Gæðingakeppni Suomessa

Silvia Ufer
29.7.2016

Sosiaalisessa mediassa on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua Gæðingakeppnin (GK) asemasta Suomessa kilpailulajina sekä maajoukkueen valintakriteereistä. On hyvä, että asioista keskustellaan avoimesti ja toivomme, että nämä keskustelut saavat lisää jäsenistöstämme osallistumaan aktiivisemmin yhdistyksen toimintaan. Sosiaalisessa mediassa kirjoittelu saattaa kuitenkin aiheuttaa väärinkäsityksiä puolin ja toisin, joten toivoisimme jatkossa henkilökohtaisia yhteydenottoja väärinkäsitysten välttämiseksi. Pyrimme nyt kuitenkin tässä vastaamaan kysymyksiin, joita SIHY:n johtokunnalle on keskusteluissa esitetty.

Vuonna 2014 Tanskassa pidetyissä PM-kisoissa GK-lajit olivat mukana epävirallisena osana PM-kilpailuja. Helmikuussa 2015 varmistui, että GK tulee osaksi virallisia PM-kilpailuja v. 2016. SIHY varautui tähän syksyllä 2015 järjestämällä Gaedingurin syyskeppnien yhteydessä tiedotustilaisuuden ratsukoille, jotka pyrkivät vuonna 2016 maajoukkueeseen Gæðingakeppnin kautta. Tilaisuus pidettiin Kuumassa lauantaina, 12.09.2015, kilpailupäivän päätteeksi. Tilaisuudesta tiedotettiin hyvissä ajoin etukäteen SIHY:n www-sivuilla sekä facebook-sivuilla (www.islanninhevonen.net/?x253981=710298). Valitettavasti tilaisuuteen ei kuitenkaan osallistunut kuin ainoastaan kolme henkilöä, joista yksi oli ratsastajan huoltaja. Myös itse kilpailuissa osallistujamäärä oli valitettavasti taas kerran erittäin alhainen.

Maajoukkuekatselmus uusille ratsukoille järjestettiin maajoukkueen tapaamisen yhteydessä 19.-20.2. Talli Snettansissa, Inkoossa. Kutsu julkistettin www-sivuilla sekä fb:ssa (www.islanninhevonen.net/?x253981=808327), katselmukseen oli avoin haku. Kaikki katselmukseen hakeneet ratsukot kutsuttiin myös katselmustilaisuuteen. Ratsukoiden katselmuksen suoritti maajoukkuevalmentaja Hjalti Gudmundsson. Kutsussa kerrottiin, että tilaisuus on erittäin tärkeä kaikille, jotka tähtäävät kesän PM-kilpailuihin Norjaan, ja että maajoukkuevalmentajan on ehdottoman tärkeää nähdä ratsukot ennen varsinaisen kisakauden alkua ja tutustua mahdollisesti uusiin ratsukoihin ennen kisatilannetta. Kutsu oli tarkoitettu sekä Sport- että GK-lajeissa joukkueeseen tähtääville, vaikka sitä ei kutsussa erikseen mainittukaan. Koska syksyn GK-tiedotustilaisuudessa ei ollut kukaan esittänyt tavoitteekseen päästä maajoukkueeseen kilpailemaan GK-luokissa, ei maajoukkuekatselmukseen osattu myöskään odottaa useita GK-ratsastajia. Maajoukkuerinkiin valittiin kuitenkin yksi nuori GK-ratsastaja, joka on valmentautunut ringin mukana koko kevään.

GK:n karsintaraja maajoukkueeseen asetettiin 8.3 pisteeseen, ja siitä tiedotettiin 18.2.2016, eli samaan aikaan kuin Sport-lajienkin karsintarajat julkistettiin. Karsintarajat ovat olleet näkyvillä siitä lähtien SIHY:n www-sivuilla www.islanninhevonen.net/urheilu/kilpaileminen/karsintarajat/) samalla tavalla kuin FIPO-luokkienkin karsintarajat.  Karsintarajat seuraavalle vuodelle päätetään aina edeltävän vuoden syksynä. Karsintarajoista keskustelevat aina ensin Urheiluvaliokunta (UV) ja maajoukkuejohto. Sen jälkeen, kun UV ja maajoukkuejohto ovat keskustelleet asiasta, UV vie ehdotuksen johtokuntaan, joka tekee lopullisen päätöksen. SM-rajojen kohdalla otetaan huomioon suomalaisten ratsukoiden taso, joka on ollut kovassa nousussa viimeisien vuosien aikana. PM- ja MM-kilpailuiden kohdalla otetaan huomioon maailmanlaajuinen taso. Kansainvälisiin kilpailuihin ei haluta lähettää ratsukoita vain sen vuoksi, että saisimme joukkuetta täyteen koska kilpailuiden taso on erittäin kova. Suomen karsintarajat ovat yleensä kuitenkin aina alemmat kuin muissa maissa. Tätä karsintarajaa oli vaikeampi asettaa, ja päätös perustui vuoden 2014 PM-kilpailujen tulostasoon. Karsintarajojen oikeasta tasosta voidaan olla montaa mieltä, ja on hyvä, että niistä herää keskustelua, mutta karsintarajat eivät ole ainoa valintakriteeri maajoukkuetta valitessa.

