SIHY ry:n kevätvuosikokous 31.3.2019 klo 17:00 Vantaalla

Annastiina Jäppinen
27.3.2019

Tervetuloa SIHY ry:n kevätvuosikokoukseen 31.3.2019!

Urheilutie, FI-01370 Vantaa, Suomi

Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Ilmoitathan etäosallistumisesta viimeistään 28.3. sihteerille: sihteeri@islanninhevonen.net

Kevätvuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2018 toimintakertomus

6. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

- esitetään tilintarkastajaksi Eeva Hiltunen ja varatilintarkastajaksi Juha-Matti Salminen
7. Tilinpäätös vuodelta 2018

- tilinpäätös voidaan hyväksyä sillä ehdolla, ettei tilintarkastajalla ole huomautettavaa ja tilintarkastuskertomus lähetetään jälkeenpäin jäsenistölle tiedoksi
8. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
9. Muut kokoukselle esitetyt asiat
- johtokunta esittää, että vuodesta 2020 alkaen johtokunnan jäsenet saavat edustusetuna yhdistyksen jäsenyyden
- johtokunta esittää kunniajäseneksi Fred Sundwallia
- johtokunta esittää sääntömuutosta siten, että yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko julkaisemalla kirjallinen kutsu yhdistyksen ylläpitämässsä, jäsenille postitettavassa jäsenlehdessä tai internetsivuilla. Kutsu on julkaistava 14 päivää ennen kokousta
10. Ilmoitusasiat
11. PR-valiokunnan puheenjohtajan valinta
12. Kokouksen päättäminen