SIHY johtokunnan kokouksen nettitiedote

Kristiina Virolainen
30.3.2009

Kokouksessa 5/2009 pvm 29.3.2009 käsiteltyjä asioita

 • Johtokunta pitää tärkeänä avointa ja nopeaa tiedottamista ja pyrkii tiedottamaan aktiivisti heti kokousten jälkeen päätetyistä ja keskustelluista asioista.
 • Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa kokousmuistiot heti kokousten jälkeen. Johtokunnan sihteeri toimii myös johtokunnan tiedottajana ja julkaisee tiedotteen nettiin kahden päivän sisällä.
 • Johtokunnan esityslistat ja kokouspäivämäärät julkaistaan netissä.
 • Sihyn jäsenistö voi lähettää johtokunnan kokouksen esityslistalle asioita käsiteltäväksi ”Muissa asioissa” viimeistään viikkoa ennen johtokunnan kokousta (esityslistat lähetetään johtokunnalle viikko ennen kokousta liitetiedostoineen). Käsiteltävät aiheet lähetetään johtokunnan sihteerille sähköpostilla: tarja.nordman(ät)hus.fi
 • Huom. kuitenkin valiokuntien vastuualueisiin liittyvät aiheet käsitellään omissa kokouksissa ennen kuin ne tuodaan johtokunnan kokouksiin. Valiokuntien puheenjohtajat esittelevät johtokunnan kokouksissa oman vastuualueensa aiheet:
  • Urheiluvaliokunta/pj. Kristiina Virolainen
  • Koulutusvaliokunta/pj. Leila Salovaara
  • Jalostusvaliokunta/ (pj. päätös 30.4.2009)
  • PR-valiokunta/pj. Minna Rautiainen
  • Nuorisovaliokunta/pj. Anki Väyrynen
 • FEIF-delegaatit ovat Minna Hitonen ja Kristiina Virolainen. Delegaatin rooli on edustaa Suomea kattojärjestön kokouksissa ja välittää tietoa Suomeen sekä Suomesta kattojärjestölle.
 • SRL:n yhteyshenkilöksi esietään UV:n sihteeriä Maria Sortilaa. Samainen henkilö on myös ESRAn yhteyshenkilö.
 • Laura Pihkala-Posti on tuomarivastaava.
 • Uusien sivujen koordinaattori on Johanna Ihalainen ja tiedottaa jäsenistöä, kun nettisivut ovat valmiit. Johtokunta hyväksyi uudet nettisivut käyttöönotettaviksi.
 • Laskujen hyväksyntä käytäntö (vastuuhenkilöiltä edellytetään tarjousten pyytämistä ja etukäteisbudjetointia sekä tarvittavat liitteet):
  • hyväksyjä: alle 500 e / valiokunnan pj.
  • hyväksyjä: yli 500 e-1000 e / valiokunnan pj sekä rahastonhoitaja
  • hyväksyjä: yli 1000 e / päätösvaltainen johtokunta
 • Valiokunnat toimittavat puheenjohtajalle tulo- ja menoarviot 15.4.2009 mennessä.
 • Kouluttajien palkkiot maksetaan Sihyn ohjekirjeen pvm 2.4.2007 mukaisesti.
 • Kaikilta tapahtumilta edellytetään tarkkaa etukäteisbudjetointia. Jos tapahtumaan ei liity etukäteislaskutusta, vastuuhenkilö siirtää tapahtumassa kerätyt rahat Sihyn tilille sekä toimittaa raportin ja mahdollisen osallistujalistan rahastonhoitajalle viimeistään viikon sisällä tapahtumasta.
 • Sihyn veroilmoitus vuodelta 2008 lähetetään viimeistään 30.4.2009. Veroilmoituksen allekirjoittaa puheenjohtaja. Verottajalta on tullut ilmoitus vuoden 2007 veroilmoituksesta: ei saatavia eikä maksettavia.
 • PR-valiokunnan pj. selvittää myyntituotteiden määrätilanteen. Islanninhevonen-lehti siirtyy PR-valiokunnan vastuualueelle. Islanninhevonen-lehdellä on oma kustannuspaikka. Lehden hyvin rakennettu kokonaisuus ja toimitusneuvosto jatkaa toimintaan entiseen malliin. Päätoimittaja ja toimituspäällikkö vastaavat lehden toiminnasta kuten aiemmin.
 • SIHYn syyskokous pidetään Nattfarin 20-vuotisjuhlan yhteydessä. Yhteyshenkilönä toimii Minna Paananen.
 • PM2010: Sihyn puheenjohtaja selvittää aiemman ideointikokouksen sisältöä seuraavaan johtokunnan kokoukseen 14.4.2009
  (sisältöä muutettu 13.4.2009/tn)
 • Terhi Mäkelä on ilmoittanut kiinnostuksensa jatkaa jalostusvaliokunnan puheenjohtajana. Kristiina Virolainen vastaa vuoden 2009 jalostusnäyttelyn koordinoinnista.
 • WorldFengur Suomen päivittäjäksi on osoittanut kiinnostuksensa Jenni Kunnas. Kati Ahola ilmoittaa seuraavaan johtokunnan kokoukseen asian etenemisestä.
 • Vuoden 2009 johtokunnan kokoukset:
  • 14.4.
  • 26.5.
  • 28.6. SM-kisojen yhteydessä
  • 7.7.
  • 18.8.
  • 29.9.
  • 3.10.
  • Nattfarin 20-vuotisjuhlan yhteydessä

Johtokunnan sihteeri Tarja Nordman
Lisätietoja 040 7323444 TN