Tiedote: Muutoksia kuolaimia ja kaviopituuksia koskevissa säännöksissä

Nina Auvinen
11.11.2014

Muutoksia kuolaimia ja kaviopituuksia koskevissa säännöksissä

Kirjoittanut: Tanja Ufer, urheiluvaliokunnan puolesta

 

FEIF:in urheilu- ja jalostuskomiteat ovat Malmössä pidetyssä yhteiskokouksessa päättäneet kieltää sellaisten Islantilaisten kankikuolainten käytön, joiden kielentila on 0,5 cm tai suurempi. Kielto perustuu Islantilaiseen tutkimukseen, jonka tulokset ovat osoittaneet kielentilallisten kankikuolainten aiheuttavan suuhaavoja muita kuolaimia useammin. Lisäksi FEIF:in urheilukomitea on laajentanut kiellettyjen hissikuolainten listaa kattamaan myös pessoakuolaimia (ns. olympiakuolaimia) selventääkseen, että niiden käyttö kilpailuissa ei ole sallittu (FEIF News, internetti, 02.11.2014). Kaviopituuden osalta urheilu- ja jalostuskomiteat ovat päättäneet vähentää sallittua pituutta 0,5 senttimetrillä 9 senttimetriin (FEIF News, e-mail, 29.10.2014).

FIPOn yleisiin varusteita koskeviin sääntöihin ei täten ole tullut muutoksia; kaikki kuolaimet sallitaan jotka:

- soveltuvat ratsastukseen (ei ajoon tai muunlaiseen hevoskäyttöön)

- soveltuvat islanninhevosratsastukseen

- sopivat suitsitulle hevoselle

- eivät ole kiellettyjen kuolainten listalla.

FEIF:in kieltolistalla olevien lisäksi sellaiset kuolaimet ovat kiellettyjä, joita on selkeästi suunniteltu erilaiseen kuin yllä mainittuun käyttöön, jotka kuuluvat erilaiseen ratsastus- / hevoskulttuuriin tai joiden käyttötapa eroaa niille suunnitellusta käyttötarkoituksesta. (FIPO 2014, 2.2-2.3).

 

Kiellettyjen kuolainten ja kengitysten lista löytyy FEIF:in sivuilta, osoitteesta http://www.feif.org/Sport/Equipment/Prohibitedequipment.aspx. Yleisesti ja erityisesti kisakäytössä kielletyistä varusteista voi lukea FIPOn luvuista 2.2 ja 2.3. On huomioitavaa, että sallittujen kengitysten osalta kisasäädökset poikkeavat jalostusnäyttelysäädöksistä; jalostusasioissa kts. FIZO. Kaviopituudet eivät ole ehtineet päivittymään FIPO:on ja FIZO:oon.