Kilpailusäännöt ja arvostelukriteerit

Askellajikilpailuissa noudatetaan FEIF:in ja FEI:n sääntöjä, sekä SRL:n sääntöjä sovelletusti.

FEIF:in säännöt ja FIPO-säännöt löytyvät täältä.

Askellajiratsastuksen kilpailujärjestelmä löytyy täältä.

Kilpailuissa on oikean radan ratsastamisen lisäksi huomioitava monta muuta asiaa. Olemme isojen eläimien kanssa tekemisissä ja turvallisuussyistä kannattaa tutustua Sport-sääntöihin, joihin on kirjattu kaikkien kilpailupaikalla liikkuvien vastuut ja velvollisuudet.

Oikean radan ratsastaminen ei riitä kilpailuissa, vaan suorituksen kokonaisuus ratkaisee pisteet. Jotta tietää mistä pisteet tulevat ja mihin tuomareiden arvostelut perustuvat, kannattaa tutustua tuomariohjeisiin (Judges Guidelines). Tuomarit arvioivat hevosen ja ratsastajan välistä harmoniaa, joka on tuomaroinnin tärkein kriteeri. Arvioinnin peruselementit ovat:

- ratsastustaidot ja kontakti
- tahti ja tasapaino
- joustavuus ja rentous
- muoto ja liikkeet
- suorituksen oikea ja tarkka toteutus

Tuomariarvioinnin tulee perustua kaikkiin yllä mainittuihin peruselementteihin. Niinpä yhden elementin hyvät ominaisuudet eivät voi kompensoida merkittäviä puutteita jossain toisessa peruselementissä.


Tämän välttämiseksi jokaisen peruselementin vaatimusten ja/tai rajoitusten välille on laadittu palomuurit. Kyseisiä palomuureja ei voi ylittää ja ne ohjaavat tuomareita annettavan pisteen rajojen määrittelyssä.