SIHY ry syyskokouskutsu 2021

Pia Ralli
5.8.2021


SIHY:n syyskokouksessa la 2.10.2021 klo 14 alkaen Sappeessa suunnitellaan vuoden 2022 toimintaa ja valitaan uusi johtokunta. Poikkeuksellisesti kaikki johtokuntapaikat ovat erovuoroisia jäsenistön nykyistä johtokuntaa kohtaan ilmaiseman luottamuspulan vuoksi. Kokouksessa kuullaan tilannekatsaukset PM22 -kilpailuista sekä ratahankkeen tilanteesta. Lisäksi palkitaan vuoden 2021 parhaat.

Jäseniä pyydetään ystävällisesti toimittamaan kokoukselle viralliset käsiteltävät asiat sääntöjen mukaisesti 14vrk ennen kokousta eli 17.9.2021 mennessä kirjallisesti yhdistyksen sihteerille osoitteeseen sihteeri (at) islanninhevonen.net Lisäksi pyydetään ystävällisesti, että kokousosallistujat toimittaisivat mahdolliset huomautukset, korjaukset tai muutokset esityslistaan, toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon kirjallisesti ennen kokousta. Näin taataan kokouksen sujuva kulku. Kokousasiakirjat julkaistaan tämän kutsun liitteenä ja lähetetään jäsenistölle mahdollisimman pian. 

Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n syyskokous 2021 KUTSU

Aika:                 la 2.10.2021 klo 14:00
Paikka:              Ravintola Huippu kabinetti, Sappeen Matkailukeskus,

                         Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka, Pälkäne

KÄSITELTÄVÄT ASIAT


1§ Kokouksen avaus 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
3§ Kokouksen järjestäytyminen

  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat

4§ Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä

  • Yhdistyksellä on hallituksena johtokunta, jossa on vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Syyskokous päättää tarkemmin johtokunnan jäsenten lukumäärästä.

5§ Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten ja erostaan ilmoittaneiden tilalle sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

  • SIHY:n johtokunta on saanut selkeän epäluottamuslauseen jäsenistöltä niin henkilökohtaisin viestein kuin useassa sosiaalisen median keskustelussa. Tästä syystä SIHY:n johtokunta päätti järjestää vuoden 2021 syyskokouksen mahdollisimman pian ja poikkeuksellisesti kaikki johtokunnan paikat ovat erovuoroisia. Näin jäsenistöllä on mahdollisuus joko osoittaa luottamuksensa nykyiseen johtokuntaan tai valita tilalle uusi johtokunta. Sääntöjen mukaan parittomina vuosina erovuoroisiin toimiin valitaan kahdeksi vuodeksi ja nyt poikkeuksellisesti parillisten vuosien erovuoroisiin toimiin valitaan yhdeksi vuodeksi. 
  • puheenjohtaja (2v), varapuheenjohtaja (1v), sihteeri (1v), rahastonhoitaja (2v), urheiluvaliokunnan puheenjohtaja (1v), koulutusvaliokunnan puheenjohtaja (2v), jalostusvaliokunnan puheenjohtaja (2v), PR-valiokunnan puheenjohtaja (2v) ja nuorisovaliokunnan puheenjohtaja (1v) sekä jäsen (1v) ja kaksi varajäsentä (1v)
  • Tilintarkastajaksi Tiliextra Oy tilintarkastusyhteisö, jossa päävastuullisena tilintarkastajana HT Juho Paavola. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse erikseen valita, sillä yhteisön muut tilintarkastajat toimivat tarvittaessa varalla.

6§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022
7§ Yhdistyksen budjetti vuodelle 2022

8§ Muut asiat

  • kokoukselle määräaikaan mennessä käsiteltäväksi esitetyt asiat:
  • SRL syysvuosikokousasiat 
  • PM22 tiedotus
  • SIHY Islanninhevosareena -hankkeen tiedotus
  • Vuoden parhaiden palkitseminen

9§ Kokouksen päättäminen

Johtokunnan toimenkuvat:

Puheenjohtaja (2vuotta)

SIHY:n puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle ja johtaa kokouksia. On yhteydessä Suomen ratsastajainliittoon, Ypäjään, FEIF:n ja pohjoismaisiin kollegoihin. Puheenjohtajalla tulee olla johtamis- ja organisointikykyä. Kielitaito katsotaan eduksi (englanti). Lisätietoja puheenjohtaja@islanninhevonen.net

Varapuheenjohtaja (2 vuotta)

SIHY:n varapuheenjohtaja on puheenjohtajan apuna tarvittaessa ja jakaa toiminnallisen vastuun. Lisätietoja varapuheenjohtaja@islanninhevonen.net

Sihteeri (2 vuotta)

Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjat johtokunnan kokouksissa ja arkistoi ne. Lisätietoja sihteeri@islanninhevonen.net

Rahastonhoitaja (2vuotta)

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen koko taloudenpidosta. Lisätietoja: rahastonhoitaja@islanninhevonen.net

Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja (2 vuotta)

Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja toimii yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton ja FEIF:n kanssa ja ohjaa urheiluvaliokunnan työskentelyä. Urheiluvaliokunta vastaa mm. kilpailukalenterista, kilpailusäännöistä, maajoukkueesta, tuomarikoulutuksesta ja aluevalmennuksesta. Kielitaito katsotaan eduksi (englanti) Lisätietoja urheilu@islanninhevonen.net

Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja (2 vuotta)

Nuorisovaliokunnan puheenjohtajaohjaa nuorisovaliokuntaa mikä järjestää yhdistyksen nuorille tapahtumia. Valiokunta toimi yhteistyössä Suomen Hippoksen ja FEIF:n kanssa. Lisätietoja  nuoriso@islanninhevonen.net

Koulutusvaliokunnanpuheenjohtaja (2vuotta)

Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja toimii yhteistyössä SRL:n, oppilaitosten,  FEIF:n kanssa sekä FEIF-ohjaajakoulusasioissa SIF:n kouluttajien kanssa. Koulutusvaliokunnassa toteutetaan yhdistyksen ohjaaja -kursseja ja vuosihuoltoja. Kielitaito katsotaan eduksi (englanti) Lisätietoja koulutus@islanninhevonen.net

Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja (2vuotta)

Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja toimii yhdessä Hippoksen ja FEIF:n kanssa, organisoi ja ohjaa jalostusvaliokuntaa. Jalostusvaliokunta järjestää jalostusnäyttelyn ja ylläpitää WorldFenguria Suomen osalta sekä vastaa jalostuspuolen koulutuksista. Kielitaito katsotaan eduksi (englanti).

Lisätietoja jalostus@islanninhevonen.net

PR-valiokunnan puheenjohtaja (2vuotta)

PR-valiokunnan tavoite on nostaa Suomessa islanninhevosten tunnettavuutta.

Yhdistyksellä on monenlaisia tapahtumia, kuten näyttelyt ja kilpailutoiminta. PR-valiokunta on osana näiden toimintojen näkyvyyttä. Lisäksi valiokunta osallistuu tapahtumiin ja messuille, osallistuu Islanninhevonen -lehden julkaisutoimintaan ja myy yhdistyksen kannatustuotteita.

Jäsen (1 vuotta) Jäsen osallistuu SIHY:n johtokunnan kokouksiin.

1. varajäsen (1 vuotta) varajäsen osallistuu SIHY:n johtokunnan kokouksiin.

2. varajäsen (1 vuotta) varajäsen osallistuu SIHY:n johtokunnan kokouksiin.

3. varajäsen (1 vuotta) varajäsen osallistuu SIHY:n johtokunnan kokouksiin.