Vertaileva tutkimus islanninhevosten kinnerpatin hoidosta

Nina Auvinen
22.11.2014

Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on alkamassa vertaileva tutkimus islanninhevosten kinnerpatin hoidosta verihiutaleplasmalla. Tutkimuksessa käytetään uutta tietokoneperusteista ontumatutkimuslaitteistoa, joka rekisteröi ontuman ja liikevirheet objektiivisesti ja paljon ihmissilmää herkemmin (EquiGait®).

Tutkimuksessa verrataan klassisen kortisonin (beetametasoni) ja uuden nivelensisäisen hoidon (verihiutaleplasma) vaikutuksia kliinisiin oireisiin ja röntgen löydöksiin islanninhevosilla, joilla on todettukintereenniveltulehdus. Beetametasoni on kortisoni, jota käytetään yleisesti hevostenniveltulehduksenhoitoon. Verihiutaleplasma on hevosen omasta verestä valmistettutuote, joka sisältää runsaasti kasvutekijöitä. Ihmisillä verihiutaleplasmaa käytetään mm. polven nivelrikon hoidossa ja hevosilla sitä on käytetty jännevaurioiden hoidossa. Verihiutaleplasmaa tutkitaan hevosilla yhtenä uusista hoitovaihtoehdoista niveltulehduksen hoidossa.

 

Tutkimukseen haetaan islanninhevosia, joilla on yhden takajalan tai molempien takajalkojen ontuma, joka johtuu kinnerpatista. Hevosetvalitaantutkimukseenmukaanontumatutkimuksenjaröntgenkuvauksenperusteella. Hevonen voidaan valita tutkimukseen mukaan, jos sillä ontumatutkimuksessa on todettu positiivinen vaste kintereen puudutukseen. Ontumatutkimuksen jälkeen jokaisen tutkimuksessa mukana olevan hevosen kintereet röntgenkuvataan kinnerpattidiagnoosin varmistamiseksi. Vain hevoset, joilla on lieviä tai kohtalaisia röntgenmuutoksia, voidaan valita tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuville hevosille tehdään ontumatutkimus kaksi viikkoa, 3 kuukautta, puoli vuotta ja vuosi tutkimuksen aloittamisen jälkeen. Hoitava eläinlääkäri ja omistaja eivät tiedä, kumman hoidon hevonen saa(ns. sokkoutettu tutkimus). Tutkimusryhmään kuuluva kliiniseen arviointiin osallistumaton eläinlääkäri jakaa hevoset satunnaisesti hevoset ryhmiin ja pitää hoidoista tarkkaa kirjaa. Tutkimus on kontrolloituvertailevatutkimus. Tämä tarkoittaa, että puolet hevosista saa beetametasonihoidon ja puolet verihiutaleplasmahoidon.Tutkimukseen valituille hevosille hoidot ja kontrollit ovat maksuttomia.

 

Pääasialliset valintakriteerit tutkimukseen ovat: islanninhevonen, jolla on yhden takajalan tai molempien takajalkojen ontuma, joka johtuu kinnerpatista.

 

Tutkimuksen ei pitäisi vaikuttaa hevosen normaaliin elämään millään lailla lukuun ottamatta liikutusohjeita kahden viikon aikana ensimmäisen nivelhoidon jälkeen. Muutoin hevosen liikunta saa pysyä samanlaisena kuin ennen.

 

Lisätietoja:

Vastaavattutkijat / eläinlääkärit:

David Argüelles, DVM, Diplomate ECVS, PhD

Heidi Tapio, ELL, hevossairauksienerikoiseläinlääkäri, hevoskirurgiaan erikoistuva

YliopistollinenHevossairaala

HelsinginYliopisto, Viikin kampus

Sähköposti: david.arguelles@helsinki.fi (englanniksi), heidi.tapio@helsinki.fi

Puhelinnumero (ma-peklo 08.00-16.00): 02941 57350 / Soittopyyntö Heidi Tapiolle.