Oriinpitäjä, ota käyttöösi sähköinen astutuksen kirjanpito.

Jenni Kurki
3.8.2017

Astuvien oriiden pitäjät ovat voineet rekisteröidä oriidensa astutukset Hippoksen Heppa-järjestelmään reaaliajassa. Tällöin paperisia astutus- ja syntymätodistuksia ei enää tarvita.

Suomessa jalostukseen hyväksytyn oriin, joka edustaa Suomen Hippoksen ylläpitämiä kantakirjarotuja, oriinpitäjälle voidaan myöntää oriinpitäjätunnukset Hippoksen Heppa-järjestelmään. Tunnuksien haltija voi tallentaa oriin astutustiedot suoraan Heppaan.

Myös astutusmaksujen ja varsamaksujen maksutiedot on tallennettavissa maksetuiksi tammakohtaisesti suoraan järjestelmään.

Kun oriinpitäjä on kuitannut astutusmaksun maksetuksi, aktivoituu tamman omistajalle Heppaan mahdollisuus ilmoittaa tamman menestymisestä ja varsomisesta.

– Tamman omistajalla tulee olla Heppa-tunnukset.

– Jotta varsomisen voi ilmoittaa, tulee tamman näkyä ilmoittajan Oma tallissa.

Kun varsa on syntynyt ja tamman omistaja on ilmoittanut siitä Oma Tallissa, voi oriin omistaja kuitata varsamaksut maksetuiksi. Tällöin tieto siirtyy suoraan Hippokselle ja tunnistuksesta vastaaville hevosjalostusliitoille, eikä paperisia syntymätodistuksia tarvitse erikseen lähettää postitse.

Oriin astutusluettelossa on sarake ”syntymätodistus lunastettu”.

– Tyhjään kenttää merkitään päivämäärä, jolloin oriinpitäjä on saanut kaikki maksut astutuksesta ja syntyneestä varsasta.

– Kun päivämäärä tallennetaan, tulee kentän viereen näkyviin sen henkilön nimi, jonka Heppa-tunnuksilla tallennus tehtiin.

– Päivämäärä ja tallentaja näkyvät ainoastaan oriinpitäjälle sekä Hippoksen ja hevosjalostusliittojen työntekijöille.

• Kun päivämäärä on tallennettu Heppaan, ei erillistä syntymätodistusta tarvitse enää tulostaa. Merkitsemällä syntymätodistuksen lunastuspäivämäärän, oriinpitäjä kuittaa saaneensa tarvittavat maksut ja varsa voidaan rekisteröidä.

Liitteet