Suomen Islanninhevosyhdistys ry etsii RAHASTONHOITAJAA

Annastiina Jäppinen
30.10.2019

Rahastonhoitajan vastuulla on huolehtia määriteltyjen tehtävien suorittamisesta vuosikellon tai johtokunnan erikseen määrittelemien aikataulujen mukaisesti.

Rahastonhoitajan tehtävät:

- Yleisvastuu taloushallinnosta yhdistyksen talousohjesäännön mukaisesti
- Yhdistyksen tilien ja varojen käyttö ohjeiden, lakien ja asetusten mukaisesti
- Laskutus ja perintä
- Reskontrat, maksujen suorittaminen ja laskujen maksaminen aikataulujen mukaan
- Pankkitilin käyttö ja käytön valvonta
- Yhdistyksen talouteen liittyvä viestintä johtokunnalle sekä tarvittaessa jäsenistölle
- Vastaa yhdistyksen kirjanpidon hoidosta ja tilinpäätöksestä annettujen ohjeiden, lakien ja aikataulujen mukaan
- Valmistelee yhdessä johtokunnan kanssa talousarvioesityksen syyskokoukselle

Työ on tuntiperusteista ja tulee laskuttaa toiminimen tms. kautta. Hakijalta toivotaan mahdollisuutta käyttää omaa tietokonetta, puhelinta ym. Näiden käytöstä SIHY maksaa työvälinekorvauksen. Rahastonhoitajan käytössä on Sihyn lisenssi laskutus- ja kirjanpitojärjestelmään. Työ on osa-aikaista, arviolta 15-25h/kk.

Hakijalta edellytetään tarkkuutta ja täsmällisyyttä, talouskokemusta sekä kirjanpidon osaamista ja kirjanpito- ja yhdistyslakien tuntemista.

Lähetä hakemus korvaustoiveineen Maija Kipinoiselle varapuheenjohtaja@islanninhevonen.net 10.11.2019 mennessä.

Virallinen valinta 16.11. Syyskokoukssa.