Viralliset Suomenmestaruus-tittelit vuonna 2015

Silvia Ufer
15.6.2015

Suomen Ratsastajainliiton sääntöjen mukaan virallisen Suomenmestaruus-statuksen saavuttamiseksi tulee vuoden sisällä järjestää vähintään kolme vähintään 3-tason kilpailua. Edelleen on jokaisessa näistä kilpailuista oltava vähintään kolme ratsukkoa jokaisesta ikäluokasta jokaisessa luokassa, joille Suomenmestaruus-statusta tavoitellaan.

Suomenmestaruudesta voidaan kilpailla, kun suomenmestaruuskisojen luokkaan tai suomenmestaruusluokan viimeiseen osakokeeseen/osakilpailuun osallistuu vähintään kolme SM-arvosta kilpailevaa ratsukkoa. Tämäkin koskee kaikkia ikäryhmiä erikseen.

Tänä kautena 2014-2015 nämä vaatimukset täyttyvät islanninhevospuolella valitettavasti vain osittain. 4-tason WorldRanking kilpailuita järjestettiin kolme kappaletta, mutta 3-tason (kansallisia) kilpailuja valitettavasti ei yhtään. SM-statuksen saavuttamiseksi vaaditut 3-/4-tason kilpailuita on ollut riittävä määrä, mutta suuremmassa osassa luokista ja/tai ikäryhmistä osallistujia ei ole kuitenkaan ollut tarpeeksi. Siitä syystä virallinen SM-status voidaan jakaa tänä kesänä vain seuraavissa luokissa ja ikäryhmissä:

V1 – kaikki ikäryhmät
T1 – kaikki ikäryhmät
F1 – vain nuoret
T2 – ei missään ikäryhmässä
P1, P2 ja PP1 – vain seniorit

Mestaruuskilpailuissa tullaan kuitenkin järjestämään kaikki yllä mainitut luokat kaikille ikäryhmille. Niissä tapauksissa, joissa virallisen Suomenmestaruus-tittelin jakaminen ei ole mahdollista, voittajia palkitaan lajimestaruudella.

Suomen- ja lajimestaruusluokat palkitaan SRL:n kilpailusääntöjen yleisen osan perusteella (KS 1) siten, että lajiluokissa sijoittuneiden määrä määräytyy luokkaan osallistuneiden kilpailijoiden lukumäärän perusteella (31.2), mutta suomenmestaruusluokissa mitalit (sekä ruusukkeet ja pokaalit) annetaan kolmelle parhaalle SM-kilpailussa hyväksytyn tuloksen saaneelle (37.3).

Tilanne on erittäin harmillinen. Jotta tämä ei toistuisi, tullaan ensi vuonna huomioimaan, että aiempien vuosien tapaan järjestettäisiin myös 3-tason kilpailuita, jolloin SM-statuksen saavuttaminen ei jäisi pelkästään WR-kilpailuitten varaan. Tämän helpottamiseksi tullaan tarkistamaan kilpailujärjestelmä urheiluvaliokunnan havaitsemien ongelmakohtien sekä saapuneen palautteen perusteella.