalostusnäyttelyissä (esimerkiksi ruunat) ja näyttelyissä ja kilpailuissa arvostelluilla ominaisuuksilla on suuri geneettinen korrelaatio. Tästä BLUP muutoksesta tulee olemaan myös apua kasvattajille, joiden tavoitteena on kasvattaa tiettyihin lajeihin sopivia hevosia.

 

(Käännetty alkuperäisestä englanninkielisestä tiedotteesta (kirjoittajina Elsa Albertsdóttir ja Þorvaldur Kristjánsson), joka luettavissa WorldFengurissa)