Sekä Sport- että Gæðingakeppni-puolella ratsukon on saavutettava asetettu raja, jotta se pääsee maajoukkueseurantaan. Rajan ylitys ei kuitenkaan takaa valintaa joukkueeseen. Ratsukolta edellytetään rajojen rikkomisen lisäksi kilpailuaktiivisuutta sekä nousujohteisia kilpailutuloksia tullakseen valituiksi maajoukkueeseen. Toisaalta ratsukko voi myös tulla valituksia, jos saa tuloksen joka on hyvin lähellä karsintarajaa, ja maajoukkuevalmentaja näkee ratsukon suorituksen olevan sillä tasolla, että hänet kannattaa maajoukkueeseen valita. Tarkat valintakriteerit on kirjattu SIHY:n sivuille (islanninhevonen-net.directo.fi/urheilu/kilpaileminen/karsintarajat/).

Maajoukkuejohto ehdottaa perusteluineen kilpailukauden päätteeksi mahdolliset maajoukkuejäsenet urheiluvaliokunnalle. UV:n kokoonpanoon kuuluu myös tuomareita, jotka voivat keskustelun aikana ottaa kantaa ehdotuksiin. Keskustelun jälkeen UV vie ehdotuksen johtokuntaan, joka tekee lopullisen päätöksen joukkueen kokoonpanosta. Valintamenetelmä on sama sekä Sport- että GK-ratsukoille. SIHY seuraa FEI:n, FEIF:in ja SRL:n sääntöjä. Kaikkien tahojen sääntöihin on kirjattu hyvät hallintotavat (FEI ja FEIF: Code of Conduct; G1, FEIF Rules and Regulations 2016), joita SIHY ja SIHY:ssä toimivat henkilöt noudattavat kaikissa tilanteissa. Päätökset eivät esim. ikinä ole yhden henkilön varassa, vain kulkevat monen eri kanavan, tässä tapauksessa maajoukkuejohdon, UV:n ja SIHY:n johtokunnan, kautta. Kaikissa kanavissa on useampi kokenut henkilö (UV:ssa 13 jäsentä) joiden kaikkien mielipiteitä kuunnellaan ja huomioidaan.

Päätös, että vuoden 2016 PM-kilpailuihin otetaan mukaan GK-kilpailut, tehtiin  viime vuoden keväisessä FEIF-konferenssissa pohjoismaisten yhdistysten toimesta. Urheiluvaliokunta tiedotti päätöksestä ja järjesti syyskuussa Gaedingurin GK-kilpailuiden yhteydessä tiedotustilaisuuden aiheesta.

UV kehotti kisajärjestäjiä järjestämään GK-kilpailuita, jotta ratsukoilla olisi mahdollisuus harjoitella ja maajoukkuejohdolla mahdollisuus seurata ratsukoita. Kisoja ei kuitenkaan järjestetty, vaikka paikalliskerhoja muistutettiin myös siitä, että kisoja voi järjestää yhdellä pitkällä suoralla ja vaikka iltakarsintakilpailuina. Päätös, että PM-kilpailuiden GK-puolella kutsutaan myös muita ikäluokkia kuin senioreja, tehtiin marraskuussa 2015 pohjoismaisten yhdistysten toimesta.

Koko kauden aikana kiinnostusta GK-kisoja kohtaan ei osoitettu Suomesta UV:lle ja maajoukkuejohdolle kuin vain yhden ratsukon osalta. Näin ollen UV/SIHY oletti, että kiinnostusta GK-kilpailuille ja maajoukkuepaikoille GK-puolelle ei ole, joten emme nähneet mitään tarvetta järjestää GK-kilpailuita. Ruotsista kaksi ratsukkoa ilmoittivat kiinnostuksestaan ja heidän tuloksiaan GK-kilpailuista seurattiin koko kevään ajan.

