OKM: Tukea haettavissa maneesien korjaukseen

Nina Auvinen
7.12.2013

Ratsastajainliiton pääsihteeri istuu ympäristöministeriön toimintaryhmässä, joka pohtii laajarunkoisten hallien tarkastus- ja rekisteröintimenettelyjä. Toimintaryhmä ei ole ottanut kantaa nykyisten ongelmamaneesien korjausten rahoittamiseen. SRL on ollut yhteydessä politikkoihin asiassa, mutta erityisrahoitus- tai tukimuotoja ei ole löytynyt. Kehotamme maneesien korjaustoimenpiteitä suunnittelevien yritysten hakemaan urheilupaikkarakentamiseen varattuja avustuksia.

Avustuksia voidaan myöntää liikuntapaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankkimiseen, sekä varustamiseen edellä mainittujen toimenpiteiden yhteydessä. Hakemus toimitetaan sille elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle jonka alueella hanke sijaitsee.

Tukea voi anoa 31.12.2013 mennessä.

Lisätietoja:
www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Liikuntapaikkojen_ja_vapaa-aikatilojen_perustamishankkeet?lan