Päätimme kesäkuussa kuitenkin vielä kysellä kiinnostusta ja järjestää katselmuksen mahdollisille GK-ratsastajille, kutsu julkistettiin jälleen SIHY:n www- ja fb-sivuilla (http://www.islanninhevonen.net/?x253981=900663). Paikalle ei saatu valitettavasti kolmea tuomaria, mutta onneksi kuitenkin kaksi kokenutta tuomaria, joista toinen Islannista. 18.7. Orimattilassa pidettyyn katselmukseen osallistui seitsemän ratsukkoa. Maajoukkuejohto videoi suoritukset ja lähetti nämä maajoukkuevalmentajalle Hjalti Gudmundssonille katsottaviksi ja arvioitaviksi. Koska tilaisuus oli katselmus, ei siellä toimittu ihan samoin tavoin kuin kilpailussa. Ratsukot saivat ratsastaa ohjelmansa kaksi kertaa, ja suoritusten välillä ratsastaja sai kommentteja ja parannusehdotuksia tuomareilta. Vain paremmasta suorituksesta annettiin pisteet (katso katselmuksen tulokset http://www.islanninhevonen.net/urheilu/?x259841=917527). Maajoukkuejohto teki tämän jälkeen ehdotuksen UV:lle joka vei asian johtokunnan päätettäväksi. Menetelmä on ollut siis aivan sama kuin sport-puolella. Katselmuksen perusteella joukkueeseen valittiin yksi ratsukko. Ilmeisesti jotkut ratsastajat olisivat kaivanneet henkilökohtaisempaa palautetta valitsematta jäämiseen vaikuttavista tekijöistä, ja tässä on varmasti jatkossa kehitettävää SIHY:n osalta. Kuitenkin myös ratsastajilta toivotaan aktiivisia, henkilökohtaisia yhteydenottoja jos jokin valinnoissa askarruttaa. Esimerkiksi olemalla suoraan yhteydessä maajoukkueenjohtajaan tai –valmentajaan saa varmasti rakentavaa palautetta ja kehittämisideoita ensi vuotta ajatellen. Katselmuksessa annettuja pisteitä ei julkistettu tilaisuuden jälkeen, mutta korjaamme tämän julkaisemalla sekä SIHY:n www- että fb-sivuille tulokset avoimen tiedotuksen nimissä.

Gæðingakeppni-kilpailuita on toivottu järjestettäväksi ja lajin arvostuksen nousevan, ja tämä on myöskin SIHY:n toivomus. Gæðingakeppni on perinteinen islantilainen kilpailumuoto, joka elää vahvassa nousussa muissa pohjoismaissa. Suomessa tilanne ei ole valitettavasti useista yrityksistä huolimatta sama. Suomessa kilpailuita järjestävät paikalliskerhot, ainoastaan SM-kilpailut ovat SIHY:n järjestämiä. SM-kilpailuja ei voi pitää GK:ssa, jos karsintakilpailuja ei järjestetä. SIHY vastaa kuitenkin kilpailukalenterin koordinoinnista, mutta ei SIHY voi pakottaa paikalliskerhoja järjestämään tiettyjä kilpailuluokkia. GK-kilpailut olivat kovasti suosiossa 5-10 vuotta sitten Suomessa, ja Kuumassa järjestettiin jopa kaksipäiväisiä kilpailuja, kun osallistujia oli niin runsaasti. Nykyään tilanne on kuitenkin se, että kilpailijoita ilmoittautuu GK-kilpailuihin todella niukasti. Useita GK-kilpailuja on jouduttu perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Paikalliskerhoja ei voida velvoittaa järjestämään taloudellisesti tappiollisia kilpailuja, eikä SIHY voi velvoittaa ratsastajia kilpailuihin osallistumaan. Tässä kohtaa pallo on ratsastajilla, yhdessä aktiivisesti osallistumalla voidaan tehdä GK-kilpailuiden järjestäminen houkuttelevammaksi paikalliskerhoille.

Perinteisesti syksyllä päätetään tulevan kauden kilpailuista paikalliskerhotapaamisessa. Syksyllä 2015 paikalliskerhotapaaminen pidettiin yhdistyksen syyskokouksen päätteeksi. Paikalliskerhotapaamisessa ei ollut läsnä kuin muutaman paikalliskerhon edustajat. GK-kilpailujen järjestämisestä keskusteltiin silloinkin, mutta halukkuutta ei ollut juurikaan edellä mainituista syistä. Tästä syystä olemme tavallaan oravanpyörässä. Kilpailuja ei järjestetä, kun ei ole tarpeeksi kilpailijoita. Toisaalta halukkaat eivät pääse kilpailemaan, vaikka olisikin kiinnostusta. Tähän on yhdessä keksittävä ratkaisu, mutta toivoisimme sen tapahtuvan rakentavassa hengessä ja yhdessä tekemällä. Valiokuntiin ja johtokuntaan etsitään joka vuosi uusia jäseniä, jotka olisivat innokkaita osallistumaan vapaaehtoistyönä tehtävään työhön islanninhevosratsastuksen eteenpäin viemiseksi Suomessa. Vain osallistumalla voit vaikuttaa!

Johtokunta on tässä tekstissä pyrkinyt mahdollisimman kattavasti vastaamaan esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin ja jättää nyt somekeskusteluun osallistumisen tähän. Yhteydenotot, kysymykset ja kehittämisideat otamme ilolla vastaan vaikkapa yhdistyksen sähköpostin kautta.

Ystävällisin terveisin,
SIHY:n johtokunta